Slevová mánie je tady! Nakupujte v rámci tradičních Dnů Marianne. Více informací naleznete ZDE.

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

OBCHODNÍ PODMÍNKY - APLIKACE

Podmínky použití mobilní aplikace BENU

(dále také jako „Podmínky“)

STAŽENÍM, INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TÉTO APLIKACE BENU PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A POTVRZUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S INFORMACEMI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

I. Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem této mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“) je společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, IČO: 49621173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 318084 (dále jen „BENU“ nebo „Provozovatel Aplikace“), která provozuje síť kamenných lékáren BENU a e-shopy na www.benu.cz, www.rohlik.cz/lekarna a www.rohlik.cz/lekarnabrno a dále svým zákazníkům nabízí věrnostní program BENU PLUS (dále jen „Program BENU PLUS“).
 2. Tyto podmínky upravují základní pravidla pro používání Aplikace. Uživatel, který si stáhne a instaluje Aplikaci do mobilního telefonu či jiného přístroje s operačním systémem iOS nebo Android (dále jen „Uživatel“) a dále ji používá, souhlasí s těmito Podmínkami. Uživatel je povinen při používání Aplikace řídit se těmito Podmínkami, podmínkami provozovatele obchodu umožňujícího stažení této Aplikace, dobrými mravy a dále dodržovat platné právní předpisy České republiky.
 3. V případě dotazů se Uživatel může obrátit na infolinku BENU na telefonním čísle: 212 812 812 (Po–Pá od 09:00 do 17:00) nebo na emailu: info@benu.cz.
 4. Pojem BENU PLUS karta v těchto Podmínkách znamená virtuální a/nebo plastovou kartu BENU PLUS.
 5. Pojem Zákaznický účet znamená zákaznický účet na www. benu.cz, který slouží k využívání vybraných služeb nabízených BENU, viz obchodní podmínky vztahující se k zásilkovému výdeji zboží prostřednictvím internetového obchodu společnosti BENU (ZDE). Existence Zákaznického účtu je podmínkou přihlášení do Aplikace.  Identifikátorem Zákaznického účtu je e-mailová adresa. Na jednu e-mailovou adresu může být založen pouze jeden zákaznický účet. 

II. Stažení a instalace Aplikace, přihlášení do Aplikace

1.    Aplikaci mohou používat Uživatelé, kteří si ji stáhli a následně instalovali do svého mobilního či jiného zařízení od třetí osoby (provozovatele obchodu s aplikacemi, např. AppStore nebo Google Play). Některé funkce Aplikace jsou k dispozici pouze v případě připojení mobilního či jiného zařízení k internetu.

2.    Nepřihlášený uživatel: Aplikaci lze využívat i bez přihlášení, a to volbou „Pokračovat bez přihlášení“ jako nepřihlášený uživatel. Takto však nelze využívat veškerých výhod, které Aplikace nabízí. Pouze přihlášení zákazníci mohou využívat všechny funkce Aplikace (viz bod III. níže).

3.    Přihlášení do Aplikace (Přihlášený uživatel): Podmínkou přihlášení do Aplikace je existence Zákaznického účtu. Přihlásit se do Aplikace může tedy rovnou (i) Uživatel, který již má založen Zákaznický účet na www.benu.cz nebo (ii) Uživatel, který má založen Zákaznický účet, protože se do Aplikace již přihlásil a nastavil si své přihlašovací jméno a heslo. Uživatel při přihlášení pouze vyplní svůj e-mail (přihlašovací jméno) a heslo, které užívá při svém přihlášení do Zákaznického účtu na www.benu.cz nebo které si nastavil při přihlášení do Aplikace. Pokud Uživatel Zákaznický účet nemá a chce využívat všech výhod Aplikace, přihlásí se do Aplikace vyplněním povinných údajů registračního formuláře (e-mail, heslo, potvrzení hesla, jméno, příjmení).  Na základě této registrace, která je verifikována emailem, je Uživateli založen Zákaznický účet a následně se do Aplikace přihlašuje pouze zadáním přihlašovacího jména (e-mailu) a hesla.

