PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

UŠETŘETE S KARTOU BENU PLUS NA DOPLATKU ZA RECEPT

kategorie_RX1260px_2_5

V lékárnách BENU pořídíte s kartou BENU PLUS většinu léků z kategorií inzuliny, léky na diabetes, léky na cholesterol, astma a CHOPN, antidepresiva a NOVĚ i léky proti srážení krve ve formě tablet a kapslí bez doplatku. V našem ukázkovém ceníku najdete příklady léků na recept, u kterých s kartou BENU PLUS výrazně ušetříte. Doba platnosti poskytování této výhody začíná od 1. 2. 2024. Tato výhoda je poskytována dlouhodobě v rámci věrnostního programu BENU PLUS provozovaného společností BENU Česká republika s.r.o. 

 

O případné změně podmínek nebo ukončení poskytování této výhody vás budeme informovat na těchto webových stránkách.

RX cenik 02 2024 WEB_Komplet_FINAL

Ukázkový ceník je platný od 1. 2. 2024. 

Informace k ceníku:  Ceník je platný od 1. 2. 2024. Snížený či nulový doplatek se vztahuje na léky na recept hrazené z veřejného zdravotního pojištění pouze v kategoriích léky na cholesterol, léky na diabetes včetně inzulinů, léky na astma a chronickou obstrukční plicní nemoc (CHOPN) a antidepresiva, a to při předložení receptu spolu s kartou BENU PLUS. Snížený či nulový doplatek u léků na recept představuje částku po slevě z doplatku poskytnuté ve výši až 100 %, a to ve formě neuplatnění maximální obchodní přirážky při výdeji léku. V případě poskytnutí slevy ve výši 100 % budou takové léky vydány bez doplatku, u některých léků však může být sleva poskytována jen v takové výši (tj. i nižší než 100 %), aby byla přípustná dle platných právních předpisů. Tento ceník uvádí pouze ukázkový přehled léků v uvedených kategoriích, výši běžných doplatků a doplatků po poskytnuté slevě. Částky běžných doplatků pro pacienty (i bez karty BENU PLUS) uvedené v ceníku jsou pouze orientační a odpovídají rozdílu mezi běžnými nákupními cenami platnými ke dni 1. 2. 2024 a maximálními úhradami z veřejného zdravotního pojištění platnými ke dni 1. 2. 2024. U jednotlivých BENU Lékáren se výše poskytnuté slevy u některých léků může lišit. O výši doplatku u vybraného léku se prosím informujte ve své BENU Lékárně. Více informací o regulovaném doplatku naleznete také na webu Ministerstva zdravotnictví www.mzcr.cz nebo na účtence k nákupu. V BENU Lékárně mohou být některé léky, pokud nejsou zcela vydány/vyprodány, dostupné pouze na objednávku; informujte se o dostupnosti zboží. Cílem tohoto ceníku a poskytnutí slevy není podpora zvýšeného prodeje a předepisování léčiv. Podrobná pravidla, jakož i informace o ukončení platnosti a změně ceníku či akce naleznete na www.benu.cz. Změna ceníku a tiskové chyby vyhrazeny