PRAVIDLA ONLINE PORADNY

Pravidla online poradny

 

I.Pravidla poradny

1. Provozovatelem online poradny je společnost BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 10247, IČO: 49621173 (dále také jen „provozovatel“).

2. Tato pravidla upravují práva a povinnosti v rámci poskytování porad v online poradně umístěné na www.benu.cz/poradna na dotazy tazatelů starších 18-ti let týkající se oblasti zdravotnictví, a to například dotaz týkající se možných vzájemných účinků léků, dále dotazy ohledně vlastností léků, doplňků stravy, zdravotnických prostředků, zdravé výživy, jakož i dotazy týkající se lékárenského zboží a všeobecných dotazů týkajících se oblasti poskytování zdravotních služeb. Porady - odpovědi na dotazy poskytují kvalifikované osoby – lékárníci nebo lékaři bez možnosti výběru konkrétního odpovídajícího.

3. Poradna není reklamou, neslouží k podpoře zvýšeného užívání léků, nenahrazuje osobní konzultaci s ošetřujícím lékařem nebo lékárníkem ani nenahrazuje klasickou lékařskou péči a slouží pouze jako zdroj informací.

4. Poradenství v online poradně může být zpoplatněno. Bližší finanční a platební podmínky jsou k dispozici na www.benu.cz/poradna, přičemž platí rovněž podmínky uvedené v těchto pravidlech.

5. Tazatel vyplní v rámci online poradny online dotazník, do něhož vyplní povinně svůj e-mail a co nejpřesnější znění dotazu. Bez uvedení těchto údajů nebude poskytnuta odpověď. V rámci jednoho dotazníku je možné položit dotazů více, a to v rozsahu, který umožnuje online dotazník. Dotazy nesmí obsahovat vulgarismy. Dotazy, které se netýkají tematicky charakteru online poradny, nebo připomínky bez konkrétního dotazu nebudou zodpovězeny. Tazatel může v rámci svého dotazu připojit také fotografii vztahující se k dotazovanému problému (zejména v případě dotazu na kožní problém).

6. Na dotaz směřující na lékárníka provozovatel odpoví zpravidla do 24 pracovních hodin, dotaz směřující na lékaře bude odpovězen zpravidla do 48 hodin.

7. Odpovědi vycházejí pouze z informací uvedených tazatelem a jsou zasílány na tazatelem uvedený e-mail.

8. Dotazy a připomínky nejsou s ohledem na charakter internetových stránek považovány za důvěrné a provozovatel má právo je publikovat v rámci online poradny a nakládat s nimi podle svého uvážení.

9. Dotaz je spolu s odpovědí zveřejněn v neupraveném znění, proto provozovatel žádá, aby v dotazech byly poskytnuty jen takové informace, které mohou být veřejné. Zveřejněny budou jen ty odpovědi, u nichž je to právními předpisy dovoleno. E-mailová adresa ani poskytnutá fotografie není zveřejňována. Není zveřejněno jméno ani příjmení tazatele, pokud je tazatel poskytne.

10. Provozovatel upozorňuje, že nenese žádnou odpovědnost ze škody na zdraví tazatele či třetích osob vyplývajících z využití online poradny.


II. Správa osobních údajů, které nám poskytnete

1) [Souhlas se zpracováním] Odesláním vyplněného online dotazníku uděluje tazatel souhlas se zpracováním poskytnutých osobních údajů za účelem poskytování služeb online poradny. Souhlas je poskytován dobrovolně a lze jej kdykoliv odvolat (viz níže).

[Správce] Správcem osobních údajů je provozovatel, tj. společnost BENU Česká republika a.s., dále také jen Správce.

 [Zpracovatelé] Elektronickým odesláním online dotazníku je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny osobní údaje uvedené v online dotazníku, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem.

[Doba zpracování] Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí odpovědi, nejdéle však po dobu 1 roku.   Na provedení výmazu osobních údajů na žádost tazatele má provozovatel jako Správce lhůtu 10 pracovních dnů.

2) [Odvolání souhlasu] Souhlas se zpracováním údajů lze kdykoliv odvolat písemnou žádostí zaslanou poštou na adresu sídla Správce nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz, aniž je tím dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. 

[Práva ohledně osobních údajů] Dále může tazatel požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci.

Tazatel má právo vznést u Správce osobních údajů námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv se stížností proti zpracování na Úřad pro ochranu osobních údajů.

Dále má tazatel právo na přenositelnost osobních údajů, právo přístupu ke všem svým osobním údajům.

[Pověřenec pro ochranu osobních údajů] Informace o těchto osobních údajích mu provozovatel poskytne kdykoliv na základě písemné žádosti zaslané poštou na adresu sídla provozovatele nebo na e-mailovou adresu: DPO@benu.cz. Tazatel je oprávněn uplatnit svá zákonná práva ohledně ochrany svých osobních údajů u pověřence pro ochranu osobních údajů dostupném na e-mailové adrese: DPO@benu.cz a telefonním čísle: 296 808 111.

3) Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Osobní údaje jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Provozovatel garantuje bezpečnost poskytnutých dat.

III.    Závěrečná ustanovení

1)  Tato pravidla jsou platná dnem jejich vydání a účinná ode dne 1.2.2018 Provozovatel si vyhrazuje právo změny těchto pravidel. Změna pravidel se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz/poradna  s měsíčním předstihem. Tazatel má právo po oznámení změny těchto pravidel svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat.

2)  Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky poradny se považují za odkaz na platná pravidla

 

V Praze dne 1.2.2018                                                     BENU Česká republika a.s.

Menu

Zavřít

Webové stránky používají k poskytování služeb, personalizaci reklam a analýze návštěvnosti soubory cookie.
Více informací

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.