OBCHODNÍ PODMÍNKY - APLIKACE


  

Podmínky použití aplikace BENU

(dále také jako „Podmínky“)

STAŽENÍM, INSTALACÍ A POUŽÍVÁNÍM TÉTO APLIKACE BENU PŘIJÍMÁTE A SOUHLASÍTE S TĚMITO PODMÍNKAMI POUŽÍVÁNÍ APLIKACE A POTVRZUJETE, ŽE JSTE SE SEZNÁMILI S INFORMACEMI O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

 

I. Všeobecná ustanovení

 1. Provozovatelem této mobilní aplikace (dále jen „Aplikace“) je společnost BENU Česká republika s.r.o., se sídlem Praha 10 – Hostivař, K pérovně 945/7, PSČ 102 00, IČO: 49621173, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, sp. zn. C 318084 (dále jen „BENU“ nebo „Provozovatel Aplikace“), která provozuje síť kamenných lékáren BENU a e-shopy na www.benu.cz, www.rohlik.cz/lekarna a www.rohlik.cz/lekarnabrno a dále svým zákazníkům nabízí zákaznický program BENU PLUS (dále jen „Program BENU PLUS“).
 2. Tyto podmínky upravují základní pravidla pro používání Aplikace. Uživatel, který si stáhne a instaluje Aplikaci do mobilního telefonu či jiného přístroje s operačním systémem iOS nebo Android (dále jen „Uživatel“) a dále ji používá, souhlasí s těmito Podmínkami. Uživatel je povinen při používání Aplikace řídit se těmito Podmínkami, podmínkami provozovatele obchodu umožňujícího stažení této Aplikace, dobrými mravy a dále dodržovat platné právní předpisy České republiky.
 3. V případě dotazů se Uživatel může obrátit na infolinku BENU na telefonním čísle: 212 812 812 (Po–Pá od 09:00 do 17:00).
 4. Pojem BENU PLUS karta v těchto Podmínkách znamená virtuální a/nebo plastovou kartu BENU PLUS.
 5. Při registraci do Programu BENU PLUS prostřednictvím Aplikace bude Uživateli přiřazena virtuální BENU PLUS karta. V případně zájmu si však Uživatel může vyzvednout i plastovou kartu BENU PLUS, a to v jakékoliv kamenné lékárně BENU.

II. Stažení a instalace Aplikace, přihlášení/registrace do Aplikace, propojení Aplikace s Programem BENU PLUS a použití Aplikace

 

1. Aplikaci mohou používat Uživatelé, kteří si ji stáhli a následně instalovali do svého mobilního či jiného zařízení od třetí osoby (provozovatele obchodu s aplikacemi, např. AppStore nebo Google Play). Některé funkce Aplikace jsou k dispozici pouze v případě připojení mobilního či jiného zařízení k internetu.

 

2. Aplikace je určena především pro zákazníky Programu BENU PLUS. Pouze zákazníci tohoto zákaznického programu mohou využívat všechny funkce Aplikace (viz bod III. níže). Pokud Uživatel není členem Programu BENU PLUS, nabízí Aplikace možnost se do Programu BENU PLUS zaregistrovat.

 

3. Registrace do Aplikace: Je určena především pro i) stávající zákazníky Programu BENU PLUS bez online uživatelského účtu na www.benu.cz k němuž je přiřazená BENU PLUS karta a ii) Uživatele, kteří mají zájem stát se prostřednictvím Aplikace členy Programu BENU PLUS a využívat tak všechny funkce Aplikace. Uživatel nejprve zvolí, zda je či není členem Programu BENU PLUS, tedy zda má či nemá BENU PLUS kartu.

 

a) Uživatel BENU PLUS kartu – v rámci registrace vyplní Uživatel číslo své karty BENU PLUS a zadá e-mailovou adresu, která bude sloužit jako přihlašovací jméno. E-mail, který je zadán k přihlášení do Aplikace, není využíván jako komunikační e-mail, pokud se liší od e-mailu, který má Uživatel zadaný pro účely komunikace v rámci Programu BENU PLUS.

Uživateli je následně za účelem jeho ověření zaslána SMS s autorizačním kódem na telefonní číslo, které má zadané v rámci Programu BENU PLUS. Po doplnění autorizačního kódu nastaví Uživatel své heslo (min. 6 znaků, z toho alespoň 1 písmeno a 1 číslice), potvrdí seznámení se s Podmínkami použití Aplikace (případně udělí souhlas se zasíláním obchodních sdělení) a tím je proces registrace do Aplikace úspěšně ukončen. Pokud Uživatel nemá telefonní číslo v rámci Programu BENU PLUS uvedeno, musí se dostavit na jakoukoliv kamennou pobočku lékárny BENU, případně zavolat na infolinku BENU a své telefonní číslo nahlásit. Poté může svou registraci dokončit.

(UPOZORNĚNÍ: Uživatel, který již má vytvořený online uživatelský účet na www.benu.cz k němuž je přiřazená BENU PLUS karta, může rovnou postupovat cestou „Přihlášení“, viz odst. 4 níže. Pokud však Uživatel, který má již vytvořený online uživatelský účet na www.benu.cz k němuž je přiřazená BENU PLUS karta, postupuje cestou registrace, musí jako přihlašovací jméno použít stejný e-mail, který slouží pro přihlášení do online uživatelského účtu na www.benu.cz, jinak nebude možné registraci Uživatele do Aplikace dokončit. V případě problémů se Uživatel obrátí na infolinku BENU).

b) Uživatel nemá BENU PLUS kartu – Uživatel potvrdí v rámci registrace, že nemá BENU PLUS kartu, a následně vyplní v souladu s Všeobecnými podmínkami Programu BENU PLUS (uvedenými ZDE) požadované osobní údaje a udělí stanovené souhlasy s jejich zpracováním, jakož i odsouhlasí Všeobecné podmínky BENU PLUS. Bez těchto náležitostí nebude moci být registrace do programu BENU PLUS provedena. Po zaregistrování Uživatele do Programu BENU PLUS bude Uživateli zaslána autorizační SMS s potvrzovacím kódem pro dokončení registrace.

 

4. Přihlášení do Aplikace: Přihlásit se do Aplikace může (i) rovnou Uživatel, který je členem zákaznického programu BENU PLUS (má BENU PLUS kartu) a má již zřízen uživatelský účet na www.benu.cz k němuž je přirazená BENU PLUS karta, nebo (ii) Uživatel, který se do Aplikace již zaregistroval způsobem uvedeným výše pod bodem 3 tohoto článku a nastavil si své přihlašovací jméno a heslo.

Uživatel při přihlášení vyplní svůj e-mail (přihlašovací jméno) a heslo, které užívá při svém přihlášení do uživatelského účtu www.benu.cz nebo které si nastavil při registraci do Aplikace.

Při prvním přihlášení Uživatele do Aplikace je Uživateli za účelem jeho ověření zaslána SMS s autorizačním kódem. Po doplnění autorizačního kódu je proces přihlášení do Aplikace úspěšně ukončen.

5. Pokračovat bez přihlášení: Aplikaci lze využívat, i pokud Uživatel není členem zákaznického programu BENU PLUS, a to volbou „Pokračovat bez přihlášení“ jako Neregistrovaný uživatel. Takto však nelze využívat veškerých funkcí a výhod, které Aplikace nabízí (viz v článku III/1. níže).

 

III. Obsah Aplikace

Aplikace umožňuje:

 1. Uživatelům, kteří nejsou v Aplikaci přihlášeni jako členové Programu BENU PLUS („Neregistrovaní uživatelé“), Aplikace umožňuje:
 • rezervovat léčivé přípravky vydávané na recept k osobnímu odběru v kamenných lékárnách BENU na základě elektronického receptu (eRecept), spravovat jejich stav (např. zrušení rezervace) a dostávat upozornění o stavu rezervace eReceptu
 • vyhledávat BENU lékárny (i dle aktuální polohy)
 • používat lékový kalendář pro připomenutí (notifikaci) užívání léků dle vlastního nastavení (dále i jen „Lékový kalendář“)
 • využívat odkazu na online aplikaci pro zjištění lékových interakcí, rezervaci konzultace na BENU lékárně a do eshopu benu.cz
 • sledovat nejnovější zprávy z BENU o událostech a akcích (notifikace lze vypnout nastavením v mobilním či jiném zařízení)

2. Uživatelům, kteří jsou v Aplikaci přihlášeni jako členové Programu BENU PLUS („Registrovaní uživatelé“), Aplikace dále umožňuje nad rámec funkcí pro Neregistrované uživatele také:

 • využívat zákaznický účet Programu BENU PLUS včetně zobrazení nevyužitých kuponů/poukázek, historie nákupů a počtu nasbíraných bodů
 • dostávat informace o jeho účasti a o akcích a slevách v Programu BENU PLUS (notifikace lze vypnout nastavením v mobilním či jiném zařízení, více informací ZDE)

IV. Rezervace léčivých přípravků vydávaných na eRecept

 1. Uživatelé mají možnost si nechat zdarma prostřednictvím Aplikace přichystat (rezervovat) v jednotlivých kamenných BENU lékárnách léčivé přípravky vydávané na lékařský předpis, resp. na tzv. eRecept. U této rezervace se nejedná o uzavření kupní smlouvy, Uživatel si pouze nezávazně rezervuje možnost léčivý přípravek osobně odebrat/zakoupit (v závislosti na formě hrazení léčivého přípravku) v příslušné BENU lékárně z jejích skladových zásob. Kupní smlouvu uzavírá a případnou kupní cenu či doplatek z kupní ceny léčivého přípravku Uživatel hradí až při osobním odběru v konkrétní BENU lékárně. Nejedná se v žádném případě o zásilkový výdej ani o doplňkovou službu e-shopu benu.cz.
 2. Tuto funkci Aplikace jsou oprávněni využít pouze Uživatelé, kteří mají k dispozici od lékaře či jiné oprávněné osoby eRecept s unikátním identifikátorem, a to v souladu s platnými právními předpisy. Uživatel je oprávněn rezervaci kdykoliv zrušit, a to přímo v Aplikaci nebo telefonicky či osobně na BENU lékárně, kterou zákazník k rezervaci eReceptu zvolil.
 3. V rámci této rezervace zadá Uživatel do aplikace unikátní identifikátor eReceptu (tj. 12místný kód, nebo případně naskenuje QR kód nebo EAN kód) (dále jen „identifikátor“), vybere si příslušnou BENU lékárnu ze seznamu v Aplikaci, zadá jméno, příjmení, telefonní číslo a potvrdí rezervaci. O tom, že je léčivý přípravek připraven k výdeji na dané BENU lékárně, bude Uživatel informován prostřednictvím SMS. Lékárna rezervuje léčivý přípravek nejvýše po dobu 3 pracovních dní (pokud platnost receptu není kratší než 3 pracovní dny). Poté bude rezervace automaticky zrušena.
 4. Při osobním odběru léčivého přípravku zarezervovaného přes Aplikaci v BENU lékárně je lékárna oprávněna ověřit řádnou rezervaci (např. ověřením identifikátoru eReceptu, čísla rezervace apod.), případně může požadovat další doklady (např. občanský průkaz), vyžadují-li to platné právní předpisy. Bez takového ověření nebude moci být léčivý přípravek vydán. Upozorňujeme, že lék musí být vyzvednut v době platnosti eReceptu, jinak bude jeho vydání BENU lékárnou odmítnuto. Proto doporučujeme rezervovat léčivý přípravek co nejdříve po obdržení eReceptu (doba platnosti by neměla být kratší než 3 pracovní dny). Recepty vydávané na lékařské pohotovosti z důvodu krátké doby platnosti (1 den) nelze přes Aplikaci rezervovat.
 5. Při jakémkoliv podezření na užití eReceptu v rozporu s právními předpisy nebo jeho zneužití je BENU lékárna při jeho osobním odběru oprávněna léčivý přípravek nevydat a případně učinit jiné kroky v souladu s platnými právními předpisy.
 6. Seznam již vyzvednutých léků z eReceptů je Registrovanému uživateli přístupný v běžné historii nákupů BENU PLUS karty.
 7. Při rezervaci léčivých přípravků na eRecept se přiměřeně použijí (pokud v těchto podmínkách není stanoveno jinak) obchodní podmínky rezervace e-receptu, které jsou k nalezení ZDE.
 8. Nebude-li číslo eReceptu zadáno správně nebo eRecept nebude v době zadání rezervace platný (uplyne doba použitelnosti eReceptu, léčivé přípravky již byly na základě eReceptu vydány), může BENU rezervaci, aniž by o tom předem Uživatele informoval, zrušit. 

V. Lékový kalendář

 1. Uživatel užívající funkci Aplikace Lékový kalendář může pomocí nastavení jeho funkcí zadat frekvenci, způsob a velikost dávkování různých druhů léků, doplňků stravy či dalších přípravků včetně způsobu notifikace (textové oznámení, zvukové oznámení).
 2. BENU nepřebírá žádnou odpovědnost za užití, nastavení, funkčnost či kompletnost Lékového kalendáře nebo za ztrátu dat zadaných do Lékového kalendáře, a to ani v případě technické chyby (např. technické chyby Aplikace či mobilního telefonu či jiného přístroje Uživatele). Lékový kalendář je pouze technickou pomůckou, neposkytuje tedy žádnou lékařskou, terapeutickou či diagnostickou informaci, radu či doporučení, ani kontrolu správnosti užívání přípravků. Aplikace v žádném případě nenahrazuje odbornou radu lékaře nebo lékárníka. Uživatel je povinen kontrolovat přesnost a kompletnost nastavení Lékového kalendáře a užívání, resp. způsob užívání léků, doplňků stravy či jiných přípravků vždy konzultovat se svým lékařem nebo lékárníkem.
 3. Data z Lékového kalendáře jsou ukládána pouze v mobilním telefonu (či jiném přístroji) Uživatele a nejsou jakkoliv přenášena či zálohována u provozovatele Aplikace či jinde. Upozorňujeme proto Uživatele, že změna přihlášeného Uživatele nemá vliv na data uložená v Lékovém kalendáři. Při odinstalování Aplikace dochází nenávratně ke ztrátě uložených dat.
 4. Lékový kalendář rovněž nabízí službu „Registr užívaných léků“, v němž si může Uživatel zaznamenat všechny léky, které užívá, avšak v nepravidelných intervalech. U takto zadaných léků nebudou Uživateli zasílány notifikace.

VI. Program BENU PLUS

 1. Aplikace umožňuje Registrovaným členům Programu BENU PLUS kontrolovat svůj zákaznický účet v Programu BENU PLUS. Aplikace zejména poskytuje přehled nasbíraných bodů, kontrolu nevyužitých kuponů/poukázek Registrovaného uživatele s možností jejich využití při nákupu v BENU lékárně, možnost vidět historii svých nákupů v BENU lékárnách a na e-shopu benu.cz a možnost měnit své osobní údaje (jméno, příjmení, adresu) a nastavení (udělení či odvolání souhlasu se zasíláním obchodních sdělení na e-mail a telefon) v rámci Programu BENU PLUS.
 2. Podmínky účasti v Programu BENU PLUS se řídí samostatnými Všeobecnými podmínkami uvedenými ZDE, které také obsahují informace o ochraně osobních údajů v tomto programu. Registrovaný uživatel je povinen se s těmito podmínkami seznámit a dodržovat je.
 3. Zobrazení historie nákupů (a to až za dobu 4 měsíců zpětně) a zobrazení osobních údajů (včetně jejich změn) jsou možná z důvodu ochrany osobních údajů pouze po opětovném zadání hesla (které je používáno při přihlášení do Aplikace/účtu BENU PLUS).
 4. Dnem, následujícím po dni, kdy bude ukončena účast Registrovaného uživatele v Programu BENU PLUS, se Registrovaný uživatel stává automaticky Neregistrovaným uživatelem. Upozorňujeme, že pokud Uživatel zruší své členství v Programu BENU PLUS, nebude možné z technických důvodů po dobu 30 dní požádat o nové členství.

VII. Osobní údaje

 1. Podrobné informace o ochraně a zpracování osobních údajů, které jsou zpracovávány společností BENU v souvislosti s používáním Aplikace, jsou uvedeny ZDE .
 2. Informace o ochraně a zpracování osobních údajů pro zákazníky Programu BENU PLUS naleznete ZDE  nebo na webových stránkách www.benu.cz.
 3. Obecné informace a zásady zpracování osobních údajů společností BENU jsou Vám k dispozici také ZDE na www.benu.cz.

VIII. Další podmínky použití Aplikace

 

 1. Uživatel je oprávněn kdykoliv užívání této Aplikace ukončit a odinstalovat ji ze svého zařízení. Tím není dotčena účast Uživatele v Programu BENU PLUS.

 

2. Uživatel není oprávněn užívat Aplikaci v rozporu s Podmínkami použití Aplikace, dobrými mravy a právními předpisy, jakkoliv zasahovat do Aplikace, do jejího softwarového prostředí, jejích jednotlivých funkcí, jejího zdrojového kódu, pořizovat, distribuovat či prodávat/poskytovat její kopie, Aplikaci kopírovat či reprodukovat, jakkoliv Aplikaci upravovat či měnit, provádět zpětnou analýzu, dekompilaci, odvození či převod ze strojového kódu, odvozovat z Aplikace jiné programy či produkty, k Aplikaci poskytovat jakákoliv práva či jakkoliv jinak porušovat práva duševního vlastnictví (včetně autorských práv) Provozovatele či třetích osob. Vše uvedené se týká Aplikace jako celku či jejích jednotlivých částí. Uživatel nesmí Aplikaci využívat pro jakékoliv komerční, prodejní, podnikatelské či obdobné účely.

 

3. Jakékoliv informace, texty, obrázky, design, grafika, ochranné známky, loga, obchodní označení a jiný obsah včetně samotného programového vybavení jsou chráněny právy duševního vlastnictví Provozovatele Aplikace či dalších osob. Bez souhlasu, resp. poskytnutí licence ze strany Provozovatele Aplikace je nesmí Uživatel jakkoliv užívat.

 

4. Uživatel je povinen Aplikaci používat tak, aby neohrozil její bezpečnost nebo bezpečnost dat v ní uložených (zejména nesmí stahovat či instalovat ve svém mobilu či jiném zařízení programy z nedůvěryhodných zdrojů, kontrolovat mobilní přístroj či jiné zařízení a používat takové zabezpečení, které zabrání třetím osobám v přístupu do mobilu či zařízení a které jej chrání před počítačovými a jinými viry, využívat zabezpečené připojení k internetu a bezpečné WiFi sítě apod.). Uživatel bere na vědomí, že Aplikace může obsahovat osobní údaje (zejména u Registrovaných uživatelů) a také údaje týkající se užívaných léků a dalších prostředků (např. informace, které lze odvodit z historie nákupů, seznamy vyzvednutých receptů, informace o užívaných lécích, doplňcích stravy a prostředcích v lékovém kalendáři apod.), a zavazuje se vynaložit veškeré úsilí, které lze po Uživateli spravedlivě požadovat, aby takové údaje chránil. Provozovatel Aplikace nenese odpovědnost za ztrátu či zneužití dat či jiné škody v této souvislosti, které byly zaviněny užíváním Aplikace Uživatelem v rozporu s těmito Podmínkami nebo byly způsobeny počítačovými či jinými viry či jinými škodlivými programy. 

 

5. Provozovatel je v případě podezření či prokazatelného porušení těchto Podmínek pro používání Aplikace nebo porušení právních předpisů či dobrých mravů při používání této Aplikace Uživatelem oprávněn bez předchozího oznámení učinit veškeré potřebné kroky k tomu, aby Uživateli přístup do Aplikace přerušil či zamezil bez jakékoliv náhrady. Tímto není dotčeno právo Provozovatele na náhradu škody v plné výši, pokud mu v souvislosti s takovým jednáním Uživatele vznikne. 

 

6. Provozovatel je oprávněn (nikoliv povinen) Aplikaci průběžně aktualizovat (např. za účelem zlepšení či přidání jejích funkcí, z bezpečnostních, technických či jiných důvodů) a také provádět systémovou údržbu. Za těmito účely je pak Provozovatel oprávněn provoz Aplikace na dobu nezbytně nutnou i přerušit nebo omezit její fungování, aniž by z tohoto důvodu vznikl vůči Uživateli jakýkoliv závazek nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli nebo třetí osobě. O plánované údržbě či aktualizaci bude Uživatel předem upozorněn. Provozovatel Aplikace nenese odpovědnost za jakékoliv škody vzniklé Uživateli v souvislosti s přerušením provozu Aplikace, její nedostupností, jinými technickými chybami nebo se změnou v mobilním přístroji či jiném zařízení Uživatele vzniklou v důsledku instalace či užívání Aplikace.

 

7. Provozovatel Aplikace je také oprávněn provoz Aplikace či její podporu kdykoliv ukončit, aniž by z tohoto důvodu vznikl vůči Uživateli jakýkoliv závazek nebo odpovědnost za škodu vzniklou v důsledku toho Uživateli nebo třetí osobě.

 

IX. Platné právo, změny Podmínek

 

 1. Právní vztah mezi Provozovatelem Aplikace a Uživatelem se řídí platnými právními předpisy České republiky. Případné vzniklé spory mezi Provozovatelem Aplikace a jejím Uživatelem budou řešeny soudy České republiky, místní příslušnost se bude řídit podle sídla Provozovatele. Tímto v žádném případě nejsou dotčena případná práva Uživatele jako spotřebitele. 

 

2. Tyto Podmínky může Provozovatel Aplikace kdykoliv změnit, a to s účinností ode dne uveřejnění nového znění Podmínek použití Aplikace na www.benu.cz nebo v Aplikaci. V případě, že Uživatel s novými podmínkami nesouhlasí, může kdykoliv užívání Aplikace ukončit a Aplikaci odinstalovat ze svého zařízení, čímž není dotčeno právo Uživatele takto učinit kdykoliv během užívání Aplikace. Neplatnost či neúčinnost některého ustanovení nezpůsobuje neplatnost či neúčinnost ostatních ustanovení těchto Podmínek. Takové neplatné či neúčinné ustanovení se nahrazuje takovým ustanovením, jehož smysl se neplatnému/neúčinnému ustanovení nejvíce přibližuje.

 

Aplikace používá technické a analytické nástroje. Účelem je zajištění funkčností a možnosti využití všech služeb a zlepšování výkonnosti, vzhledu, struktury a obsahu aplikace. Veškeré informace, které takto získáváme, nejsou vázány přímo na uživatele. Nezískáváme informaci o konkrétním uživateli aplikace.

 

Tyto Podmínky nabývají účinnosti dne 1. 10. 2020.


 
 

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář