HLÁŠENÍ BEZPEČNOSTNÍCH INCIDENTŮ

Skupina PHOENIX group, kam patří také společnost BENU Česká republika s.r.o.

zřídila online reportingový systém, jehož cílem je umožnit zaměstnancům, obchodním partnerům, zákazníkům a třetím stranám snadný postup pro hlášení porušení zabezpečení osobních údajů.

 

Veškerá hlášení jsou brána vážně a okamžitě řešena. Případné poznatky mohou také sloužit k dalšímu vylepšení ochrany osobních údajů.


Online reportingový systém (platforma PHOENIX group) je přístupna zde:

 

https://phoenixgroup.integrityplatform.org/

 

Platforma je v českém jazyce a obsahuje dotazy, pomocí kterých lze hlášení snadno učinit.

 

Naši zaměstnanci se při hlášení řídí interními směrnicemi, zejména Směrnicí o ochraně osobních údajů a Pravidly pro hlášení bezpečnostního incidentu s dopadem na osobní údaje. Podstatné informace naleznou na interním SharePointu. Pokud nemají přístup k těmto informacím a kontaktům, provedou hlášení pomocí platformy PHOENIX group a vždy informují svého nadřízeného.

 

Pro ostatní uvádíme odpovědi na nejčastější otázky:

Co je to porušení zabezpečení osobních údajů?
Jsou to události, které vedly nebo by mohly vést (i) k náhodné nebo úmyslné ztrátě osobních údajů (v elektronické nebo papírové podobě), (ii) ke zničení dat nebo (iii) k neoprávněnému přístupu k údajům (např. ztráta nebo odcizení notebooku, smartphonu, papírových dokumentů, vyzrazení přístupových údajů apod.).

 

Kdy mám hlásit takový incident?
Správce osobních údajů má v určitých případech povinnost hlásit Úřadu pro ochranu osobních údajů porušení zabezpečení osobních údajů do 72 hodin od okamžiku, kdy se o něm dozvěděl. Pokud tedy zjistíte porušení zabezpečení osobních údajů, kde naše společnost vystupuje jako správce, neváhejte a incident prosím neprodleně nahlaste.

 

Jaké incidenty by měly být hlášeny a jak?
Všechny incidenty týkající se osobních údajů se oznamují pomocí online reportingového systému. Závažnost a dopady posuzuje správce osobních údajů sám. Pokud platforma PHOENIX group nefunguje, lze kontaktovat DPO@benu.cz; náš vlastní zaměstnanec pak informuje také svého vedoucího.

Co se stane po odeslání zprávy?
Tým ochrany osobních údajů přezkoumá zprávu o incidentu a bude Vás kontaktovat pro další informace nebo v případě potřeby Vám pomůže s akcemi, které mají odstranit dopady takové události.

 

Ohlášení pomocí výše uvedených instrumentů nenahrazuje ohlášení bezpečnostním složkám (Policie/Hasiči/Záchranná služba)! To je nutno provést samostatně.

 

BENU Česká republika s.r.o.

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář