GS CONDRO DIAMANT GARANCE VRÁCENÍ PENĚZ

Oficiální pravidla akce „GS Condro® DIAMANT– garance vrácení peněz“

 

Tato pravidla upravují podmínky akce „GS Condro® DIAMANT – garance vrácení

peněz.“ (dále jen „akce“). Tato pravidla jsou jediným dokumentem závazně upravujícím pravidla uvedené akce ve vztahu ke spotřebitelům.

Tato pravidla mohou být pozměněna organizátorem akce formou písemných dodatků k těmto pravidlům.

 

Užívejte dvě tablety denně přípravku – doplňku stravy GS Condro® DIAMANT nepřetržitě denně po dobu minimálně dvou měsíců. V případě, že nebudete spokojeni a sdělíte nám své konkrétní důvody nespokojenosti s přípravkem vztahující se ke složení přípravku, které budou v přímé příčinné a logické souvislosti se složením a užíváním přípravku, jsme připraveni Vám vrátit peníze,

které jste utratili za nákup 120 tablet produktu (maximálně však částku

ve výši 809 Kč), a to za podmínek uvedených v těchto pravidlech.

 

  1. Organizátor

Organizátorem akce je společnost Green-Swan Pharmaceuticals CR, a. s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00, Praha 4 –Krč, IČ: 066 80 437, DIČ: CZ 066 80 437, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl B, vložka 5507 (dále jen „organizátor“ nebo „společnost GSP“).

 

  1. Trvání akce

Akce se vztahuje na přípravek GS Condro® DIAMANT ve velikosti balení specifikované v bodě 4 těchto pravidel zakoupené v období od 1. 7. 2018 do 31. 8. 2018. Obálky se všemi náležitostmi dle těchto pravidel, prosím, odešlete na adresu: Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s, Pod Višňovkou 27/1662, 140 00, Praha 4 –Krč. Do akce budou zařazeny pouze ty osoby, které dodrží výše uvedené datum odeslání a jejichž obálka bude doručena na výše uvedenou adresu nejpozději do 31. 11. 2018 za současného splnění všech dále stanovených podmínek.

 

3. Kdo se může zúčastnit akce

Akce bude probíhat na území České republiky.

 

Akce se může zúčastnit každá osoba s trvalým bydlištěm na území České republiky a vlastnící účet u banky v České republice s následující výjimkou:

Akce se nemohou zúčastnit osoby s přecitlivělostí na aescin nebo jiné složky přípravku.

Akce se nemohou zúčastnit ani osoby, které jsou v pracovním či obdobném poměru k organizátorovi anebo jsou k takovým osobám ve vztahu osob blízkých.

Každý účastník je oprávněn zúčastnit se akce pouze jednou.

 

4. Výrobky zařazené do akce

Výrobky zařazenými do akce „GS Condro® DIAMANT– garance vrácení peněz“ se rozumí tento výrobek – doplněk stravy (produkt, počet tablet):

GS Condro® DIAMANT, 120 tablet

 

 

5. Postup při vrácení prostředků vynaložených na zakoupení výrobků GS Condro® DIAMANT

Účastník akce, který nebyl s výrobky GS Condro® DIAMANT spokojen (dále jen „nespokojený účastník“) a žádá vrácení prostředků na zakoupení tohoto výrobku:

· vyplní řádně a úplně dotazník, který naleznete ZDE (dále „dotazník) a zároveň

· dotazník odešle poštou, doporučeně a ten bude doručen v období do 31. 11. 2018 na adresu organizátora Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00 Praha 4 –Krč, a zároveň

· spolu s dotazníkem v obálce pošle i originály zjednodušených daňových dokladů (účtenka z lékárny) nebo originál faktury s DPH opatřené razítkem prodejce, ze kterých jasně vyplývá, že nespokojený účastník akce zakoupil v České republice minimálně 120 tablet doplňku stravy GS Condro® DIAMANT v období do 31. 11. 2018, kdy se předpokládá, že devadesátidenní kúru ukončí nejpozději dne 31. 11. 2018, a zároveň

·čitelně vypíše do dotazníku svoje jméno a příjmení, datum narození, adresu, telefonní číslo a e-mailovou adresu a současně zašle číslo svého bankovního účtu vedeného u banky v České republice.

 

Nespokojený účastník může žádat vrácení peněz až po uplynutí 120 - ti denní lhůty (datum odeslání nesmí být dříve než po uplynutí 120 - ti dní od zakoupení přípravku), po kterou užíval tablety přípravku GS Condro® DIAMANT.

