Jak pečovat o člověka s demencí

JAK PEČOVAT O ČLOVĚKA S DEMENCÍ

Mgr. Ľubica Sobčáková

Mgr. Ľubica Sobčáková

Demence u seniorů přichází do života pozvolna. Jako první příznak si postupně začnete všímat toho, že standardní komunikace začíná být obtížná a původní zařízení domova může být pro člověka s demencí nepraktické nebo dokonce nebezpečné. Jak se k člověku s demencí chovat a jak o něj pečovat?

 • Články o zdraví
 • Alzheimer

7 minut čtení


Když se řekne člověk s demencí, představíte si člověk s duševní nemocí, který má poruchy paměti a dochází u něj ke snižování intelektu. Péče doma o člověka s demencí a rovněž komunikace s ním není vůbec jednoduchá. Po diagnostikované nemoci Alzheimer přichází otázka, jak pečovat o člověka s nemocí? K základní definici demence patří ztráta intelektu a s tím souvisí také změna chování. Příznaky stařecké demence nemusí znamenat pouze Alzheimerovou nemoc, řadí se sem i vaskulární demence, frontotemporální demence a další typy demence.

Vytvořte bezpečnou domácnosti Vytvořte bezpečnou domácnosti

 

Domov je místo, kde člověk trpící demencí tráví nejvíce času. Proto by měl být co nejpraktičtěji a nejbezpečněji zařízený. S úpravami domácnosti začněte co nejdříve, ale spíše pozvolna, aby se nemocný nestresoval a nebyl ještě více zmatený. Úpravy mohou fungovat různě, v závislosti od stupně stařecké demence. Pokud začnete upravovat zařízení domácnosti v počátečním stádiu, je pravděpodobnější, že si nemocný přivykne a bude mu ku prospěchu. Zkoušejte, co funguje a sledujte, jak na změny pacient reaguje. Změny vysvětlujte a konzultujte je, aby dotyčný neměl dojem, že ho obcházíte.

Se zhoršující se orientací může být pro pacienta trpícího demencí čím dál tím více náročnější najít správnou místnost nebo se rozpomenout, co je kde uloženo. Používání přístrojů je také náročnější a mnohdy i nebezpečné. Zhoršená schopnost rozhodovat se komplikuje i tak banální věc, jako je výběr oblečení či obuvi.

Usnadněte orientaci v prostoru Usnadněte orientaci v prostoru

 

Aby se člověk se stařeckou demencí cítil doma dobře, musí se dobře orientovat. Snižte proto množství informací, které si musí pamatovat a pomozte mu ty informace najít na první pohled. Usnadní orientaci nejen lidem s Alzheimerovu nemocí, ale také každému seniorovi se senilní demencí. Těmito úpravami pomůžete zlepšit orientaci a usnadnit rozhodování:

 • napište si na dveře a vypínače, slovem či obrázkem, kam vedou,
 • do tmavé chodby nalepte svítící a reflexní nálepky označující cestu ven, na toaletu a do koupelny,
 • označte cedulkami, co se skrývá ve skříňkách a šuplících, vytvořte a označte místa, kam má ukládat důležité věci, jako třeba klíče, brýle nebo telefon.
 • odstraňte předměty, které se nepoužívají nebo neslouží jako orientační bod (dekorace, nebezpečné předměty, chemikálie),
 • v dosahu nechte jen věci, které jsou potřebné a váš blízký je používá,
 • nepřidávejte novou výzdobu.

Snižte riziko pádu či úrazu

Pacienti s demencí a také pacienti s Parkinsonem mají sníženou pohybovou schopnost. Nebezpečné mohou být proto volně položené koberečky, vyvýšené prahy, kabely, šňůry či nízké stolečky. Zvažte i nebezpečí prosklených dveří, a velkých zrcadel, které vytváří iluzi velkého neznámého prostoru. Matoucí mohou být i geometrické vzory na koberci, barevné a materiálové kontrasty mezi podlahou a kobercem nebo lesklá podlahová krytina, která vytváří iluzi kluzké podlahy. Nevhodné jsou i tapety s realistickým vyobrazením krajiny či velké obrazy.

Kontrasty pomohou lépe se orientovat

Předměty, které senior používá, označte kontrastní výraznou barvou, aby si jich všimnul. Kontrastní barvu dveří, vypínačů nebo prvků na toaletě a v koupelně pomůže zlepšit orientaci.

Usnadněte mu rozhodování

Pacienti s Alzheimerovou nemocí mají kromě krátkodobé paměti, pozornosti, komunikace a orientace také potíže s rozhodováním. Plná skříň oblečení, koupelna plná kosmetiky, krabice plná léků a lednice plná jídla na ně působí velice zmatečně. Může se stát, že si vybere oblečení, které je naprosto nepřiměřené počasí nebo si nevybere žádné z jídel nacházející se v chladničce. Rozhodování mu usnadníte tím, že mu připravíte a označíte oblečení na ven, oblečení do bytu a vhodnou obuv. Z důvodu bezpečnosti i správné léčby rozdělte léky do dávkovače na léky a nechte ho na viditelném místě. Stejně tak i jídlo, připravte ho do krabiček a napište, jak a kdy si ho má připravit.

Komunikujte jednoduše a přímo Komunikujte jednoduše a přímo

 

Pokud jste v kontaktu s osobou s Alzheimerovou nemocí, jistě se zamýšlíte nad tím, jak se chovat k nemocnému. Obtížné vyjadřování a hledání těch správných slov jsou jedním z varovných příznaků hned od začátku demence. Nesnažte se za každou cenu pacienta nutit, aby našel a použil to správné. Pro nemocného člověka je to velice stresující a zároveň tomu nerozumí: myslí si, že použil to správné. Pokud obsahu i přesto rozumíte, pokračujte nadále v konverzaci. Naopak, využijte jeho zachovaných dovedností a podpořte ho v tom (texty písniček nebo zdvořilost.)

Aby pacient obsahu vašich vět lépe rozuměl, mluvte s ním pomalu, tváří v tvář. Na začátku konverzace ho oslovte jménem. Podle toho poznáte, zda vás poslouchá nebo nikoliv. Používejte jednoduché věty, které se věnují jednomu tématu. Porozumění obsahu slov podpoříte vhodnými gesty a názornými pomůckami. Například při vysvětlování, kde najde jídlo ukažte gesto jezení. Naopak se vyhněte komplikovaným výrazům a otevřeným otázkám, na které musí vymýšlet odpovědi a vyžadují si vícero kroků realizace.

Emoční inteligence zůstává často zachována. Nemocný rozumí řeči těla a náladě, a proto vycítí pokud jste nervózní, vysmíváte se mu, jste nepříjemní či ironičtí. Naopak velice pomůže, když se spolu s ním smějete vtipům a humorným situacím.

Dbejte na výživu a pitný režim Dbejte na výživu a pitný režim

 

Ve všeobecnosti je seniorská populace ohrožena podvýživou a nedostatkem kalorii v jídle. Složení jejich stravy je chudé na bílkoviny, vitamíny a vlákninu, nedostatečný je i příjem tekutin. U pacientů trpících na Alzheimerovou nemoc to není jinak. Zhoršená schopnost komunikace, nerozeznání hladu či žízně a zapomínání na postup přípravy či na místa, kde je uložené jídlo, ještě zhoršuje riziko podvýživy.

Péče o rodiče doma znamená také postarat se dostatek jídla. Uložte mu tedy potraviny na viditelné místo a na lednici nalepte obrázky jídla. Podobně, jako připravujete léky do lékových pořadačů, připravte do krabiček i jídlo. Krabičky označte popiskem, jaké je to jídlo, jak ho ohřát a kdy ho sníst. Pokud je nemocný v počátečním stádiu, kdy je schopen si sám zajít do obchodu nakoupit si potraviny, připravte mu předem nákupní seznam. Vyhnete se tak situaci, kdy je zmatený a neví, co nakoupit, případně nakoupí nepotřebné věci. Schopnost obstarat si jídlo se s postupujícími stádii demence zhoršuje a proto využijte tuto možnost co nejdéle.

Vytvořte vhodné aktivity Vytvořte vhodné aktivity

 

Přiměřené aktivity pro člověka v péči v domácím prostředí jsou jednou z možností, jak ho povzbudit a ukázat mu, že je pořád užitečný. Zároveň si bude trénovat své dovednosti. I lidi s Alzheimerovou nemocí se rádi baví, ale mnohdy jim chybí vůle něco vykonávat. Na procvičování krátkodobé paměti nebo schopností rozhodování existují tzv. pracovní sešity. I v běžném fungování mu vytvořte nápovědy k činnostem, stačí se zamyslet nad tím, čemu se dotyčný rád věnuje a jaké má koníčky.

Tady je několik příkladů:

 • v knihovně nechte vytáhnuté oblíbené knížky, přesuňte křeslo a vytvořte vhodné světlo na čtení,
 • noty a hudební nástroj nechte na viditelném místě (ale ne v cestě),
 • do košíku položte pletací jehlice a klubko nití,
 • přístup k oknu nechte průchodný,
 • nechte na stole fotografie příbuzných i s popsanými jmény,
 • podpořte i duchovní život třeba uložením bible nebo modlitební knížky na stůl.

Princip uložení věcí, kdy necháte poblíž související předměty uplatníte i při domácích pracích. Například kolíky na prádlo a sušák nechte u pračky, utěrku na nádobí nechte vedle nádobí a podobně. I když výsledek práce nebude dokonalý, myslete na to, že činnost je důležitější, než samotný výsledek.

Kdo vám může s domácí péči pomoci? Kdo vám může s domácí péčí pomoci?

 

Při péči o seniora v domácím prostředí na to nejste sami. V dnešní době existuje několik organizací, kde můžete komunikovat s lidmi v podobné situaci, načerpat inspiraci, motivaci i právní rady. Jednou z mnoha otázek, které pečující rodina řeší je omezení svéprávnosti nemocného.

Pečovatelská služba

Péče o lidi s Alzheimerovou nemocí je mnohdy vyčerpávající. Pokud cítíte, že časté návštěvy jsou již nad vaše síly, můžete požádat o pomoc při péči o seniory pečovatelskou službu. Kontakt vám předá příslušný obecní úřad. Rozsah pomoci si můžete stanovit dle potřeb a finančních možností. Pracovníci pečovatelské služby mohou asistovat při hygieně, denně přivážet teplé jídlo, pomoct s úklidem či obstarat nákupy. Pečovatelé poskytují svou pomoc na základě smlouvy a přesná cena za jednotlivé úkony je daná zákonem o sociálních službách.

Osobní asistence

Ještě více asistence při běžných úkonech mohou nabídnout služby osobní asistence. Kromě pomoci při hygieně, přípravě jídla či pomocí s domácností, podobně jako pečovatelská služba, doprovodí seniora k lékaři, na poštu nebo třeba i za kulturou. Osobní asistentky jsou vyškolené ke komunikaci s lidmi trpící Alzheimerovou demencí a mohou s nimi trávit i více času. Fungují hlavně jako společníci, kteří seniora zabaví vhodnými aktivitami. Služba může být poskytována 24 hodin denně, 7 dní v týdnu. Službu osobní asistence si hradí klient sám na základě požadovaných služeb a délky přítomnosti.

Ošetřovatelská péče

Pokud je pacient v ambulantní péči, léčí se doma a chodí k lékaři na kontroly. Někdy ale potřebuje služby, které by rád absolvoval z pohodlí domova. Odbornou ošetřovatelskou péči poskytují agentury Home Care - domácí ošetřovatelská péče. Jsou to zdravotní sestry, které pomohou při aplikaci injekcí, převazech chronických ran, aplikují parenterální výživu, pomohou s rehabilitací a podobně. Domácí ošetřovatelská péče může být hrazena třemi způsoby:

 1. Po indikaci praktickým lékařem nebo ošetřujícím lékařem v nemocnici hradí péči zdravotní pojišťovna. Ošetřující lékař v nemocnici předepíše domácí ošetřovatelskou péči na 14 dní, následně ji může prodloužit praktický lékař.
   
 2. Přímou platbou klienta, pokud lékař ošetřovatelskou službu neindikuje.
   
 3. Kombinovaně, a to v případě, kdy pojišťovnou hrazená služba nestačí a pacient potřebuje zvýšenou péči.

Domovy pro seniory

V posledním stádiu demence, kdy nemocný potřebuje nepřetržitou péči, si rodina klade nepříjemnou, ale realistickou otázku: Kam umístit člověka s demencí? Pro takové situace jsou zřízeny domovy seniorů se zvláštním režimem pro pacienty s demencí nebo dokonce domovy zaměřené na péči o lidi s Alzheimerovou chorobou. Čekací doba na umístění může být dlouhá, zvláště při umístění do státních zařízení. Naopak, kapacitně dostupnější jsou soukromá sanatoria, cenově mohou být ale pro některé rodiny vzdálená.

Paměť a koncentraceLéky na paměť


Související články

Související články

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.