OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Správa osobních údajů, které nám poskytnete

(a) Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

V rámci BENU PLUS zpracovává BENU osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail, telefon, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje ve formě nákupní historie v BENU. Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu majitele BENU PLUS karty (nebo dětí mladších 16 let).

Osobní údaje člena BENU PLUS včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek. Pokud nám neposkytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení (viz dále), budeme Vám posílat pouze sdělení týkající se Vaší BENU PLUS karty a Uživatelského účtu (vyúčtování).

Pokud se rozhodnete pro elektronickou registraci v BENU Lékárně, stvrdíte svou registraci pomocí tzv. biometrického podpisu, který je obdobou podpisu papírové registrace, jen se pořizuje elektronicky (pomocí speciální technologie je zaznamenána stopa Vašeho podpisu). Biometrický podpis patří mezi citlivé osobní údaje a k jeho zpracování potřebujeme Váš souhlas. Tento podpis používáme pouze pro potvrzení identity podepisujícího, jinak není v BENU PLUS dále využíván. Vždy máte možnost provést papírovou registraci. Papírová registrace bude naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude BENU jako správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

Pokud jste provedl/a Registraci online a ve stanovené době jste si nevyzvedl/a BENU PLUS kartu v BENU Lékárně, budou údaje z Registrace vymazány do 1 měsíce od posledního možného dne k vyzvednutí karty.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. BENU garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně  anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, BENU vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může BENU poskytnout třetí straně.

 (b) Souhlas a jeho odvolání

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě Vašich souhlasů, které poskytujete během registrace. Souhlasy nám dáváte dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu DPO@benu.cz, nebo (ii) poštou na adresu BENU, nebo (iii) do BENU Lékárny. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V žádosti je potřeba uvést číslo Lékové karty a další údaje z registrace; kartu  bezpečně zlikvidujte. S ohledem na ochranu údajů majitele BENU PLUS karty, může BENU provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikovala. BENU neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s kontrolou a vyhodnocováním interakcí nebo se sledováním a vyhodnocováním Vaší nákupní historie, Vaše účast v BENU PLUS skončí, neboť bez Vašich souhlasů Vám nemůžeme program BENU PLUS poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše Bodové konto.

Na vyřízení Vaší žádosti má BENU 1 měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání Osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

(c) Obchodní sdělení o akcích BENU

Pokud jste v Registraci udělil/a souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je BENU oprávněna zasílat Vám resp. majiteli BENU PLUS karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací o Vaší účasti v BENU PLUS. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v Registraci nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu nebo využijte naši Infolinku (viz dále Kontakty). Případné odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na Vaši účast v BENU PLUS ani na Bodové konto.

(d) Zpracovatelé

Podpisem nebo odesláním online registrace je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem. K jiným účelům než je program BENU PLUS (případně k odsouhlasenému zasílání obchodních sdělení) nebudou osobní údaje zpracovány.

(e) Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu členství v BENU PLUS. Při nepoužívání Lékové karty déle jak tři roky však bude účast v BENU PLUS ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz ZÁKAZNICKÝ PROGRAM BENU PLUS - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 25. 5. 2018 - Ukončení členství).

(f) Automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti BENU PLUS dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude BENU nabízet zboží a služby. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena programu BENU PLUS.

(g) Práva ohledně osobních údajů

Jako člen BENU PLUS máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u BENU námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od 25. 05. 2018 máte právo na přenositelnost osobních údajů.

(h) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva ohledně osobních údajů lze uplatnit u našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů viz níže Kontakty

Tým BENU PLUS karty

lekovakarta@benu.cz

Problémy při používání karty v lékárně, hlášení ztráty nebo krádeže karty, řešení záležitostí Rodinného účtu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO@benu.cz   

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů, uplatňování práv spojených s osobními údaji. 

Infolinka BENU

info@benu.cz

212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00)  Změny kontaktních údajů, podpora při aktivaci BENU PLUS karty, dotazy na bodové konto a další informace o BENU PLUS.

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.