INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ UŽIVATELŮ A NÁVŠTĚVNÍKŮ STRÁNEK BENU LÉKÁRNA NA SOCIÁLNÍ SÍTI FACEBOOK

Na tomto místě naleznete informace o zpracování osobních údajů uživatelů a návštěvníků stránek na sociální síti Facebook (dále jen „uživatelé“) společností BENU Česká republika s.r.o. na stránce „BENU Lékárna“.

1. Správce osobních údajů

Správcem osobních údajů je společnost BENU Česká republika s.r.o., sídlem K pérovně 945/7, 102 00 Praha, Hostivař, registrovaná u Městského soudu v Praze, sp.zn. C 318084, IČO: 49621173 (dále jako „správce“ nebo „BENU“ nebo „provozovatel“).

Společnost Facebook je však správcem osobních údajů všech uživatelů a návštěvníků sociální sítě Facebook (dále jen „Facebook“) zpracovávaných obecně při provozování této sociální sítě. Pro více informací viz příslušné stránky Facebooku týkající se ochrany soukromí a cookies: https://www.facebook.com/privacy/explanation. Upozorňujeme také, že při správě stránky provozovatele na Facebooku se mohou stát BENU spolu se společností Facebook společnými správci osobních údajů, a to s ohledem na to, že Facebook může BENU při provozu stránky „BENU lékárna“ poskytovat tzv. přehledy stránek, což jsou souhrnná data o tom, jak lidé komunikují se stránkou provozovatele. Hlavní odpovědnost za zpracování dat z těchto přehledů nese společnost Facebook. Facebooková stránka „BENU lékárna“ není propojena s profilem BENU na sociální síti Instagram.

Pro funkčnost a zpracování dat používá Facebook malé datové soubory – cookies, které se automaticky ukládají do počítače či zařízení návštěvníka, pokud toto nezakáže přímo prostřednictvím nastavení svého prohlížeče. Více informací zde: https://www.facebook.com/policies/cookies/.

2. Rozsah, účel a doba zpracování osobních údajů

BENU nevyužívá přehledy stránek.

BENU jako provozovatel facebookové stránky „BENU lékárna“ není odpovědný za obsah sdělení, která budou uvedena ze strany návštěvníků této stránky:

2.1 v rámci komunikační aplikace Facebook Messenger a/nebo

2.2 přímo kdekoliv na facebookové stránce „BENU lékárna“.

BENU je oprávněno odstranit nevhodné a /nebo urážející příspěvky umístěné na facebookové stránce „BENU lékárna“ a/nebo zaslané prostřednictvím komunikační aplikace Facebook Messenger, pokud takové příspěvky neodstraní již společnost Facebook.

Osobní údaje uvedené v rámci komunikační aplikace Facebook Messenger a/nebo na facebookové stránce „BENU lékárna“ jsou zpracovávány ze strany BENU pouze za následujícím účelem:

a) pořádání soutěží vyhlášených BENU, kontaktování výherců těchto soutěží,

b) propagace BENU navenek v souvislosti s akcemi BENU (např. informace a fotografie z nově otevřené lékárny, fotografie z hromadných akcí BENU apod.)

c) vyřizování dotazů, žádostí návštěvníků facebookové stránky „BENU lékárna“ a/nebo tazatelů v rámci komunikační aplikace Facebook Messenger.

Titulem je plnění smlouvy nebo oprávněný zájem BENU.

Doba zpracování osobních údajů je 3 + 1 let. Poté již osobní údaje zpracovávány ze strany BENU nejsou. Není však vyloučeno, že budou nadále uchovány na facebookové stránce „BENU lékárna“ nebo že budou součástí komunikace s návštěvníkem facebookové stránky „BENU lékárna“ v rámci komunikační aplikace Facebook Messenger.

V rámci soutěží vyhlášených BENU platí speciální pravidla, o kterých je soutěžící informován a jejichž obsahem je i informace o zpracování osobních údajů soutěžícího v souvislosti s předmětnou soutěží.

3. Způsob zpracování osobních údajů, zpracovatelé a příjemci osobních údajů

Přístup k osobním údajům je umožněn jen pracovníkům BENU, a to pouze pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány ze strany BENU pouze manuálně v elektronické podobě. Osobní údaje nejsou předmětem automatizovaného rozhodování ani profilování ze strany BENU. Samo BENU je nepředává mimo EU. Uvedené se nedotýká zpracování osobních údajů samostatně ze strany sociální sítě v rámci provozu dané sítě.

4. Práva subjektu osobních údajů

Uživatel může uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů. Může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů na emailovou adresu DPO@benu.cz nebo přímo provozovatele na adresu jeho sídla uvedenou v bodě 1. této informace.

Uživatel má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od provozovatele týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.

Uživatel dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů (pokud jsou osobní údaje zpracovávány na základě oprávněného zájmu).

Uživatel má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů (www.uoou.cz).

Další informace o ochraně osobní údajů BENU můžete nalézt na https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

25.05.2018

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář