PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

VĚRNOSTNÍ PROGRAM BENU PLUS - VŠEOBECNÉ PODMÍNKY OD 25. 5. 2018

     

Všeobecné podmínky věrnostního programu společnosti BENU Česká republika a.s. („VP“)

 

BENU: BENU Česká republika a.s., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K Pérovně 945/7, PSČ 102 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, v oddíle B, vložka 10247, IČO: 49621173, která věrnostní program BENU PLUS provozuje a je Správcem osobních údajů.

BENU Lékárna: Lékárna/lékárny, které jsou provozovány přímo BENU nebo pod značkou BENU (aktuální seznam na www.benu.cz) na území České republiky.

BENU PLUS: Věrnostní program BENU, v rámci něhož je vyhodnocována nákupní historie zákazníka v síti BENU lékáren, za účelem poskytování zvláštních výhod.

Léková karta: Věrnostní karta, která dokládá členství ve věrnostním programu BENU PLUS.

1. Členství a získání Lékové karty

Členem BENU PLUS se můžete stát, pokud jste svéprávná fyzická osoba starší 18 let a vyplníte registrační formulář. Pro registraci potřebujeme znát Vaše jméno, příjmení, číslo pojištěnce (CZ) a poštovní doručovací adresu v České republice. Pokud nemáte přiděleno číslo pojištěnce pro Českou republiku, uveďte kód své země a číslo platného dokladu totožnosti. 

Registrační formulář lze vyplnit písemně nebo elektronicky v BENU Lékárně, kde také na místě obdržíte Lékovou kartu a tím se stáváte členem BENU PLUS. Dále se lze registrovat on-line na www.benu.cz a Lékovou kartu si pak vyzvednout v jakékoliv BENU Lékárně, a to nejpozději do 30 dnů od on-line registrace; jinak registrace zaniká a je nutné ji opakovat. Další informace viz Osobní údaje.

2. Fungování BENU PLUS a Lékové karty

Lékovou kartu předkládáte na začátku svých nákupů v lékárnách BENU jako věrnostní kartu, pomocí které se Váš nákup uloží do našeho systému, a tím se vytváří nákupní historie ze všech lékáren BENU (včetně případných nákupů v e-shopu BENU www.benu.cz, pokud použijete Lékovou kartu).

Nákupní historie je pomocí automatizovaného procesu průběžně ukládána a analyzována, což má pro Vás následující výhody:

 (a) Získáte přehled o užívaných léčivých přípravcích a volně prodejných produktech, který lze využít například pro přehled nákladů léčby nebo pro další řešení Vašich zdravotních potíží.

(b) Podle Vaší nákupní historie můžeme během dalších nákupů v BENU Lékárně provést vyhodnocení případných interakcí (viz dále Interakce).

(c) Vaše oblíbené nebo často nakupované produkty Vám můžeme nabídnout výhodněji.

Členství v BENU PLUS však přináší i další výhody! Zejména sbíráte body za vybrané položky nákupu na bodové konto, kde se v souladu s těmito VP změní na BENU poukázky pro další nákupy (viz dále Bodové konto a BENU poukázky).

Aktuální výhodné nabídky nebo služby pro členy sledujte prosím v lékárnách BENU nebo na www.benu.cz.

3. Uživatelský účet

K Lékové kartě můžete získat elektronický Uživatelský účet, kde lze aktualizovat údaje z registrace (změna adresy, telefonu apod.). Dále zde můžete nahlížet do své nákupní historie v lékárnách BENU, sledovat bodové konto nebo stav BENU poukázek (viz dále).

Pro získání přístupu na Uživatelský účet je třeba provést aktivaci karty BENU; pro tuto akci budete potřebovat číslo své Lékové karty. Dále si nastavíte heslo pro Uživatelský účet. Heslo nikomu nesdělujte. Během aktivace dojde k ověření majitele Lékové karty, a to pomocí kódu zaslaného formou SMS nebo e-mailu na telefonní číslo nebo e-mailovou adresu uvedenou při registraci. Pokud jste Správce Rodinného účtu (viz dále), zadáváte číslo své vlastní karty. BENU si vyhrazuje právo provést další ověření. Více na:

(https://www.benu.cz/aktivace-lekove-karty). 

4. Rodinný účet [založení]

BENU Vám nabízí možnost propojení více Uživatelských účtů do tzv. Rodinného účtu, který je vhodný, pokud chce rodina čerpat výhody a služby BENU PLUS i pro děti mladší 16 let (dále viz Postavení dětí v rámci BENU PLUS) nebo pokud chcete v rodině hlídat interakce pro jednotlivé členy (viz dále Interakce).

Majitelé Lékových karet se nejprve dohodnou, kdo bude Správcem Rodinného účtu. Ke Správci, resp. jeho účtu se pak připojí, a to pomocí registračního formuláře, který na tuto možnost pamatuje. BENU toto připojení provede do 10 pracovních dnů. Počet členů v Rodinném účtu není omezen a BENU nezkoumá rodinné vztahy.

Podpisem registračního formuláře, kde se žádá o připojení, dává připojený majitel Lékové karty svůj výslovný souhlas ke sdílení svých údajů se Správcem Rodinného účtu; Správce vidí nákupní historii a bodové konto ostatních členů. Ostatní členové mají přístup pouze ke svému účtu.

Rodinný účet [změny]

Člen Rodinného účtu může bez udání důvodů písemně zažádat o vynětí z Rodinného účtu; a to na adresu BENU. BENU je povinna vyhovět žádosti do 30 pracovních dnů ode dne jejího doručení. BENU o této akci informuje Správce Rodinného účtu, má-li k tomu dostatek informací. Vynětím z Rodinného účtu nedochází k zániku členství v BENU PLUS, ledaže je žádáno také o ukončení členství (viz Ukončení členství). Stejným procesem může o vynětí z Rodinného účtu některého člena požádat i sám Správce rodinného účtu.

Pokud žádá vynětí samotný Správce Rodinného účtu, stává se v pořadí první připojený majitel Lékové karty Správcem Rodinného účtu, ovšem bez možnosti nahlížet do historie Uživatelských účtů již neaktivních členů Rodinného účtu.

5. Postavení dětí v rámci BENU PLUS

Do BENU PLUS může být zaregistrována také osoba mladší 16 let (dítě), registraci podepisuje její zákonný zástupce. Dítě však neobdrží svou vlastní Lékovou kartu, ale jeho Uživatelský účet bude připojen do Rodinného účtu (viz Rodinný účet).

Nabude-li dítě 16 let, potřebuje BENU jeho samostatný souhlas se zpracováním osobních údajů. Jestliže tento souhlas nebude poskytnut ani do 30 dnů po 16. narozeninách, bude účet dítěte 16+ deaktivován. Pokud nezletilý člen Rodinného účtu výše uvedený souhlas udělí, zůstává členem BENU PLUS. Vlastní Lékovou kartu však může obdržet až dovršením 18 let, a to na základě vlastní registrace; postupuje se tedy obdobně jako u klasické registrace nového člena.

6. Sledování interakcí

Při nákupu s Lékovou kartou pracovník BENU Lékárny provede také vyhodnocení případných interakcí, a to s přihlédnutím k již dříve zakoupeným či vydaným léčivým přípravkům a volně prodejným produktům zapsaným v nákupní historii, věku a pohlaví. Majitel Lékové karty si musí však i nadále pečlivě prostudovat příbalové letáky daného produktu (léčivého přípravku) a dbát pokynů svého ošetřujícího lékaře.

BENU nezkoumá, zda ten, kdo kartu v lékárně při nákupu předkládá, je jejím majitelem, a proto nenese odpovědnost v situaci, kdy nákupní historie obsahuje léčivé přípravky nebo volně prodejné produkty pro různé osoby. Sledovat interakce zvlášť pro děti nebo členy rodiny lze v rámci Rodinného účtu.

7. Bodové konto [sbírání bodů]

Bodové konto představuje exkluzivní bonus pouze pro členy BENU PLUS. Při každém nákupu s Lékovou kartou bude automaticky v Uživatelském účtu zaznamenán kredit bonusových bodů, a to vždy 1 bod za 1 Kč nákupu (včetně DPH) na tzv. Bodové konto. Body se načítají pouze za volně prodejné produkty nebo léky na předpis, které nejsou hrazeny z veřejného zdravotního pojištění. Fungování Bodového konta platí stejně i pro nákupy s Lékovou kartu na e-shopu BENU.

Pokud dojde k nákupu zboží bez Lékové karty, lze body na Bodové konto dočíst i zpětně, ovšem pouze v BENU Lékárně, kde byl takový nákup proveden. Pro načtení bodů potřebujete účtenku a Lékovou kartu. Zpětné načtení je možné do 30 dnů od nákupu bez Lékové karty.

Bodové konto [zánik bodů]

Jednotlivé body automaticky zanikají, nedojde-li v průběhu 18 měsíců od jejich připsání na Bodové konto (i) k jejich přeměně do BENU poukázky nebo

(ii) k jejich využití jiným způsobem umožněným BENU. Body nelze vyplácet v hotovosti.

8. BENU poukázky

Na každých 1 000 bodů z Bodového konta připadá BENU poukázka v hodnotě 20 Kč. Poukázky generuje BENU ve svém systému. Vygenerováním se odečítají nasbírané body a tímto okamžikem můžete poukázky začít uplatňovat. 

BENU poukázky můžete využít v lékárnách BENU k nákupu volně prodejného sortimentu (s výjimkou počáteční kojenecké výživy a s výjimkou produktů, u kterých je to nepřípustné právními předpisy) nebo léků na předpis, které nejsou nijak hrazeny z veřejného zdravotního pojištění; BENU poukázky lze však vždy použít pouze s platnou Lékovou kartu.

BENU poukázky lze také využít v rámci e-shopu BENU; po přihlášení do Uživatelského účtu e-shopu, poukázky vložíte do nákupního košíku. Ohledně dalšího viz informace na e-shopu BENU.

BENU poukázka má povahu slevové poukázky a je nutné vyčerpat ji najednou během doby její platnosti a za podmínek uvedených na ní. Poukázky nelze uplatnit za účelem koupě zboží v rámci podnikatelské činnosti nebo v souvislosti s ní. BENU na poukázky nevrací ani je nevyměňuje za peníze.

9. Informace o stavu bodů a poukázek

Stav Bodového konta můžete sledovat na účtence z provedeného nákupu nebo na Uživatelském účtu. Na Uživatelském účtu můžete také sledovat aktuální stav BENU poukázek a dalších odměn. Nebo Vám všechny tyto informace sdělí v BENU Lékárně nebo na Infolince BENU (viz níže Kontakty); v tomto případě může BENU požadovat ověření majitele Lékové karty.

10. Bezpečnost a odpovědnost

Každá Léková karta má na sobě uvedeno své číslo a je klíčem k nákupní historii v BENU, proto s ní nakládejte opatrně. Při komunikaci s BENU budete číslo karty uvádět, dalším osobám jej však nesdělujte. Identitu zákazníka může BENU ověřit ještě dalším způsobem (např. při hlášení změn osobních údajů), a to z důvodů ochrany majitele Lékové karty a jeho soukromí.

BENU neodpovídá za údaje uvedené v registraci, ani za správné používání karty – tuto odpovědnost má majitel Lékové karty. Tato odpovědnost trvá bez časového omezení. Za bezpečnou likvidaci karty po ukončení členství odpovídá její majitel. Pokud Lékovou kartu ztratíte, neprodleně kontaktujte BENU (viz Kontakty).

11. Ukončení členství v BENU PLUS

Ukončit členství a zrušit Lékovou kartu lze pouze písemně. Postupujte prosím jako v případě odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů, viz článek 12 písm. (b). Pokud nevzniknou pochybnosti o identitě žadatele, bude členství ukončeno do jednoho měsíce od doručení žádosti. 

Členství zaniká automaticky také ukončením provozování BENU PLUS, o čemž bude BENU veřejnost a své členy informovat na svých webových stránkách a/nebo pomocí jiných vhodných komunikačních prostředků. K automatickému ukončení členství dojde rovněž v případě, že (i) Léková karta nebude zákazníkem používána déle jak tři roky, nebo (ii) podle právních předpisů nebude možné další trvání členství, nebo (iii) dojde k odvolání souhlasu se zpracováním osobních údajů.

Zjistí-li BENU, že zákazník podstatným způsobem porušuje tyto VP, například zneužívá své členství, je BENU oprávněna jeho členství s okamžitou účinností zrušit, o čemž jej bude informovat. Tím není dotčeno právo BENU uplatňovat právo na náhradu škody (majetkové i nemajetkové újmy), jakož i na vrácení bezdůvodného obohacení v plné výši.

