PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

informace o zpracování osobních údajů zpracovávaných v souvislosti s účástí ve věrnostním programu BENU PLUS

(a)           Kategorie osobních údajů

V rámci BENU PLUS zpracovává BENU osobní údaje z registrace: pohlaví, jméno, příjmení, datum narození, doručovací adresu v České republice (ulice a číslo popisné, město, PSČ), e-mailovou adresu a telefonní číslo včetně příslušné předvolby, údaje ve formě nákupní historie v BENU a údaje z newsletterových kampaní. Údaje o nákupní historii mohou být údaji citlivými (údaje zvláštní kategorie), protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu člena BENU PLUS.

(b)           Účely zpracování a způsob zpracování

Osobní údaje člena BENU PLUS včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem jeho členství v BENU PLUS, jehož nedílnou součástí je vytváření nákupní historie (včetně profilování) a analyzování newsletterových kampaní pro cílené poskytování nabídek a výhod formou zasílání obchodních sdělení.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. BENU garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, BENU vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může BENU poskytnout třetí straně.

Z anonymizovaných údajů o reakcích zákazníka jako příjemce obchodního sdělení (např. informace o počtu doručení, počtu přečtení, zákaznické interakci při čtení zpráv), které již nejsou osobními údaji, BENU vytváří analýzy a statistiky pro vlastní účely.

BENU rovněž analyzuje informace o reakcích zákazníka jako příjemce obchodního sdělení (zejména o doručení a přečtení obchodního sdělení, případně informace o zařízení, přibližné lokaci a prohlížeči) a využití nabídky kampaní a/nebo dalších nákupů, a to za účelem vytvoření nabídek šitých na míru (tzv. Engagement skóre). BENU tyto údaje zpracovává i pro účely zjištění chybovosti (určení správnosti uvedeného e-mailového kontaktu a ochrana před spamy).

(c)           Právní základ (důvod) zpracování

Souhlas a možnost jeho odvolání

Vzhledem k tomu, že osobní údaje týkající se Vaší nákupní historie mohou obsahovat informace o zdravotním stavu, které patří mezi citlivé osobní údaje (osobní údaje zvláštní kategorie), potřebujeme k jejich zpracování Váš souhlas.

Údaje o Vaší nákupní historii s BENU PLUS kartou tak zpracováváme na základě Vašeho souhlasu, který poskytujete během registrace. Souhlas nám dáváte dobrovolně a můžete jej kdykoliv odvolat, a to žádostí (i) na adrese ukonceni.clenstvi@benu.cz nebo (ii) poštou na adresu BENU nebo (iii) v jakékoliv BENU Lékárně. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V žádosti je potřeba uvést číslo karty BENU PLUS a další údaje z registrace – jméno, příjmení a datum narození. S ohledem na ochranu údajů majitele karty BENU PLUS může BENU provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikovala. BENU neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas Vaše účast v BENU PLUS skončí, neboť bez Vašeho souhlasu Vám nemůžeme výhody BENU PLUS poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše Bodové konto. Po ukončení členství doporučujeme kartu bezpečně zlikvidovat.

Na vyřízení Vaší žádosti má BENU jeden měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

Smlouva

Údaje uvedené v rámci samotné registrace, Váš elektronický kontakt za účelem zasílání obchodních sdělení a údaje z analýz newsletterových kampaní za účelem vytvoření nabídek šitých na míru, jsou zpracovány na základě smlouvy uzavřené s Vámi.

Oprávněný zájem

Údaje o reakcích zákazníků jako příjemců obchodního sdělení (zejména informace o doručení a přečtení obchodního sdělení) zpracovávané za účelem zjištění chybovosti (určení správnosti e-mailového kontaktu a ochrana před spamy) BENU zpracovává na základě oprávněného zájmu.

(d)           Obchodní sdělení

Nedílnou součástí smlouvy o Vašem členství v BENU PLUS, kterou uzavíráte Vaší registrací do něj, je Váš souhlas s těmito VP a zároveň s jednou z hlavních funkcí/výhod BENU PLUS, kterou je zasílání obchodních sdělení na Vámi sdělený elektronický kontakt. Vaším vstupem do BENU PLUS, je BENU oprávněna Vám zasílat informace obchodního typu a nabídky šité na míru přímo Vám prostřednictvím Vašeho elektronického kontaktu.

Uvedená obchodní sdělení lze zasílat formou SMS, v rámci mobilní aplikace BENU nebo e-mailem, pokud jsou tyto elektronické kontakty uvedené v registraci nebo v zákaznickém účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v jakémkoliv Vám zaslaném e-mailu či SMS nebo za využití naší infolinky (viz dále Kontakty). Zrušení zasílání těchto obchodních sdělení je také možné nastavením v elektronickém zákaznickém účtu nebo v mobilní aplikaci BENU. Zadaný požadavek na zrušení zasílání obchodních sdělení se automaticky vztahuje na všechny formy jejich možného rozesílání uvedené výše.

Požadavek ukončení zasílání obchodních sdělení nemá vliv na Vaši účast v BENU PLUS ani na Bodové konto, upozorňujeme však, že výrazně omezuje, resp. znemožňuje, čerpání některých výhod BENU PLUS, to je zejména, nikoliv však výlučně, té primární, a to sice zasílání informací a nabídek, včetně informací a nabídek šitých na míru.

(e)           Zpracovatelé

Podpisem nebo odesláním on-line registrace (za současného udělení souhlasu se zpracováním zvláštní kategorie osobních údajů za účelem vedení lékové historie) zákazník potvrzuje, že byl informován a seznámil se s Informací o zpracování osobních údajů v souvislosti s registrací a účastí v BENU PLUS. Zákazník je srozuměn s tím, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení níže a na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. K jiným účelům, než uvedeným, nebudou osobní údaje zpracovávány.

Apatyka servis s.r.o., se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO: 48027821 (správa databáze karet BENU PLUS)

PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 26266644 (sdílení dat přes server, automatické přehrání na webovém rozhraní pro zákazníka a poskytovatel souhlasového nástroje pro nastavení a správu cookies prostřednictvím cookie wall)

AXIMA SMS SERVICES s.r.o., se sídlem Nové sady 996/25, Staré Brno, 602 00 Brno, IČO: 06563465 (poskytovatel služby DirectSMS)

Mailkit s.r.o., se sídlem Novákových 970/41, 180 00 Praha 8, IČO: 26449901 (příprava, rozesílání a analýzy newsletterových kampaní)

Provozovatelé lékáren aktuálně zapojení do sítě BENU lékáren v rámci franchisového projektu a lékárny v rámci koncernového uspořádání (zpracovatele – shromažďování osobních údajů pro účely věrnostního programu). Aktuální seznam na vyžádání.

Příjemci osobních údajů (pouze kontaktní údaje pro doručování)

Česká pošta, s.p., se sídlem Praha 1, Politických vězňů 909/4, PSČ 22599, IČO: 47114983 – doručování písemností

První novinová společnost a.s., se sídlem Praha 9 - Horní Počernice, Paceřická 1/2773, PSČ 19300, IČO: 45795533 – doručování písemností

BOOM TISK, spol. s r.o., se sídlem Kolín - Sendražice, Ovčárecká 516, PSČ 28002, IČO: 61679488 – tisk statementů

DORS studio, spol. s r.o. se sídlem, Karoliny Světlé 137, Kolín I, 280 02 Kolín, IČO: 26507242 - tisk statementů

(f) Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství v BENU PLUS. Při nepoužívání karty BENU PLUS déle jak tři roky však bude účast v BENU PLUS ukončena a veškeré osobní údaje v následujícím roce smazány (viz Ukončení členství).

(g) Automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti BENU PLUS dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude BENU nabízet zboží a služby formou obchodních sdělení. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena BENU PLUS.

(h) Práva ohledně osobních údajů

Jako člen BENU PLUS máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům, můžete požadovat opravu a omezené zpracování, výmaz osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u BENU námitku proti zpracování svých osobních údajů, právo odvolat souhlas se zpracováním osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost osobních údajů a právo požadovat ukončení zasílání obchodních sdělení.

(i) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva ohledně osobních údajů lze uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (dpo@benu.cz nebo viz Kontakty).

(j) Další informace o zpracování osobních údajů v BENU

Další informace o zpracování osobních údajů v BENU najdete také na:

https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju