PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

CHRONICKÁ OBSTRUKČNÍ PLICNÍ NEMOC (CHOPN)

Co je to CHOPN? Co je to CHOPN?

CHOPN neboli chronická obstrukční plicní nemoc je chronické onemocnění, u kterého dochází k zúžení dýchacích cest. Toto zúžení je způsobeno destrukčně-zánětlivou reakcí vznikající na základě dlouhodobé expozice škodlivým částicím a plynům ve vdechovaném vzduchu, zejména u pacientů s genetickou predispozicí.

Nejdůležitější úlohou plic je vdechování kyslíku a vydechování oxidu uhličitého, přičemž tato výměna probíhá v plicních sklípcích. Při CHOPN je tato funkce plic natolik omezená, že se projevují typické příznaky, jako jsou dýchací potíže nebo kašel. Zároveň dochází k poškození řasinek pokrývajících dýchací cesty (průdušnice, průdušky), které odvádějí škodlivé látky z vdechovaného vzduchu zase ven. Řasinky zabezpečují čisticí procesy plic, při jejich poškození jsou však tyto procesy narušeny, což mimo jiné vede k významně častějšímu kašli.

Projevy CHOPN Projevy CHOPN

CHOPN je onemocnění, které se rozvíjí postupně v průběhu let. Prvním příznakem je většinou kašel doprovázený vykašláváním, objevující se především ráno. S postupnou progresí nemoci se obvykle objevují další příznaky, jako jsou dýchací potíže, a to nejprve při tělesné námaze a později i v klidovém stavu. Čím je nemoc pokročilejší, tím výraznější bývá snížení výkonnosti v důsledku stále závažnějších dýchacích obtíží. Tento stav je však možné pomocí účinné léčby zlepšit.

Mezi typické příznaky CHOPN patří:

  • chronický kašel (zejména ráno, trvalý nebo intermitentní, s tvorbou/bez tvorby sputa-hlenu),
  • chronická tvorba sputa,
  • dušnost (obvykle se časem zhoršující, perzistentní, zejména při zátěži),
  • zvuky při vydechování (pískání nebo hučení),
  • pocit tísně na hrudi.

Léčba CHOPN Léčba CHOPN

Na základě zdravotního stavu, progresi a fenotypu onemocnění ošetřující lékař nastaví paušální nebo personalizovaný léčebný plán. Promluví si s Vámi o cílech léčby, kterých můžete správnou terapií dosáhnout.

Vyhýbání se cigaretovému kouři, pravidelné očkování proti chřipce, pravidelný pohyb, naslouchání svému tělu a pozorování možných příznaků onemocnění může mít značný vliv na průběh tohoto onemocnění a kvality života.

Zásadní je trvalé dodržování léčby! Zásadní je trvalé dodržování léčby!

Pro chronickou obstrukční plicní nemoc je typické postupné zhoršování zdravotního stavu, proto je důležité dodržovat předepsanou léčbu a další režimová opatření.

Neodmyslitelnou součástí léčby je inhalace a správná inhalační technika. Při inhalaci se vdechují léčiva rozptýlené v kapalině nebo plynu přímo do plic pomocí inhalátoru a zajišťují léčbu nejen vysoce účinnou, ale také s minimem nežádoucích účinků a lékových interakcí. Při správné inhalaci nejen dostanete do plic potřebnou dávku léčiva, ale léčivo bude mít více času se v plících usadit, a tím i lépe účinkovat.

Pokud si nejste jisti, zda Váš inhalátor používáte správně, můžete se obrátit na naše odborníky-farmaceuty v lékárnách. Rádi Vám s nácvikem správné inhalační techniky pomohou.

Objednejte se na konzultaci v rámci Programu nácviku správné inhalační techniky v jednom z našich Center prevence s poradenstvím ZDE, nebo se zastavte v jedné z vybraných BENU Lékáren.