Dojde-li k ukončení členství z jakéhokoliv výše uvedeného důvodu, zanikají všechny body nasbírané na Uživatelském účtu ke dni ukončení členství, tím není dotčeno právo na do té doby poskytnuté BENU poukázky. BENU poukázky lze však vždy použít pouze s platnou Lékovou kartu; nemusí se však jednat o Lékovou kartu, pomocí které byly získány.

12. Osobní údaje

(a) Kategorie osobních údajů a Účely zpracování

V rámci BENU PLUS zpracovává BENU osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail, telefon, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje ve formě nákupní historie v BENU. Osobní údaje výše uvedené mohou být údaji citlivými, protože mohou poskytovat informace o zdravotním stavu majitele Lékové karty (nebo dětí mladších 16 let).

Osobní údaje člena BENU PLUS včetně jeho citlivých osobních údajů jsou zpracovávány za účelem (i) kontroly a vyhodnocení interakcí léčiv a (ii) za účelem vytváření nákupní historie a jejího analyzování (včetně profilování) pro cílené poskytování nabídek. Pokud nám neposkytnete souhlas se zasíláním obchodních sdělení (viz dále), budeme Vám posílat pouze sdělení týkající se Vaší Lékové karty a Uživatelského účtu (vyúčtování).

Pokud se rozhodnete pro elektronickou registraci v BENU Lékárně, stvrdíte svou registraci pomocí tzv. biometrického podpisu, který je obdobou podpisu papírové registrace, jen se pořizuje elektronicky (pomocí speciální technologie je zaznamenána stopa Vašeho podpisu). Biometrický podpis patří mezi citlivé osobní údaje a k jeho zpracování potřebujeme Váš souhlas. Tento podpis používáme pouze pro potvrzení identity podepisujícího, jinak není v BENU PLUS dále využíván. Vždy máte možnost provést papírovou registraci. Papírová registrace bude naskenována a následně zlikvidována; nadále pak bude BENU jako správce pracovat pouze s elektronickou podobou (PDF).

Pokud jste provedl/a registraci on-line a ve stanovené době jste si nevyzvedl/a Lékovou kartu v BENU Lékárně, budou údaje z registrace vymazány do jednoho měsíce od posledního možného dne k vyzvednutí karty.

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi, jsou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě manuálně. BENU garantuje bezpečnost poskytnutých dat. Z plně anonymizovaných údajů, které již nejsou osobními údaji, BENU vytváří obchodní a marketingové statistiky ohledně užívání léků a produktů. Tyto statistiky může BENU poskytnout třetí straně.

 (b) Souhlas a jeho odvolání

Výše uvedené údaje zpracováváme na základě Vašich souhlasů, které poskytujete během registrace. Souhlasy nám dáváte dobrovolně a můžete je kdykoliv odvolat, a to písemnou žádostí doručenou (i) jako scan na adresu DPO@benu.cz nebo (ii) poštou na adresu BENU nebo (iii) do BENU Lékárny. Tímto není dotčena zákonnost zpracování založená na souhlasu uděleném před jeho odvoláním. V žádosti je potřeba uvést číslo Lékové karty a další údaje z registrace; kartu bezpečně zlikvidujte. S ohledem na ochranu údajů majitele Lékové karty může BENU provést ještě další úkony, aby žadatele plně identifikovala. BENU neodpovídá za doručení, pokud si zvolíte cestu nezabezpečené e-mailové komunikace. Vezměte prosím na vědomí, že pokud odvoláte svůj souhlas s kontrolou a vyhodnocováním interakcí nebo se sledováním a vyhodnocováním své nákupní historie, Vaše účast v BENU PLUS skončí, neboť bez Vašich souhlasů Vám nemůžeme program BENU PLUS poskytovat. Tím skončí rovněž Vaše Bodové konto.

Na vyřízení Vaší žádosti má BENU jeden měsíc. Vezměte prosím na vědomí, že v průběhu jednoho měsíce ode dne vymazání osobních údajů Vám však může být doručeno vyúčtování nebo jiná obdobná nabídka, která byla předána příjemcům (např. dopravci nebo poštovním doručovatelům) před odvoláním souhlasu.

(c) Obchodní sdělení o akcích BENU

Pokud jste v registraci udělil/a souhlas také se zasíláním obchodních sdělení, pak je BENU oprávněna zasílat Vám, resp. majiteli Lékové karty informace obchodního typu, pokud tyto shledá podstatnými nebo zajímavými, a to nad rámec informací o Vaší účasti v BENU PLUS. Informace lze zasílat poštou, formou SMS nebo e-mailem, pokud jsou tyto údaje uvedené v registraci nebo v Uživatelském účtu. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí odkazu v e-mailu nebo využijte naši infolinku (viz dále Kontakty). Případné odvolání Vašeho souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na Vaši účast v BENU PLUS ani na Bodové konto.

(d) Zpracovatelé

Podpisem nebo odesláním on-line registrace je udělen výslovný a informovaný souhlas k tomu, aby Správce a z jeho pověření případně zpracovatelé uvedení na webových stránkách www.benu.cz zpracovávali všechny výše uvedené osobní údaje k výše popsaným účelům, tj. zejména aby je shromažďovali, ukládali, zpřístupňovali, upravovali, třídili, vyhledávali v nich, vymazávali je (likvidovali), předávali mimo EU, a to vše v souladu se zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, který bude nahrazen nařízením EU 2016/679 obecné nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR) a českým adaptačním zákonem. K jiným účelům, než je program BENU PLUS (případně k odsouhlasenému zasílání obchodních sdělení), nebudou osobní údaje zpracovány.

(e) Doba zpracování

Výše uvedené osobní údaje budou zpracovány po dobu členství v BENU PLUS. Při nepoužívání Lékové karty déle jak tři roky však bude účast v BENU PLUS ukončena a veškeré osobní údaje do jednoho měsíce smazány (viz Ukončení členství).

(f) Automatizované rozhodování

V rámci zpracování osobních údajů za účelem realizace účasti BENU PLUS dochází k automatizovanému rozhodování, včetně profilování, spočívajícím ve statistickém a analytickém zpracování údajů. V rámci tohoto zpracování bude člen BENU PLUS automaticky zařazen do skupin zákazníků, na základě čehož mu následně bude BENU nabízet zboží a služby. Toto rozhodování však nemá žádné právní účinky pro člena programu BENU PLUS.

(g) Práva ohledně osobních údajů

Jako člen BENU PLUS máte právo přístupu ke všem svým osobním údajům a případně i k osobním údajům svých dětí mladších 16 let zapojených do Rodinného účtu, můžete požadovat korekci a omezené zpracování, výmaz či blokování osobních údajů a jejich likvidaci. Dále máte právo vznést u BENU námitku proti zpracování svých osobních údajů a právo obrátit se v případě domnělého porušení svých práv na Úřad pro ochranu osobních údajů. Od 25. 5. 2018 máte právo na přenositelnost osobních údajů.

(h) Pověřenec pro ochranu osobních údajů

Výše uvedená práva ohledně osobních údajů lze uplatnit u našeho pověřence pro ochranu osobních údajů (viz Kontakty).

13. Závěrečná ustanovení

Jednotlivé slevy a akce nelze sčítat. Vždy se automaticky poskytne ta nejvýhodnější nabídka. Na poskytnutí slevy ani jiné výhody dle těchto VP neexistuje právní nárok a rozhoduje o ní BENU nebo jednotlivá BENU Lékárna dle svého uvážení.

Tyto VP jsou platné dnem jejich vydání a účinné ode dne 1. 5. 2018, kdy současně pozbývají platnosti všechna předchozí pravidla BENU PLUS.

BENU si vyhrazuje právo změny těchto VP, která bude platná pro všechny stávající i nové členy BENU PLUS. Změna VP se oznamuje na webových stránkách www.benu.cz s měsíčním předstihem. Člen BENU PLUS má právo po oznámení změny těchto VP svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat a své členství v důsledku takové změny ukončit (viz Ukončení členství).

Jakékoliv odkazy v reklamních a propagačních materiálech na podmínky Lékové karty nebo BENU PLUS se považují za odkaz na platné VP.

Kontakty:

Tým Lékové karty

lekovakarta@benu.cz

Problémy při používání karty v lékárně, hlášení ztráty nebo krádeže karty, řešení záležitostí Rodinného účtu

Pověřenec pro ochranu osobních údajů

DPO@benu.cz   

Dotazy ohledně zpracování osobních údajů, uplatňování práv spojených s osobními údaji. 

Infolinka BENU

info@benu.cz

212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00)  Změny kontaktních údajů, podpora při aktivaci Lékové karty, dotazy na bodové konto a další informace o BENU PLUS.

 

V Praze dne 25. 05. 2018

BENU Česká republika a.s.