INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ - KONTAKTNÍ FORMULÁŘ

Vámi uvedené údaje a informace v kontaktním formuláři budou použity za účelem vyřízení Vaší žádosti a odpovědi na ní z naší strany.

Správce osobních údajů:

Správcem osobních je společnost BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173, Praha 10 - Hostivař, K pérovně 945/7 (dále jen „BENU“).

Účely zpracování:

Vaše osobní údaje budou zpracovávány k následujícím účelům:

  • vyřízení Vaší žádosti/dotazu;
  • kontaktovaní z naší strany za účelem vyřízení Vaší žádosti/dotazu

Právní důvody ke zpracování:

Zpracování Vašich osobních údajů je nezbytné pro plnění smlouvy nebo pro splnění právní povinnosti BENU (např. reklamace, zrušení zasílání obchodních sdělení). Bez uvedení povinných údajů nebude možné vyřídit Váš dotaz.

Rozsah zpracovávaných údajů:

Za výše uvedenými účely může BENU dle konkrétního dotazu zpracovávat Vámi poskytnuté osobní údaje z kontaktního formuláře v následujícím rozsahu:

  • jméno, příjmení, e-mailová adresa a telefonní číslo
  • typ zprávy/dotazu
  • číslo objednávky, číslo BENU PLUS karty
  • případné další osobní údaje, které uvedete v doplnění Vašeho dotazu

Doba zpracování:

Osobní údaje budou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu (maximálně 6 měsíců), pokud nebude další uchování nutné pro účely, které dovoluje zákon (např. soudní spor).

Způsob zpracování osobních údajů a zpřístupnění:

Osobní údaje budou zpracovávány automatizovaným i manuálním způsobem Osobní údaje budou zpřístupněny pouze oprávněným zaměstnancům a zpracovatelům, a to pouze v míře nezbytné pro účely zpracování.

Zpracovatel:

Zpracovatelem je společnost IPEX a.s., sídlem Roháčova 1095/77, 130 00 Praha, IČO: 45021295, která pro BENU zajišťuje fungování zadávání a vyřizování Vašich požadavků přes kontaktní formulář po technické stránce (ticketing IPEX).

Předání osobních údajů do třetích zemí:

Osobní údaje nebudou předávány do třetích zemí

Vaše práva:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Výhrada/upozornění:

Dotazy, týkající se odborné rady (rady s výběrem léků, výživových doplňků nebo zdravotních pomůcek, směřujte prosím na naši odbornou online poradnu nebo využijte služeb našich lékárníků, kteří Vám poradí osobně.

Kontakt pro uplatnění Vašich práv a další informace o zpracování osobních údajů:

V souvislosti se zpracováním Vašich osobních údajů máte příslušná práva: (i) na přístup k osobním údajům, (ii) na opravu či doplnění nepřesných nebo nepravdivých osobních údajů, (iii) na výmaz osobních údajů, nejsou-li již osobní údaje potřebné pro účely, pro které byly shromážděny či jinak zpracovány, anebo zjistíte-li, že byly zpracovávány protiprávně, (iv) na omezení zpracování osobních údajů ve zvláštních případech (v) na přenositelnost údajů a (vi) vznést námitku, po níž zpracování Vašich osobních údajů bude ukončeno, neprokáže-li se, že existují závažné oprávněné důvody pro zpracování, jež převažují nad Vašimi zájmy nebo právy a svobodami zejména, je-li důvodem případné vymáhání právních nároků a (vii) obrátit se na Úřad pro ochranu osobních údajů.Pokud máte dotazy týkající se zpracování osobních údajů nebo si přejete uplatnit svá zákonná práva,

kontaktujte nás na adrese sídla BENU nebo našeho Pověřence pro ochranu osobních údajů (DPO) telefonicky na čísle 296 808 111 nebo emailem na dpo@benu.cz. Další podrobnosti k osobním údajům, právům subjektu údajů a aktuální seznam zpracovatelů naleznete na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju

 
Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář