Doprava ZDARMA při nákupu nad 399 Kč. Pouze přes naši mobilní aplikaci! Více informací naleznete ZDE.

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ - APLIKACE

INFORMACE O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ – APLIKACE BENU 
(dále také jako „Informace“) 


Na tomto místě naleznete informace zejména o zpracování osobních údajů uživatelů aplikace BENU (dále jen „Uživatel“) v naší společnosti BENU Česká republika s.r.o. jakožto provozovatele aplikace BENU (dále jen „Aplikace“). Obecné informace o zpracování osobních údajů ve společnosti BENU Česká republika s.r.o. jsou uvedeny ZDE. 
Správcem osobních údajů je společnost BENU Česká republika s.r.o., IČO: 496 21 173, se sídlem K pérovně 945/7, PSČ 11000, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp.zn. C 318084 (dále jen „BENU“ nebo „Správce“ nebo „Provozovatel Aplikace“).
Kontaktní údaje: 
Ohledně jakýchkoliv dotazů týkajících se osobních údajů a při uplatnění Vašich práv jako subjektu údajů nás prosím kontaktujte na: dpo@benu.cz nebo na adrese sídla Správce: BENU Česká republika s.r.o., K pérovně 945/7, PSČ 11000. Obracet se také můžete na infolinku BENU, konkrétně na telefonním čísle: 212 812 812 (Po-Pá od 09:00 do 17:00).


1. Zpracování osobních údajů při užívání funkcí Aplikace 

Správce zpracovává osobní údaje Uživatelů Aplikace různým způsobem a v rozsahu nutném pro využití jednotlivých funkcí Aplikace Uživatelem. Osobní údaje v rámci Aplikace Správce zpracovává také v závislosti na tom, zda se jedná o: 

a)    Uživatele, který se přihlásí do aplikace jako stávající člen zákaznického programu BENU PLUS nebo jako člen nově zaregistrovaný do zákaznického programu BENU PLUS prostřednictvím Aplikace (dále jen „Registrovaný uživatel“) 
b)    Uživatele, který Aplikaci využívá bez toho, aniž by byl členem zákaznického programu BENU PLUS (dále jen „Neregistrovaný uživatel“). 

Pokud Aplikaci užívá Registrovaný uživatel, jsou jeho osobní údaje zpracovávány v souladu se Všeobecnými podmínkami zákaznického programu BENU PLUS a zásadami, které jsou v těchto podmínkách uvedeny pro zpracování osobních údajů (více viz bod 2. těchto Informací). 

U všech Uživatelů (registrovaných i neregistrovaných) v Aplikaci Správce zpracovává osobní údaje:
    - při vložení údajů do Aplikace za účelem využití některé z jejich funkcí (např. rezervace léků), 
    - při udělení souhlasu Uživatele s přístupem Aplikace k lokačním údajům (zpravidla GPS), 
    - při zpracování technických údajů o provozu Aplikace (např. při zlepšování kvality Aplikace, jejím vývoji, opravě chyb apod.) nebo při jejím stažení z obchodu nabízející aplikace, 
    - při komunikaci s Uživatelem v rámci podpory při užívání aplikace (např. na zákaznické lince nebo na sociálních sítích),
    - při dodržování podmínek použití Aplikace nebo právních předpisů. 

Podrobně je zpracování osobních údajů v rámci jednotlivých funkcí Aplikace popsáno v bodech níže této Informace.