 

6. Podmínky vrácení peněz platné pro všechny účastníky

V případě řádného a včasného splnění všech výše uvedených kroků a v případě

ověření údajů nespokojeného účastníka pověřeným pracovníkem organizátora, jakož i při splnění dále stanovených podmínek budou nespokojení účastníci akce vráceny prokazatelně vynaložené náklady na zakoupení 120 tablet doplňku stravy GS Condro® DIAMANT, přičemž maximální vrácená částka je 809,- Kč včetně DPH.  Účastníkovi nárokujícímu vícekrát vrácení prokazatelně vyložených nákladů na produkt GS Condro® DIAMANT, budou tyto náklady proplaceny pouze jednou, a to ve výši částky uvedené na doručených dokladech za prvních 120 tablet doplňku stravy GS Condro® DIAMANT zakoupených ve výše uvedeném období, vždy však maximálně 809,- Kč včetně DPH.

Náklady prokazatelně vynaložené na zakoupení 120 tablet doplňku stravy GS Condro® DIAMANT a nepřesahující maximální výši uvedenou v prvním odstavci

tohoto článku budou vráceny nespokojenému účastníkovi akce bankovním převodem na bankovní účet nespokojeného účastníka vedený u banky v České republice uvedené v odpovědi tohoto účastníka, a to nejpozději do 31. 12. 2018.

Náklady na výplatu vynaložených prostředků budou hrazeny organizátorem. Organizátor neodpovídá za chybné uvedení bankovního spojení nespokojeného

Účastníka v její odpovědi.

Poukázáním finanční částky na bankovní účet uvedený v odpovědi se má za to, že organizátor svůj závazek náklady na zakoupení 120 tablet doplňku stravy GS Condro® DIAMANT poukázat nespokojenému účastníkovi splnil.

Zásilky zaslané organizátorovi, včetně originálů zjednodušených daňových dokladů či faktur, nebudou účastníkům akce vráceny!

O vrácení peněz rozhoduje organizátor na základě vyhodnocení údajů ze zaslaného dotazníku. Za důvody nespokojenosti rozhodné pro vrácení peněz za zakoupený přípravek nebudou organizátorem uznány takové důvody, které nebudou v přímé příčinné a logické souvislosti se složením a užíváním přípravku. Rozhodnutí organizátora o splnění podmínek účastníkem pro vrácení peněz za zakoupený přípravek GS Condro® DIAMANT je konečné.

Žádný nespokojený účastník nemůže požadovat částku jinou než doloženou výše uvedenými doklady a v maximální výši uvedené v těchto podmínkách.

Na vrácení peněz neexistuje právní nárok a vymáhání vrácení peněz soudní cestou je vyloučeno. Organizátor si vyhrazuje právo akci zrušit s tím, že takové rozhodnutí bude uveřejněno na webových stránkách organizátora www.condro.cz), přičemž tato pravidla se v takovém případě použijí na produkty zakoupené do okamžiku zveřejnění rozhodnutí o zrušení akce.

Organizátor neodpovídá za to, že zásilky zaslané do akce nebudou poštou doručeny nebo že budou při přepravě poštou ztraceny nebo poškozeny. Na zásilky nesplňující podmínky akce nebo na zásilky, které budou při doručení poškozeny, jakož i na zásilky zaslané na jinou než shora uvedenou adresu nebude organizátor brát zřetel.

 

7. Nakládání s osobními údaji účastníků

Organizátor prohlašuje, že s poskytnutými osobními údaji bude nakládat v souladu se Zásadami ochrany osobních údajů, které jsou k dispozici zde.

 

Organizátor si vyhrazuje právo kdykoli změnit podmínky či pravidla této akce, případně akci zrušit, předčasně ukončit, přerušit či odložit nebo prodloužit dobu trvání akce.

Jediná podrobná platná pravidla ve svém plném znění jsou po dobu trvání akce zveřejněna v elektronické podobě na webové stránce organizátora (www.condro.cz) a zároveň uložena v písemné podobě na adrese Green-Swan Pharmaceuticals CR, a.s., Pod Višňovkou 27/1662, 140 00, Praha 4 –Krč.

 

V Praze dne 30. 6. 2018

 GREEN-SWAN PHARMACEUTICALS CR, a. s.

Oficiální pravidla akce „Condro® DIAMANT- garance vrácení peněz.“

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář