PŘÍSPĚVKY ZDRAVOTNÍCH POJIŠŤOVEN Z FONDU PREVENCE NA ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ 2022

VZP VZP

V rámci prevence kardiovaskulárních onemocnění může pojištěnec získat příspěvek:

1000 Kč na léčivý přípravek Champix (účinná látka Vareniklin) nebo na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně tj. na náhradní léčbu nikotinem v následujících formách: náplasti, pastilky, orodispergovatelný film, ústní spreje nebo žvýkačky.

Příspěvek je poskytnut po skončení léčby (případně i v době léčby) uskutečněné na doporučení:

 • ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku a předložení platebních dokladů na výše uvedené léčivé přípravky,
 • odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory a předložení platebních dokladů na volně prodejné léčivé přípravky zakoupené v lékárně,
 • praktického lékaře nebo praktického lékaře pro děti a dorost a současně od odborného konzultanta odborného pracoviště České lékárnické komory a předložení platebních dokladů za nákup léčivého přípravku Champix (účinná látka Vareniklin).


O příspěvek lze požádat 1x za 3 kalendářní roky (pokud byl čerpán v roce 2018, 2019 nebo 2020 nelze o něj žádat v roce 2021).

K žádosti o příspěvek na odvykání kouření je třeba předložit originál doporučení léčby závislosti na tabáku, které je potvrzeno razítkem a podpisem lékaře nebo odborného konzultanta.

ZPMV ZPMV

Pojištěnec ve věku od 18 let, který si zakoupí léčivé přípravky na podporu odvykání kouření, může čerpat jednou ročně příspěvek až do max. výše 2000 Kč na položky z následujícího výběru:

 • vareniclin (CHAMPIX)
 • žvýkačky, náplasti, cucavé pastilky, sprej (NICORETTE)
 • náplasti, cucavé pastilky (NIQUITIN)  

Specifické podmínky

 • doložení potvrzení o léčbě z Centra pro závislé na tabáku slzt.cz a/nebo z poradenského centra pro odvykání kouření (ČLnK akreditované lékárny) – vzorová kartička pro pojištěnce – ke stažení na webu
 • Příspěvek bude posuzován minimálně po druhé návštěvě pojištěnce v centru.
 • nákup možný pouze v lékárně nebo z Centra pro závislé na tabáku
 •  vzorová kartička je k dispozici na webu, na klientských pracovištích a ve vybraných pracovištích.

ČPZP ČPZP

Přispívá částkou až 2000 Kč na odvykání kouření.

Příspěvek je určen na

 • nákup volně prodejných léčivých a podpůrných přípravků, zakoupených v lékárně. Za volně prodejné podpůrné přípravky se považuje náhradní léčba nikotinem ve formě: náplastí, pastilek, ústního spreje, žvýkaček apod.
 • léčiva na odvykání kouření

Příspěvek je poskytnut v průběhu nebo po ukončení léčby, a to na základě potvrzení ošetřujícího lékaře Centra pro závislé na tabáku nebo odborného konzultanta pracoviště České lékárnické komory, a to výhradně po nebo v době léčby. Seznam lékařů, Center pro závislé na tabáku a odborných lékárníků je k dispozici na stránce Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz.

Realizace příspěvku

Příspěvek je čerpán převodem na bankovní účet (variantně je poukázán poštovním šekem/poukázkou) po předložení:

 • Výpisu z bankovního účtu nebo průkazní kartičku k bankovnímu účtu.
 • Občanského průkazu.
 • Potvrzení lékaře o léčbě závislosti na tabáku – Formulář Potvrzení lékaře
 • Dokladu o úhradě.

Obecné podmínky k čerpání preventivních programů naleznete v části "Zásady čerpání preventivních programů". Doklady o úhradě pro čerpání příspěvků lze uplatnit nejpozději do 2 měsíců od data vystavení, příjem dokladů končí 31.12.2018 (pokud není u jednotlivých programů uvedeno jinak).

OZP OZP

Příspěvkový program STOP kouření

Své klienty, kteří se rozhodli skoncovat se závislostí na tabáku, finančně podporujeme. Při vyplnění Žádosti o čerpání kreditu STOP kouření doplněné potvrzením o léčbě či ukončení léčby závislosti na tabáku ve specializovaných Centrech léčby závislosti na tabáku proplatíme našim klientům náklady na Champix a prostředky určené k odvykání kouření, a to až do výše 2000 Kč.

Podmínky čerpání kreditu

 1. Nejprve se seznamte s Podmínkami čerpání preventivních programů OZP.
 2. Kredit je určen žadatelům - pojištěncům OZP zaevidovaným v centrech pro odvykání kouření.
 3. Kredit lze čerpat pouze jednorázově.
 4. Kredit je možné kombinovat s čerpáním programů v rámci VITAKARTY.
 5. O příspěvek lze žádat do 31.12.2022.
 6. Nezbytné doklady je nutné doručit nejpozději do 31.12.2022 na adresu sídla OZP, Roškotova 1225/1, 140 21 Praha 4, nebo je lze předat osobně v kterémkoli klientském centru OZP.

Seznam poskytovatelů zdravotních služeb

Podrobný seznam poskytovatelů zdravotních služeb naleznete na webu Společnosti pro léčbu závislosti na tabáku www.slzt.cz. Seznam je rozšířen o certifikované lékárny, jejichž seznam najdete zde.

VoZP VoZP

 • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ až 400 Kč
 • Výše příspěvku: max. 400 Kč jednou za rok
 • Komu a na co: pojištěncům od 16 let věku na základě potvrzení vystaveného centrem pro odvykání kouření o léčbě anebo o ukončení léčby.
 • Co je třeba předložit: Originál dokladu o úhradě odvykací léčby s identifikačními údaji pojištěnce a razítkem centra pro odvykání kouření.

ZP Škoda ZP Škoda

 • ODVYKÁNÍ KOUŘENÍ do 1000 Kč
 • Program je určen pro pojištěnce, kteří se zapojí do farmakologické léčby odvykání kouření. Léčbu zajišťují pouze pracoviště uvedené na www.slzt.cz pod Centry pro závislé na tabáku.
 • Léčba odvykání kouření bude probíhat prostřednictvím farmakologické léčby lékem Champix. Léčba, kterou si pojištěnci hradí sami, bude probíhat minimálně 3 měsíce. Informace o zapojení pojištěnce do programu a o výsledcích dechových testů na oxidu uhelnatého (CO) po 3 měsíční léčbě závislosti bude sledována. 
 • Léčbu si pojištěnci hradí sami. ZPŠ přispěje pojištěnci na léčbu částkou do výše 500 Kč za splnění následujících podmínek: pravidelné docházení pojištěnce na dechové testy CO do Centra nebo Ambulance plicních nemocí, tyto testy jsou po 3 měsících od vstupu do léčby odvykání kouření negativní, pojištěnec předloží zprávu o výsledku léčby a doklad o zaplacení léčby. Příspěvek lze čerpat maximálně 2x (tzn. 2x 500 Kč) v průběhu roku 2022.

Kde probíhají konzultaceOrientační testJak začít s odvykáním

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář