PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

CO JE TO ASTMA

  Co je to astma? Co je to astma?

Astma je chronické zánětlivé onemocnění, které je spojené se zvýšenou dráždivostí průdušek. Většinou se projevuje pocitem tlaku na hrudi, obtížným výdechem, kašlem v noci nebo nad ránem a epizodami pískotu při výdechu.

Průdušky jsou postiženy neinfekčním, alergickým zánětem, který vyvolává jejich stažení, otok sliznice a nadměrnou tvorbu hlenu. Takové zúžení průdušek vede ke ztíženému dýchání, výdechové dušnosti, sípání, pocitům tíže na hrudi, suchému dráždivému kašli, který se objevuje zejména po námaze nebo v noci, a ruší tak spánek a omezuje fyzickou aktivitu. Kašel může být vyvolán také kontaktem s alergenem (např. zvíře).

Popsané obtíže se mohou náhle objevovat v záchvatech a také náhle mizet samovolně nebo vlivem léčby, nebo přetrvávají dlouhodobě, pokud astma není správně léčeno. Všechny příznaky se nemusí objevovat současně, někdy dominuje pouze jediný. V obdobích klidu (mimo sezónu) mohou být obtíže sotva postřehnutelné.

Projevy astmatu Projevy astmatu

Charakteristickými rysy astmatu je dlouhodobě probíhající zánět, zvýšená dráždivost a přestavba průdušek. Ta se projevuje různým stupněm jejich zúžení, které je často vratné. Pacienti trpí opakovanými stavy hvízdavého dýchání, kašlem, dušností a svíráním na hrudi.

Astmatici typicky trpí:

  • dráždivým kašlem,
  • tlakem nebo svíravým pocitem na hrudi,
  • dušností,
  • hvízdáním nebo pískáním při dýchání.

Na základě četnosti projevů je možné astma rozdělit na intermitentní (občasné záchvaty) a perzistující, které se dále dělí na lehké, středně těžké a těžké. Perzistující astma se vyznačuje častými a trvalými příznaky.

Léčba astmatu Léčba astmatu

Astma neumíme vyléčit, léčba směřuje k úplné kontrole nad nemocí. Pacient by neměl mít žádné příznaky během dne (nejvýše dvakrát týdně), žádné omezení denních aktivit, žádné noční příznaky nebo probouzení kvůli astma, častou potřebu úlevových léků (nejvýše dvakrát týdně) a žádné opakování záchvatů dušnosti.

Pacient má podle závažnosti onemocnění nasazeny dva druhy léků. Zaprvé léky úlevové, které slouží k zastavení astmatického záchvatu. Účinek nastupuje rychle a většina má krátkou dobu působení. Nejsou určeny k užívání pravidelně a dlouhodobě.

Druhým typem jsou léky kontrolující astma. Užívají se dlouhodobě každý den. I v době, kdy pacient nepociťuje žádné příznaky astmatu. Léčí zánět probíhající v průduškách, a tak brání vzniku a opakování záchvatů dušnosti a sípání.

Zásadní je trvalé dodržování léčby

Pouze tímto přístupem si pacient zajistí zlepšení výsledků léčby a omezí výskyt těžkých záchvatů, při kterých je nutná hospitalizace či použití léků s četnými nežádoucími účinky. Podle některých studií dochází při pravidelném a dlouhodobém užívání inhalačních kortikoidů ke snížení akutních záchvatů až o 40 %. Přesto stále asi polovina pacientů dlouhodobou léčbu nedodržuje. Podle jedné britské studie dokonce pouhých 12 % pacientů dodržovalo nastavenou léčbu ještě po roce.

Neodmyslitelnou součástí léčby astmatu je inhalace léčiv a správná inhalační technika. Při inhalaci se vdechují léčiva rozptýlené v kapalině nebo plynu přímo do plic pomocí inhalátoru a zajišťují léčbu nejen vysoce účinnou, ale také s minimem nežádoucích účinků a lékových interakcí. Při správné inhalaci nejen dostanete do plic potřebnou dávku léčiva, také bude mít více času se v plících usadit a tím i lépe účinkovat.