PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 01. 10. 2020

ZÁKAZNICKÝ PROGRAM BENU PLUS - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 01. 10. 2020

 

Všeobecné podmínky zákaznického programu společnosti BENU Česká republika s.r.o. („VP“)

 

BENU: BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle C, vložka 318084, IČO: 49621173, která zákaznický program BENU PLUS provozuje a je správcem osobních údajů.

BENU Lékárna: Lékárna/lékárny, které jsou provozovány přímo BENU nebo pod značkou BENU (aktuální seznam na www.benu.cz) na území České republiky.

BENU PLUS: Zákaznický program BENU, v jehož rámci je vyhodnocována nákupní historie zákazníka v síti BENU lékáren za účelem poskytování zvláštních výhod.

Karta BENU PLUS: Zákaznická karta (plastová a/nebo virtuální), která dokládá členství v zákaznickém programu BENU PLUS (v dříve platných VP také označovaná jako BENU Léková karta/Léková karta).

1. Členství a získání karty BENU PLUS

Členem BENU PLUS se můžete stát, pokud jste svéprávná fyzická osoba starší 18 let a vyplníte registrační formulář. Pro registraci potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, číslo pojištěnce (CZ), e-mail, telefon, pohlaví a poštovní doručovací adresu v České republice. Pokud nemáte přiděleno číslo pojištěnce pro Českou republiku, uveďte kód své země a číslo platného dokladu totožnosti. Každá osoba se může zaregistrovat jako člen BENU PLUS pouze jednou, na registraci není právní nárok.

Registrační formulář lze vyplnit písemně nebo elektronicky v BENU Lékárně, kde také na místě obdržíte plastovou kartu BENU PLUS, a tím se stáváte členem BENU PLUS. Dále se lze registrovat on-line na www.benu.cz nebo přes aplikaci BENU (mobilní aplikace BENU, kterou je možné do mobilního zařízení či obdobného zařízení zdarma stáhnout a nainstalovat v příslušných obchodech s aplikacemi dle podmínek těchto obchodů), kdy Vám bude zřízena tzv. virtuální karta. Máte však možnost získat i plastovou kartu BENU PLUS, kterou si můžete vyzvednout v jakékoliv BENU Lékárně. Tato se Vám poté spáruje s Vaší virtuální kartou. Pokud si plastovou kartu nevyzvednete, budete držitelem pouze virtuální karty. Další informace viz Osobní údaje.

2. Fungování zákaznického programu BENU PLUS a karty BENU PLUS

Kartu BENU PLUS předkládáte na začátku svých nákupů v lékárnách BENU jako zákaznickou kartu, pomocí které se Váš nákup uloží do našeho systému, a tím se vytváří nákupní historie ze všech nákupů v BENU lékárnách (včetně případných nákupů v e-shopu BENU www.benu.cz, pokud použijete kartu BENU PLUS, resp. jste přihlášeni při nákupu ke svému elektronickému Uživatelskému účtu – viz níže).

Nákupní historie je pomocí automatizovaného procesu průběžně ukládána a analyzována, což má pro Vás následující výhody:

 (a) Získáte přehled o užívaných léčivých přípravcích a volně prodejných produktech, který lze využít například pro přehled nákladů léčby nebo pro další řešení Vašich zdravotních potíží.

(b) Podle Vaší nákupní historie můžeme během dalších nákupů v BENU Lékárně provést vyhodnocení případných interakcí (viz dále Interakce).

(c) Vaše oblíbené nebo často nakupované produkty Vám můžeme nabídnout výhodněji.

Členství v BENU PLUS však přináší i další výhody! Zejména sbíráte body za vybrané položky nákupu na bodové konto, kde se v souladu s těmito VP změní na BENU poukázky či kupóny pro další nákupy (viz dále Bodové konto a BENU poukázky) nebo Vám poskytneme další výhody nebo služby.

Aktuální informace o benefitech, výhodných nabídkách nebo službách pro členy BENU PLUS a jejich podmínkách sledujte prosím v lékárnách BENU nebo na www.benu.cz.

3. Uživatelský účet

Ke kartě BENU PLUS můžete získat elektronický Uživatelský účet, kde lze aktualizovat údaje z registrace (změna adresy, telefonu apod.). Dále zde můžete nahlížet do své nákupní historie v BENU lékárnách, sledovat bodové konto nebo stav BENU poukázek (viz dále).

Pro získání přístupu na Uživatelský účet je třeba provést aktivaci karty BENU PLUS, a to online na níže uvedené webové stránce nebo přes aplikaci BENU; pro tuto akci budete potřebovat většinou číslo své karty BENU PLUS. Dále si nastavíte heslo pro Uživatelský účet. Heslo nikomu nesdělujte. Během aktivace dojde k ověření majitele karty BENU PLUS, a to pomocí kódu zaslaného formou SMS nebo e-mailu na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud jste Správce Rodinného účtu (viz dále), zadáváte číslo své vlastní karty. BENU si vyhrazuje právo provést další ověření. Více na:

(https://www.benu.cz/prihlaseni-k-benu-plus-karte). 

U členů zákaznického programu, kteří se registrovali on-line na www.benu.cz nebo přes aplikaci BENU, je Uživatelský účet zřízen automaticky.

4. Rodinný účet [založení]

BENU Vám nabízí možnost propojení více Uživatelských účtů do tzv. Rodinného účtu, který je vhodný, pokud chce rodina čerpat výhody a služby BENU PLUS i pro děti mladší 16 let (dále viz Postavení dětí v rámci BENU PLUS) nebo pokud chcete v rodině hlídat interakce pro jednotlivé členy (viz dále Interakce).

Majitelé karet BENU PLUS se nejprve dohodnou, kdo bude Správcem Rodinného účtu. Ke Správci, resp. jeho účtu se pak připojí, a to pomocí registračního formuláře, který na tuto možnost pamatuje. BENU toto připojení provede do 10 pracovních dnů. Počet členů v Rodinném účtu není omezen a BENU nezkoumá rodinné vztahy.

Podpisem registračního formuláře, kde se žádá o připojení, dává připojený majitel karty BENU PLUS svůj výslovný souhlas ke sdílení svých údajů se Správcem Rodinného účtu; Správce vidí nákupní historii a bodové konto ostatních členů. Ostatní členové mají přístup pouze ke svému účtu.

Rodinný účet [změny]

Člen Rodinného účtu může bez udání důvodů písemně zažádat o vynětí z Rodinného účtu; a to na adresu BENU. BENU je povinna vyhovět žádosti do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení. BENU o této akci informuje Správce Rodinného účtu, má-li k tomu dostatek informací. Vynětím z Rodinného účtu nedochází k zániku členství v BENU PLUS, ledaže je žádáno také o ukončení členství (viz Ukončení členství). Stejným procesem může o vynětí z Rodinného účtu některého člena požádat i sám Správce rodinného účtu.

Pokud žádá vynětí samotný Správce Rodinného účtu, stává se v pořadí první připojený majitel karty BENU PLUS Správcem Rodinného účtu, ovšem bez možnosti nahlížet do historie Uživatelských účtů již neaktivních členů Rodinného účtu.

5. Postavení dětí v rámci BENU PLUS

Do BENU PLUS může být zaregistrována také osoba mladší 16 let (dítě), registraci podepisuje její zákonný zástupce. Dítě však neobdrží svou vlastní kartu BENU PLUS, ale jeho Uživatelský účet bude připojen do Rodinného účtu (viz Rodinný účet).

Nabude-li dítě 16 let, potřebuje BENU jeho samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jestliže tento souhlas nebude poskytnut ani do 30 dnů po 16. narozeninách, bude účet dítěte 16+ deaktivován. Pokud nezletilý člen Rodinného účtu výše uvedený souhlas udělí, zůstává členem BENU PLUS. Vlastní kartu BENU PLUS však může obdržet až dovršením 18 let, a to na základě vlastní registrace; postupuje se tedy obdobně jako u klasické registrace nového člena.

6. Sledování interakcí

Při nákupu s kartou BENU PLUS pracovník BENU Lékárny provede také vyhodnocení případných interakcí, a to s přihlédnutím k již dříve zakoupeným či vydaným léčivým přípravkům a volně prodejným produktům zapsaným v nákupní historii, k věku a pohlaví. Majitel karty BENU PLUS si však musí i nadále pečlivě prostudovat příbalové letáky daného produktu (léčivého přípravku) a dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře.

BENU nezkoumá, zda ten, kdo kartu v lékárně při nákupu předkládá, je jejím majitelem, a proto nenese odpovědnost v situaci, kdy nákupní historie obsahuje léčivé přípravky nebo volně prodejné produkty pro různé osoby. Sledovat interakce zvlášť pro děti nebo členy rodiny lze v rámci Rodinného účtu.