III. Obsah Aplikace

Aplikace umožňuje:

 1. Nepřihlášeným uživatelům Aplikace umožňuje:
 • nakupovat zboží nabízené BENU na e-shopu na www.benu.cz například zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech, není vázán na lékařský předpis, a dále veterinární přípravky
 • rezervovat léčivé přípravky vydávané na recept k osobnímu odběru v kamenných lékárnách BENU na základě elektronického receptu (eRecept), spravovat jejich stav (např. zrušení rezervace) a dostávat upozornění o stavu rezervace eReceptu
 • vyhledávat BENU lékárny (i dle aktuální polohy)
 • používat lékový kalendář pro připomenutí (notifikaci) užívání léků dle vlastního nastavení (dále i jen „Lékový kalendář“)
 • využívat odkazu na online aplikaci pro zjištění lékových interakcí, rezervaci konzultace na BENU lékárně a do eshopu benu.cz
 • registrovat se do Programu BENU PLUS

2.  Přihlášeným uživatelům Aplikace dále umožňuje nad rámec funkcí pro Nepřihlášené uživatele také:

 • využívat výhody Zákaznického účtu při nákupech zboží nabízené BENU na e-shopu na www.benu.cz - sledování stavu všech objednávek, archivace faktur, nastavení formy komunikace (obchodních sdělení) atdnapárovat (připojit) kartu BENU Plus k Zákaznickému účtu a využívat vody tohoto programu včetně zobrazení nevyužitých kuponů/poukázek, historie nákupů a počtu nasbíraných bodů evidence vyzvednutých léků z eReceptů v historii nákupů s BENU PLUS kartou
 • sledovat nejnovější zprávy z BENU o událostech a akcích, dostávat informace o akcích na e-shopu na www.benu.cz případně i informace v souvislosti s účastí v BENU PLUS programu (notifikace lze vypnout nastavením v mobilním či[PV6] [HK7]  jiném zařízení)

IV. Nakupování na e-shopu

Uživatelé mají možnost nakupovat zboží nabízené BENU na e-shopu na www.benu.cz například zdravotnické prostředky, potravinové doplňky, kosmetiku a léčiva, jejichž výdej podle rozhodnutí o registraci dle § 25 odst. 1 zákona č. 378/2007 Sb., zákona o léčivech, není vázán na lékařský předpis, a dále veterinární přípravky, a to za podmínek, které jsou k nalezení ZDE. Pouze Přihlášený uživatel, jež má Zákaznický účet, má možnost sledovat historii těchto svých nákupů. Pokud si Nepřihlášený uživatel následně Zákaznický účet založí a/nebo ě se přihlásí do Aplikace (bude mu historie jeho nákupů, které uskutečnil pod shodným e-mailem, do Zákaznického účtu nahrána.

V. Rezervace léčivých přípravků vydávaných na eRecept

Uživatelé mají možnost nechat si zdarma prostřednictvím Aplikace přichystat (rezervovat) v jednotlivých kamenných BENU lékárnách léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis, resp. na tzv. eRecept. U této rezervace se nejedná o uzavření kupní smlouvy, Uživatel si pouze nezávazně rezervuje možnost léčivý přípravek osobně odebrat/zakoupit (v závislosti na formě hrazení léčivého přípravku) v příslušné BENU lékárně z jejích skladových zásob. Kupní smlouvu uzavírá a případnou kupní cenu či doplatek z kupní ceny léčivého přípravku Uživatel hradí až při osobním odběru v konkrétní BENU lékárně. Nejedná se v žádném případě o zásilkový výdej ani o doplňkovou službu e-shopu benu.cz. Při rezervaci léčivých přípravků na eRecept se přiměřeně použijí obchodní podmínky rezervačního systému umístěného na webových stránkách www.benunapredpis.cz, které jsou k nalezení ZDE.

VI. Lékový kalendář

 1. Uživatel užívající funkci Aplikace Lékový kalendář může pomocí nastavení jeho funkcí zadat frekvenci, způsob a velikost dávkování různých druhů léků, doplňků stravy či dalších přípravků včetně způsobu notifikace (textové oznámení, zvukové oznámení).
 2. BENU nepřebírá žádnou odpovědnost za užití, nastavení, funkčnost či kompletnost Lékového kalendáře nebo za ztrátu dat zadaných do Lékového kalendáře, a to ani v případě technické chyby (např. technické chyby Aplikace či mobilního telefonu či jiného přístroje Uživatele). Lékový kalendář je pouze technickou pomůckou, neposkytuje tedy žádnou lékařskou, terapeutickou či diagnostickou informaci, radu či doporučení, ani kontrolu správnosti užívání přípravků. Aplikace v žádném případě nenahrazuje odbornou radu lékaře nebo lékárníka. Uživatel je povinen kontrolovat přesnost a kompletnost nastavení Lékového kalendáře a užívání, resp. způsob užívání léků, doplňků stravy či jiných přípravků vždy konzultovat se svým lékařem nebo lékárníkem.
 3. Data z Lékového kalendáře jsou ukládána pouze v mobilním telefonu (či jiném přístroji) Uživatele a nejsou jakkoliv přenášena či zálohována u provozovatele Aplikace či jinde. Upozorňujeme proto Uživatele, že změna Uživatele nemá vliv na data uložená v Lékovém kalendáři. Při odinstalování Aplikace dochází nenávratně ke ztrátě uložených dat.
 4. Lékový kalendář rovněž nabízí službu „Seznam léků“, v němž si může Uživatel zaznamenat všechny léky, které užívá, avšak v nepravidelných intervalech. U takto zadaných léků nebudou Uživateli zasílány notifikace.

VII. Program BENU PLUS

 1. Aplikace umožňuje registrovat se do Programu BENU PLUS vyplněním registračního formuláře obdobně jako na www.benu.cz. Podrobnosti naleznete ZDE[KK8] .
 2. Pokud jste již členem Programu BENU PLUS a kartu BENU PLUS nemáte připojenou k Zákaznickému účtu, můžete si ji připojit. Aplikace Vás navede.  Pro tuto akci budete potřebovat většinou číslo své karty BENU PLUS. Přihlásíte do Aplikace a v rámci Zákaznického účtu kartu BENU PLUS jednoduše připojíte. Během připojení dojde k ověření majitele karty BENU PLUS, a to zasláním autorizační zprávy formou SMS nebo e-mailu na telefonní číslo nebo e-mail uvedený v registraci do Programu BENU PLUS. Pozn.: E-mail uvedený v registraci může být odlišný od e-mailu pod kterým je veden Váš Zákaznický účet.  
 3. V případě že již máte BENU PLUS kartu ke svému Zákaznickému účtu připojenou, automaticky se Vám v Aplikaci objeví. K jednomu Zákaznickému účtu může být připojena pouze jedna BENU PLUS karta. Pokud jste měl kartu připojenou k více Zákaznickým účtům, zůstane Vám karta připojena k účtu, který budete využívat v rámci Aplikace. Toto nastavení si můžete v rámci svých Zákaznických účtů kdykoliv změnit.
 4. Aplikace členům Programu BENU PLUS zejména poskytuje přehled nasbíraných bodů, kontrolu nevyužitých kuponů/poukázek Přihlášeného uživatele s možností jejich využití při nákupu v BENU lékárně, možnost vidět historii svých nákupů v BENU lékárnách a na e-shopu benu.cz.
 5. Podmínky účasti v Programu BENU PLUS se řídí samostatnými Všeobecnými podmínkami uvedenými ZDE, které také obsahují informace o ochraně osobních údajů v tomto programu. Uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je.

VIII. Osobní údaje

 1. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány společností BENU v souvislosti s používáním Aplikace, jsou uvedeny ZDE .
 2. Informace o ochraně a zpracování osobních údajů pro zákazníky Programu BENU PLUS naleznete ZDE  nebo na webových stránkách www.benu.cz.
 3. Obecné informace a zásady zpracování osobních údajů společností BENU jsou Vám k dispozici také ZDE na www.benu.cz.

IX. Další podmínky použití Aplikace

 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv užívání této Aplikace ukončit a odinstalovat ji ze svého zařízení. Tím není dotčena účast Uživatele v Programu BENU PLUS ani existence již vzniklého Zákaznického účtu.
 2. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci v rozporu s Podmínkami použití Aplikace, dobrými mravy a právními předpisy, jakkoliv zasahovat do Aplikace, do jejího softwarového prostředí, jejích jednotlivých funkcí, jejího zdrojového kódu, pořizovat, distribuovat či prodávat/poskytovat její kopie, Aplikaci kopírovat či reprodukovat, jakkoliv Aplikaci upravovat či měnit, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, odvození či převod ze strojového kódu, odvozovat z Aplikace jiné programy či produkty, k Aplikaci poskytovat jakákoliv práva či jakkoliv jinak porušovat práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) Provozovatele či třetích osob. Vše uvedené se týká Aplikace jako celku či jejích jednotlivých částí. Uživatel nesmí Aplikaci využívat pro jakékoliv komerční, prodejní, podnikatelské či obdobné účely.
 3. Jakékoliv informace, texty, obrázky, design, grafika, ochranné známky, loga, obchodní označení a jiný obsah včetně samotného programového vybavení jsou chráněny právy duševního vlastnictví Provozovatele Aplikace či dalších osob. Bez souhlasu, resp. poskytnutí licence ze strany Provozovatele Aplikace je nesmí Uživatel jakkoliv užívat.
 4. Uživatel je povinen Aplikaci používat tak, aby neohrozil její bezpečnost nebo bezpečnost dat v ní uložených (zejména nesmí stahovat či instalovat ve svém mobilu či jiném zařízení programy z nedůvěryhodných zdrojů, kontrolovat mobilní přístroj či jiné zařízení a používat takové zabezpečení, které zabrání třetím osobám v přístupu do mobilu či zařízení a které jej chrání před počítačovými a jinými viry, využívat zabezpečené připojení k internetu a bezpečné WiFi sítě apod.). Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat osobní údaje (zejména u Přihlášených uživatelů) a také údaje týkající se užívaných léků a dalších prostředků (např. informace, které lze odvodit z historie nákupů, seznamy vyzvednutých receptů, informace o užívaných lécích, doplňcích stravy a prostředcích v Lékovém kalendáři apod.), a zavazuje se vynaložit veškeré úsilí, které lze po Uživateli spravedlivě požadovat, aby takové údaje chránil. Provozovatel Aplikace nenese odpovědnost za ztrátu či zneužití dat či jiné škody v této souvislosti, které byly zaviněny užíváním Aplikace Uživatelem v rozporu s těmito Podmínkami nebo byly způsobeny počítačovými či jinými viry či jinými škodlivými programy. 
 5. Provozovatel je v případě podezření či prokazatelného porušení těchto Podmínek pro používání Aplikace nebo porušení právních předpisů či dobrých mravů při používání této Aplikace Uživatelem oprávněn bez předchozího oznámení učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby Uživateli přístup do Aplikace přerušil či zamezil bez jakékoliv náhrady. Tímto není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v souvislosti s takovým jednáním Uživatele vznikne. 
 6. Provozovatel je oprávněn (nikoliv povinen) Aplikaci průběžně aktualizovat (např. za účelem zlepšení či přidání jejích funkcí, z bezpečnostních, technických či jiných důvodů) a také provádět systémovou údržbu. Za těmito účely je pak Provozovatel oprávněn provoz Aplikace na dobu nezbytně nutnou i přerušit nebo omezit její fungování, aniž by z tohoto důvodu vznikl vůči Uživateli jakýkoliv závazek nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli nebo třetí osobě. O plánované údržbě či aktualizaci bude Uživatel předem upozorněn. Provozovatel Aplikace nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé Uživateli v souvislosti s přerušením provozu Aplikace, její nedostupností, jinými technickými chybami nebo se změnou v mobilním přístroji či jiném zařízení Uživatele vzniklou v důsledku instalace či užívání Aplikace.
 7. Provozovatel Aplikace je také oprávněn provoz Aplikace či její podporu kdykoliv ukončit, aniž by z tohoto důvodu vznikl vůči Uživateli jakýkoliv závazek nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli nebo třetí osobě.

X. Platné právo, změny Podmínek

  1. Právní vztah mezi Provozovatelem Aplikace a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky. Případné vzniklé spory mezi Provozovatelem Aplikace a jejím Uživatelem budou řešeny soudy České republiky, místní příslušnost se bude řídit podle sídla Provozovatele. Tímto v žádném případě nejsou dotčena případná práva Uživatele jako spotřebitele. 

2. Tyto Podmínky může Provozovatel Aplikace kdykoliv změnit, a to s účinností ode dne uveřejnění nového znění Podmínek použití Aplikace na www.benu.cz nebo v Aplikaci. V případě, že Uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, může kdykoliv užívání Aplikace ukončit a Aplikaci odinstalovat ze svého zařízení, čímž není dotčeno právo Uživatele takto učinit kdykoliv během užívání Aplikace. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné či neúčinné ustanovení se nahrazuje takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému/neúčinnému ustanovení nejvíce přibližuje.

Aplikace používá technické a analytické nástroje. Účelem je zajištění funkčností a možnosti využití všech služeb a zlepšování výkonnosti, vzhledu, struktury a obsahu aplikace. Veškeré informace, které takto získáváme, nejsou vázány přímo na uživatele. Nezískáváme informaci o konkrétním uživateli aplikace.

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 7. 2023.