Vážení zákazníci, VŠECHNY NAŠE LÉKÁRNY, E-SHOP i SLUŽBA ONLINE REZERVACE eRECEPTU jsou pro vás již plně funkční.
PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

SOUHLAS S POSKYTNUTÍM OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

Za účelem poskytnutí služeb v Online poradně (tj. poskytnutí porady k Vašemu dotazu a/nebo poskytnutí porady ohledně konkrétních interakcí léčivých přípravků, které byly nezávazně vyhodnoceny v rámci aplikace Lékového poradenství) budeme zpracovávat Vaše osobní údaje z online dotazníku, který vyplníte a elektronicky odešlete, a to po dobu nezbytně nutnou pro poskytnutí porady ve formě odpovědi, nejdéle však po dobu 1 měsíce, resp. 5 let v případě Lékového poradenství.

Správcem osobních údajů je společnost BENU Česká republika s.r.o., IČO: 49621173 (dále také jen „správce“). Správce může pověřit zpracováním osobních údajů jakoukoliv třetí osobu se sídlem ve členském státě Evropské unie nebo Evropského hospodářského prostoru jako zpracovatele.

Aktuální seznam zpracovatelů, které správce využívá, můžete vždy najít na stránkách www.benu.cz.

Pro případ, že budete chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně zpracování Vašich osobních údajů, kontaktujte prosím našeho pověřence pro ochranu osobních údajů: DPO@benu.cz, tel. 296 808 111.

Máte právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz. Můžete také požadovat omezení zpracování nebo vznést proti zpracování námitku. Máte právo na přenositelnost údajů k jinému správci a právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u Úřadu pro ochranu osobních údajů.

Osobní údaje nám pro účely poskytnutí služeb v Online poradně a/nebo v rámci poskytnutí porady ohledně konkrétních interakcí léčivých přípravků, které byly nezávazně vyhodnoceny v rámci aplikace Lékového poradenství dáváte dobrovolně, proto máte právo udělený souhlas kdykoli odvolat. Musíme Vás však upozornit, že bez údajů nebo souhlasu se zpracováním pro tento účel nemůžeme Vaše údaje zpracovávat a nebude možné odpovědět na vaše dotazy uvedené v dotazníku. Pokud se následně rozhodnete pro odvolání souhlasu, budeme potřebovat alespoň deset pracovních dnů na provedení potřebných kroků včetně vymazání Vašich osobních údajů. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů máte k dispozici v Pravidlech online poradny na stránkách správce: www.benu.cz\poradna.

Odesláním dotazníku prohlašuji, že jsem se s výše uvedenými informacemi seznámil/a a souhlasím se zpracováním osobních údajů za účelem poskytnutí služeb Online poradny a/nebo za účelem poskytnutí porady ohledně konkrétních interakcí léčivých přípravků, které byly nezávazně vyhodnoceny v rámci aplikace Lékového poradenství.

Odesláním dotazníku rovněž prohlašuji, že souhlasím s možností správce, publikovat osobní údaje poskytnuté za účelem poskytnutí služeb Online poradny na internetové stránce Online poradny, a to v podobě a rozsahu, v jaké byly poskytnuty, ne však ve spojení se jménem a/nebo vyobrazením podoby (fotografií).