2. Zákaznický program BENU PLUS (pouze pro Registrované uživatele)

BENU provozuje zákaznický program BENU PLUS. Zpracování osobních údajů v rámci tohoto programu podrobně řeší Všeobecné podmínky zákaznického programu BENU PLUS, které naleznete ZDE
V rámci přihlášení/registrace do Aplikace dochází ke zpracování následujících osobních údajů: přihlašovací jméno (e-mail), heslo, telefonní číslo, číslo BENU PLUS karty. Aplikace se po úspěšném přihlášení/registrace propojí s účtem Uživatele zákaznického programu BENU PLUS. V rámci samotného programu BENU PLUS zpracovává BENU osobní údaje z registrace (jméno, příjmení, číslo pojištěnce, e-mail, telefon, doručovací adresa a další údaje z registrace) a údaje ve formě nákupní historie v BENU. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů jsou uvedeny ZDE
Při registraci nového Uživatele do zákaznického programu BENU PLUS: Uživatelé mají možnost se přes Aplikaci do zákaznického programu BENU PLUS nově zaregistrovat. Registrace a zpracování osobních údajů s tím souvisejících probíhá stejně jako u online registrace do programu BENU PLUS. Podrobné informace týkající se zpracování osobních údajů při registraci jsou uvedeny ZDE.  

Registrovaný uživatel je také oprávněn přes Aplikaci zobrazit a následně měnit některé osobní údaje zadané při registraci do programu BENU PLUS (jméno, příjmení, adresu a udělení/odvolání souhlasu se zasíláním obchodním sdělení programu BENU PLUS), a to vždy (z důvodu bezpečnosti) po opětovném zadání přihlašovacích údajů (přihlašovacího jména/emailové adresy a hesla). Přihlašovací jméno prostřednictvím Aplikace měnit nelze (v takovém případě je zapotřebí kontaktovat infolinku BENU).

Prostřednictvím Aplikace Správce zpracovává osobní údaje Registrovaných uživatelů, zejména tedy v souvislosti s jejich registrací/přihlášením, vedením bodového konta, poskytováním a uplatňováním kuponů a slevových poukázek, s vedením historie nákupů v BENU (historie nákupů je z důvodu bezpečnosti dostupná Registrovaným uživatelům pouze po opětovném zadání hesla) a zasíláním obchodních sdělení v rámci programu BENU PLUS. Veškeré podrobnosti jsou uvedeny ZDE

3. Zprávy z BENU a jiná sdělení 

Všichni Uživatelé (Registrovaní i Neregistrovaní) mají možnost sledovat zprávy z BENU o nejnovějších událostech, akcích a slevách v BENU lékárnách a v e-shopu benu.cz, a to v části Aplikace „Zprávy z BENU“. Notifikaci zpráv je vždy možné vypnout či zapnout prostřednictvím nastavení mobilního či jiného zařízení. 
Registrovaní uživatelé, kteří udělili souhlas se zasíláním obchodních sdělení, mohou být také nad rámec informací o účasti Uživatele v BENU PLUS prostřednictvím Aplikace informováni o akcích a slevách poskytovaných v rámci zákaznického programu BENU PLUS. Zasílání uvedených obchodních sdělení je možné kdykoliv a bezplatně odmítnout, a to pomocí změny nastavení v Aplikaci nebo prostřednictvím odkazu v e-mailu s obchodním sdělením či lze využít i infolinku BENU. Případné odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení nemá vliv na účast v BENU PLUS. Zasílání obchodních sdělení lze také kdykoliv aktivovat prostřednictvím nastavení Aplikace. Další podrobnosti jsou uvedeny ve Všeobecných podmínkách zákaznického programu BENU PLUS. 
Email, který je zadán k přihlášení do Aplikace, není využíván jako komunikační email, pokud se liší od emailu, který Uživatel zadal pro účely komunikace při registraci do Programu BENU PLUS.

4. Rezervace léků 

BENU umožňuje rezervovat si přichystání léku na elektronický lékařský předpis tzv. eRecept na konkrétní BENU lékárnu. Za tímto účelem zpracovává BENU osobní údaje Uživatelů v rozsahu jméno a příjmení, telefon a informace k léku (kód SÚKLu), a to po dobu nezbytně nutnou pro splnění této nabízené služby, nejdéle však po dobu 2 let s tím, že následující rok budou údaje smazány
V případě Registrovaného Uživatele, který si rezervovaný léčivý přípravek vyzvedne/zakoupí a použije přitom kartu BENU PLUS, jsou informace o nákupu zpracovávány dále pro účely vedení zákaznického programu BENU PLUS. Seznam vyzvednutých eReceptů je veden v Aplikaci v rámci běžné  historie nákupů po dobu 4 měsíců zpětně a je dostupný pouze po opětovném zadání hesla. U neregistrovaného Uživatele seznam vyzvednutých eReceptů veden není. 
Aplikace využívá fotoaparát, příp. fotogalerii pouze pro účely naskenování čárového kódu eReceptu v rámci funkce Rezervace léků. Jinak tyto funkce nevyužívá. 
Při vyzvednutí rezervovaného léku v příslušné BENU lékárně dochází ke zpracování osobních údajů pacientů v rozsahu údajů uvedených na eReceptu, na základě kterého si Uživatel rezervoval léky přes Aplikaci (tj. v rozsahu jméno, příjmení, datum narození, informace o lécích, číslo pojišťovny a další informace uvedené v rámci eReceptu, např. číslo pojištěnce). Účelem tohoto zpracování je komunikace s příslušnou zdravotní pojišťovnou pacienta nebo dalšími státními úřady (zejména SÚKL), případně vedení zvláštních evidencí podle příslušných zákonů. Toto zpracování je uloženo zvláštními předpisy z oblasti poskytování zdravotních služeb, veřejného zdravotního pojištění nebo právní úpravy související s léčivy a souhlas pacienta tak není na místě. Ve zvláštních případech si lékárna může vzít kontakt na pacienta nebo lékaře, aby jej kontaktovala v případě přichystání léku. Zdravotnický personál je vázán zákonnou povinností mlčenlivosti při poskytování zdravotních služeb podle zákona o zdravotních službách. Předání osobních údajů pacienta dalším osobám je tak možné pouze tehdy pokud to připouští zákon.


5. Lékový kalendář 

Při této funkci nedochází k žádnému zpracování osobních údajů. Údaje týkající se léků, doplňků stravy či jiných prostředků, které zadá Uživatel do Aplikace v rámci její funkce „Lékový kalendář“ jsou údaje uložené pouze do paměti mobilního či jiného zařízení Uživatele. Správce tyto údaje neshromažďuje, nevytváří zálohy, ani jinak nezpracovává. Správce pouze poskytuje software Aplikace pro tuto funkci. Při odinstalování Aplikace dochází i k nevratnému výmazu takto zadaných údajů. 

6.  Vyhledávání lékáren v Aplikaci 

Při vyhledávání BENU lékárny v Aplikaci může Uživatel využívat funkci, při které Aplikace podle polohy mobilního či jiného zařízení Uživatele najde nejbližší BENU lékárnu dle zadání. Přístup k poloze (zpravidla přes GPS) musí Uživatel výslovně odsouhlasit při každém vyhledávání (pokud není zapnuta) a lze jej kdykoliv odmítnout. Dále tento údaj již není ze strany Správce zpracováván.

7. Zkvalitňování služeb (infolinka) 

V rámci zkvalitňování služeb zákazníků a sledování výkonnosti zaměstnanců jsou nahrávány hovory na Infolince BENU/v call centru. Hovory v rámci call centra jsou uchovávány pouze po nezbytně nutnou dobu (maximálně 6 měsíců). Zpracovatelem je společnost IPEX a.s., IČO: 45021295, která pro BENU zajišťuje Call centrum po technické stránce. Právním titulem je oprávněný zájem Správce.

8. Zpracovatelé 

BENU může osobní údaje Uživatelů Aplikace předat dalším zpracovatelům nebo příjemcům. Aktuální výčet zpracovatelů je následující:
    - Apatyka Servis, se sídlem Praha 10, K pérovně 945/7, PSČ 10200, IČO: 48027821 – zpracovatele (správa databáze Lékových karet)
    - Datasapiens a.s., se sídlem Šafaříkova 201/17, Vinohrady, 120 00 Praha 2, IČO: 03550915 – zpracovatel (analýza dat)
    - PeckaDesign, s.r.o., se sídlem Purkyňova 1773/2, Královo Pole, 612 00 Brno, IČO: 26266644 (sdílení dat přes server, automatické přehrání na webovém rozhraní pro zákazníka)
    - IPEX a.s., sídlem Roháčova 1095/77, 130 00 Praha, IČO: 45021295 (Call centrum)
    - Pricewise, s.r.o., se sídlem Grösslingova 52, 811 09 Bratislava, IČO 45403333 – zpracovatel (analýza dat)
    - GoodRequest, s.r.o., se sídlem Murgašova 2/243, 010 01 Žilina, IČO 46419P71 – správce Aplikace
    - Provozovatelé lékáren aktuálně zapojení do sítě BENU lékáren v rámci franchisového projektu a lékárny v rámci koncernového uspořádání. Aktuální seznam poskytne Správce na vyžádání.

U Registrovaných uživatelů zapojených do zákaznického programu BENU PLUS jsou osobní údaje zpracovávány také dalšími zpracovateli. Podrobné informace naleznete ZDE.

Seznam dalších zpracovatelů a příjemců osobních údajů v BENU naleznete také na ZDE.

9. Práva subjektu osobních údajů 

Pro případ, že bude Uživatel Aplikace chtít uplatnit svá zákonná práva ohledně osobních údajů, může kontaktovat Pověřence pro ochranu osobních údajů: DPO@benu.cz. Uživatel má rovněž právo podat stížnost u ÚOOÚ (www.uoou.cz).
Uživatel Aplikace má jako subjekt osobních údajů právo na informace o zpracování svých osobních údajů, právo požadovat přístup k osobním údajům, jejich opravu nebo výmaz (zejména nesprávných, neúplných a neaktuálních osobních údajů) a právo na vysvětlení od BENU týkající se zpracování jeho osobních údajů, pokud tento zjistí nebo se domnívá, že zpracování je prováděno v rozporu s ochranou jeho soukromého a osobního života nebo v rozporu s platnými právními předpisy a právo požadovat odstranění takto vzniklého stavu a zajištění nápravy.
Uživatel Aplikace dále může požadovat omezení zpracování nebo vznést námitku proti zpracování údajů a má právo kdykoliv písemně svůj souhlas se zpracováním osobních údajů odvolat, a to zasláním e-mailu na adresu DPO@benu.cz, aniž by tím byla dotčena zákonnost jejich zpracování předcházející takovému odvolání.
Uživatel Aplikace má dále právo na přenositelnost osobních údajů k jinému správci, pokud to připouští právní úprava, a má právo podat stížnost proti zpracování osobních údajů u dozorového úřadu, kterým je Úřad pro ochranu osobních údajů.
Uživatel Aplikace si je vědom toho, že BENU může jím poskytnuté osobní údaje poskytnout k případnému dalšímu zpracování osobních údajů ve shora uvedeném rozsahu dalším shora uvedeným příjemcům. Uživatel Aplikace poskytl své pravdivé osobní údaje zcela svobodně, vědomě a dobrovolně a je si vědom toho, že za jejich neposkytnutí nemůže být nijak sankcionován.


10. Zabezpečení 

Osobní údaje jsou ukládány v bezpečné databázi. Přístup k osobním údajům je umožněn jen pověřeným pracovníkům, a to pouze zabezpečenou cestou pomocí schválených přístupů. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Správce přijal vhodná technická a organizační opatření k zajištění dostatečné ochrany osobních údajů, vybral a prověřil vhodné zpracovatele. Ochrana osobních údajů je zajištěna také pomocí šifrování.


11. Hlášení porušení zabezpečení osobních údajů ve PHOENIX group 

Podrobný postup pro hlášení porušení zabezpečení osobních údajů je uveden ZDE


Správce je oprávněn tyto informace aktualizovat a měnit. Poslední aktualizace proběhla dne 1.5.2020.