V případě, že není nákup léčivého přípravku nebo volně prodejného produktu v nákupní historii karty BENU PLUS zaznamenán, nemůže BENU interakce pro takové přípravky a produkty vyhodnotit v rámci historie BENU PLUS. V této historii nejsou a nemohou být zaznamenány nákupy léčivých přípravků či volně prodejných produktů provedených zákazníkem v jiných lékárnách než BENU lékárnách nebo v jiných e-shopech než v e-shopu benu.cz, a tudíž u nich nedochází k hodnocení interakcí BENU Lékárnou v rámci nákupní historie BENU PLUS. Tím nejsou dotčena ustanovení novely zákona č. 378/2007 Sb., o léčivech, která se týkají sdíleného lékového záznamu a možností oprávněných osob do něj – za podmínek stanovených platnou právní úpravou – nahlédnout (s účinností od 1. 6. 2020).

7. Bodové konto [sbírání bodů]

Bodové konto představuje exkluzivní bonus pouze pro členy BENU PLUS. Při každém nákupu s kartou BENU PLUS bude automaticky v Uživatelském účtu zaznamenán kredit bonusových bodů, a to vždy 1 bod za 1 Kč nákupu (včetně DPH) na tzv. Bodové konto. Body se načítají pouze za volně prodejné produkty nebo léky na předpis, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Fungování Bodového konta platí stejně i pro nákupy s kartou BENU PLUS na e-shopu BENU (benu.cz).

Pokud dojde k nákupu zboží bez karty BENU PLUS, lze body na Bodové konto dočíst i zpětně, ovšem pouze v BENU Lékárně, kde byl takový nákup proveden. Pro načtení bodů potřebujete účtenku a kartu BENU PLUS. Zpětné načtení je možné do 30 dnů od nákupu bez karty BENU PLUS.

Bodové konto [zánik bodů]

Jednotlivé body automaticky zanikají, nedojde-li v průběhu 18 měsíců od jejich připsání na Bodové konto (i) k jejich přeměně do BENU poukázky nebo

(ii) k jejich využití jiným způsobem umožněným BENU. Body nelze vyplácet v hotovosti.

8. BENU poukázky

Na každých 1000 bodů z Bodového konta připadá BENU poukázka v hodnotě 20 Kč. Poukázky generuje BENU ve svém systému v rámci tzv. vyúčtování, jež zasílá BENU těm zákazníkům, kteří splnili podmínky pro vygenerování poukázky. Vygenerováním se odečítají nasbírané body a tímto okamžikem můžete poukázky začít uplatňovat. 

BENU poukázky můžete využít v lékárnách BENU k nákupu volně prodejného sortimentu (s výjimkou počáteční kojenecké výživy a s výjimkou produktů, u kterých je to nepřípustné právními předpisy) nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; BENU poukázky lze však vždy použít pouze s platnou kartou BENU PLUS.

BENU poukázky lze také využít v rámci e-shopu BENU; po přihlášení do Uživatelského účtu e-shopu poukázky vložíte do nákupního košíku. Ohledně dalšího viz informace na e-shopu BENU.

BENU poukázka má povahu slevové poukázky, produktového kuponu či obdobné formy odměny a je nutné vyčerpat ji najednou během doby její platnosti a za podmínek uvedených na ní. Poukázky nelze uplatnit za účelem koupě zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. BENU na poukázky nevrací, ani je nevyměňuje za peníze.

9. Informace o stavu bodů a poukázek

Stav Bodového konta můžete sledovat na účtence z provedeného nákupu nebo na Uživatelském účtu. Na Uživatelském účtu můžete také sledovat aktuální stav BENU poukázek a dalších odměn. Všechny tyto informace Vám také rádi sdělí v BENU Lékárně nebo na Infolince BENU (viz níže Kontakty); v tomto případě může BENU požadovat ověření majitele karty BENU PLUS.

10. Bezpečnost a odpovědnost

Každá karta BENU PLUS má na sobě uvedeno své číslo a je klíčem k nákupní historii v BENU, proto s ní nakládejte opatrně. Při komunikaci s BENU budete číslo karty uvádět, dalším osobám jej však nesdělujte. Identitu zákazníka může BENU ověřit ještě dalším způsobem (např. při hlášení změn osobních údajů), a to z důvodů ochrany majitele karty BENU PLUS a jeho soukromí.

BENU neodpovídá za údaje uvedené v registraci, ani za správné používání karty – tuto odpovědnost má majitel karty BENU PLUS (plastové a/nebo virtuální). Tato odpovědnost trvá bez časového omezení. Karta BENU PLUS je nepřenosná a BENU neodpovídá za to, že takovou kartu použijí i jiné osoby než registrovaný majitel karty BENU PLUS (ať již s jeho souhlasem či bez něj). Za bezpečnou likvidaci karty po ukončení členství odpovídá její majitel. Pokud kartu BENU PLUS ztratíte, neprodleně kontaktujte BENU (viz Kontakty).

Obdobné platí i pro Uživatelský účet. Za používání a případné zpřístupnění Uživatelského účtu třetí osobě je odpovědný zákazník programu BENU PLUS, kterému byl tento Uživatelský účet zřízen automaticky při registraci nebo který si tento Uživatelský účet sám zřídil.

11. Ukončení členství v BENU PLUS

Ukončit členství a zrušit kartu BENU PLUS lze pouze písemně. Postupujte prosím jako v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, viz článek 12 písm. (b) těchto VP níže. Pokud nevzniknou pochybnosti o identitě žadatele, bude členství ukončeno do jednoho měsíce od doručení žádosti. 

Členství zaniká automaticky také ukončením provozování zákaznického programu BENU PLUS, o čemž bude BENU veřejnost a své členy informovat na svých webových stránkách a/nebo pomocí jiných vhodných komunikačních prostředků. K automatickému ukončení členství dojde rovněž v případě, že (i) karta BENU PLUS nebude zákazníkem používána déle jak tři roky (výmaz bude proveden v roce následujícím), nebo (ii) podle právních předpisů nebude možné další trvání členství, nebo (iii) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zjistí-li BENU, že zákazník podstatným způsobem porušuje tyto VP, například zneužívá své členství, je BENU oprávněna jeho členství s okamžitou účinností zrušit, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo BENU uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.

BENU je také oprávněno zrušit kartu BENU PLUS/Uživatelský účet/členství, pokud došlo ke zneužití karty BENU PLUS/Uživatelského účtu/členství třetí stranou a/nebo pokud byla zjištěna duplicita karty BENU PLUS/Uživatelského účtu/členství.

Dojde-li k ukončení členství z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, zanikají všechny body nasbírané na Uživatelském účtu ke dni ukončení členství, tím není dotčeno právo zákazníka uplatnit do té doby poskytnuté BENU poukázky. BENU poukázky lze však vždy použít pouze s platnou kartou BENU PLUS; nemusí se však jednat o kartu, pomocí které byly získány.

Ukončením členství také přestanou být zákazníkovi zasílána veškerá obchodní sdělení. Ukončení členství v zákaznickém programu BENU PLUS však nemá vliv na uživatelský účet zákazníka registrovaný pro účely nákupů na e-shopu www.benu.cz. Takový účet je zákazník v případě zájmu povinen zrušit samostatně.

12. Osobní údaje

(a) Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

V rámci BENU PLUS zpracovává BENU osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail, telefon, pohlaví, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje ve formě nákupní historie v BENU. Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu majitele karty BENU PLUS (nebo dětí mladších 16 let). Registrace může proběhnout osobně v BENU Lékárně, online na www.benu.cz, nebo přes aplikaci BENU.

Osobní údaje člena BENU PLUS včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek. Pokud nám neposkytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení (viz dále), budeme Vám posílat pouze sdělení týkající se Vaší karty BENU PLUS, zásadních změn v zákaznickém programu BENU PLUS a Uživatelského účtu (vyúčtování) či další obdobná sdělení v souladu s § 7 odst. 3 zákona č. 480/2004 Sb., zákona o některých službách informační společnosti.

Pokud se rozhodnete pro elektronickou registraci v BENU Lékárně, stvrdíte svou registraci pomocí tzv. biometrického podpisu, který je obdobou podpisu papírové registrace, jen se pořizuje elektronicky (pomocí speciální technologie je zaznamenána stopa Vašeho podpisu). Biometrický podpis patří mezi citlivé osobní údaje a k jeho zpracování potřebujeme Váš souhlas. Takový souhlas je vždy dobrovolný a lze jej kdykoliv odvolat dle bodu b) níže (jeho odvoláním však dochází k ukončení členství v BENU PLUS). Tento podpis používáme pouze pro potvrzení identity podepisujícího, jinak není v BENU PLUS dále využíván. Vždy máte možnost provést papírovou registraci. Papírová registrace bude naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude BENU jako správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. BENU garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, BENU vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může BENU poskytnout třetí straně.

 (b) Souhlas a jeho odvolání

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě Vašich souhlasů, které poskytujete během registrace. Souhlasy nám dáváte dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu DPO@benu.cz nebo (ii) poštou na adresu BENU nebo (iii) do BENU Lékárny. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V žádosti je potřeba uvést číslo karty BENU PLUS a další údaje z registrace; kartu bezpečně zlikvidujte. S ohledem na ochranu údajů majitele karty BENU PLUS může BENU provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikovala. BENU neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s kontrolou a vyhodnocováním interakcí nebo se sledováním a vyhodnocováním své nákupní historie, Vaše účast v BENU PLUS skončí, neboť bez Vašich souhlasů Vám nemůžeme program BENU PLUS poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše Bodové konto.

Na vyřízení Vaší žádosti má BENU jeden měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

(c) Obchodní sdělení o akcích BENU

Pokud jste v registraci udělil/a souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je BENU oprávněna zasílat Vám, resp. majiteli karty BENU PLUS, informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací o Vaší účasti v BENU PLUS.

Informace lze zasílat poštou, formou SMS, v rámci aplikace BENU nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v registraci nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu, nebo využijte naši infolinku (viz dále Kontakty). Zrušení zasílání těchto obchodních sdělení je také možné nastavením v elektronickém Uživatelském účtu nebo v aplikaci BENU. Případné odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na Vaši účast v BENU PLUS ani na Bodové konto.

(d) Zpracovatelé

Podpisem nebo odesláním on-line registrace je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu s nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a zákonem č. 110/2019 Sb., o zpracování osobních údajů. K jiným účelům, než je program BENU PLUS (případně k odsouhlasenému zasílání obchodních sdělení), nebudou osobní údaje zpracovávány.

(e) Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovávány po dobu členství v BENU PLUS. Při nepoužívání karty BENU PLUS déle jak tři roky však bude účast v BENU PLUS ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz Ukončení členství).

(f) Automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti BENU PLUS dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude BENU nabízet zboží a služby. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena programu BENU PLUS.

(g) Práva ohledně osobních údajů

Jako člen BENU PLUS máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u BENU námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Dále máte právo na přenositelnost osobních údajů.

(h) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva ohledně osobních údajů lze uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz Kontakty).

(i) Další informace o zpracování osobních údajů v BENU

Další informace o zpracování osobních údajů v BENU najdete také na:

https://www.benu.cz/ochrana-osobnich-udaju.

13. Mimosoudní řešení sporů

Vzhledem k tomu, že zákazník registrovaný do zákaznického programu BENU PLUS je spotřebitelem, BENU informuje, že pokud by vznikl mezi BENU a zákazníkem spor, který nebude jinými prostředky vyřešen ke spokojenosti smírně, má tento zákazník vždy mimo jiné právo obrátit se na Českou obchodní inspekci (Česká obchodní inspekce – Ústřední inspektorát – oddělení ADR, Štěpánská 567/15, 120 00 Praha 2, web: adr.coi.cz, e-mail: adr@coi.cz) jako na věcně příslušný subjekt dle ustanovení § 20e písm. c) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, s návrhem na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu dle příslušných ustanovení části třetí (§ 20d – 20m) zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele. Spotřebitel – kupující může využít rovněž platformu pro řešení sporů online, která je zřízena Evropskou komisí na adrese http://ec.europa.eu/consumers/odr/.

14. Závěrečná ustanovení

Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy ani jiné výhody dle těchto VP neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní BENU nebo jednotlivá BENU Lékárna dle svého uvážení.

Tyto VP jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 1. 10. 2020, kdy současně pozbývají platnosti všechna předchozí pravidla BENU PLUS.

BENU si vyhrazuje právo kdykoliv ukončit zákaznický program BENU PLUS a/nebo změnit tyto VP, které budou platné pro všechny stávající i nové členy BENU PLUS. Změna VP či ukončení BENU PLUS se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz s měsíčním předstihem. Člen BENU PLUS má právo po oznámení změny těchto VP svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a své členství v důsledku takové změny ukončit (viz Ukončení členství).

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Lékové karty/karty BENU PLUS nebo BENU PLUS se považují za odkaz na platné VP.

Kontakty:

Tým BENU PLUS

lekovakarta@benu.cz

Problémy při používání karty v lékárně, hlášení ztráty nebo krádeže karty, řešení záležitostí Rodinného účtu.

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO@benu.cz

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů, uplatňování práv spojených s osobními údaji. 

Infolinka BENU

info@benu.cz

212 812 812 (Po-Pá od 9:00 do 17:00)

Změny kontaktních údajů, podpora při aktivaci karty BENU PLUS, dotazy na bodové konto a další informace o BENU PLUS.

 

V Praze dne 1. 10. 2020

BENU Česká republika s.r.o.