Kdo má nárok na inkontinenční pomůcky hrazené pojišťovnou a jak je získat?

KDO MÁ NÁROK NA INKONTINENČNÍ POMŮCKY HRAZENÉ POJIŠŤOVNOU A JAK JE ZÍSKAT?

Petra Večeřová

Petra Večeřová

Inkontinence patří mezi velmi časté potíže značně znepříjemňující život, přesto se za ni mnoho postižených stydí. Potíže s nechtěným únikem moči je mohou brzdit v běžných aktivitách, přitom by je léčba mohla těchto trablí zbavit. U trvalých potíží s inkontinencí pak pacientům pomáhají inkontinenční vložky, pleny, kalhotky a další pomůcky, které je diskrétně chrání před nechtěnými příhodami. Na inkontinenční pomůcky mohou navíc čerpat úhradu ze zdravotního pojištění. Kdo a za jakých podmínek vám může zdravotnické prostředky na inkontinenci předepsat? A jak si můžete poukaz na pomůcky jednoduše vyzvednout?

 • Články o zdraví
 • Močové cesty a ledviny
 • Intimita
 • eRecept a ePoukaz

7 minut čtení


Inkontinence a druhy inkontinenčních potřeb Inkontinence a druhy inkontinenčních potřeb

Problémy s únikem moči mají mnoho příčin. Častěji je musí řešit ženy, lidé ve vyšším věku nebo může jít i o průvodní jev některých onemocnění. Vznik, léčbu a druhy inkontinence i typy inkontinenčních pomůcek najdete v našem samostatném článku:

Přejít na článek: Inkontinence: Jak bojovat s únikem moči

V následujícím textu se chceme věnovat tomu, jaké jsou možnosti i limity nároku na předepsání inkontinenčních kalhotek, podložek a dalších pomůcek, kdo může tyto zdravotnické prostředky předepsat a kde si je opatřit.

Kdo má nárok na předepsání inkontinenčních pomůcek? Kdo má nárok na předepsání inkontinenčních pomůcek?

Inkontinenční pomůcky poskytují ochranu při nechtěném úniku moči, ale nejen to. Pomůcky při inkontinenci rovněž zachycují zápach i přes to, že musí zůstávat prodyšné, aby nedráždily zakrytou pokožku. V neposlední řadě jsou velmi diskrétní.

Nárok na inkontinenčních pomůcky hrazené pojišťovnou má každý pacient starší 3 let, u kterého lékař stanoví diagnózu inkontinence. Současně lékař určí i závažnost inkontinence, na jejímž základě zařadí pacienta do jednoho ze stupňů inkontinence. Kolik je stupňů inkontinence a jak se liší?

1. Stupeň inkontinence

Nejlehčí stupeň inkontinence je definován únikem moči mezi 50–100 ml za den. Pacienti s lehkým únikem moči nejčastěji využijí inkontinenční vložky na předpis.

Zdravotní pojišťovna pacientům s 1. stupněm inkontinence hradí 85 % ceny pomůcek, spoluúčast pacienta je 15 %.

2. Stupeň inkontinence

Mimovolní únik moči vyšší než 100 ml za den až do 200 ml za den spadá již do druhého stupně inkontinence. Do tohoto stupně jsou rovnou řazeni i pacienti s inkontinencí stolice. Dle svých specifických potřeb mohou pacienti využívat inkontinenční vložky pro malé častější úniky moči nebo inkontinenční kalhotky pro větší, nárazové pomočování. Nejvýhodnější volbou je pro pacienty často kombinace nároku na inkontinenční vložky přes den a inkontinenční kalhotky na předpis na noc.

Spoluúčast pacienta s 2. stupněm inkontinence na ceně inkontinenčních pomůcek je 5 %.

3. Stupeň inkontinence

Třetí stupeň inkontinence je tím nejzávažnějším. Zařazují se do něj pacienti s únikem moči vyšším než 200 ml denně nebo se smíšenou inkontinencí moči a stolice. V nejvyšším stupni inkontinence má kromě nejvyšších úhradových limitů pacient nárok i na částečnou úhradu inkontinenčních podložek.

Spoluúčast u pacientů se 3. stupněm inkontinence činí 2 % ceny. U inkontinenčních podložek, na jejichž úhradu mají pacienti s tímto inkontinenčním stupněm rovněž nárok, je spoluúčast 25 %.

Volba inkontinenční pomůcky pro ležící pacienty

Nejvyšší stupeň inkontinence musí často řešit osoby pečující o nemocné seniory s demencí, u kterých je inkontinence ve vyšších stádiích nemoci bohužel častá. Pokud jde současně o pacienta se sníženou pohyblivostí nebo přímo ležícího pacienta, musí i pečující osoba umět dobře manipulovat s inkontinenčními pomůckami. Tento sám o sobě nelehký úkol umí zjednodušit inkontinenční kalhotky se zalepovacími suchými zipy na bocích umožňující flexibilnější manipulaci. Nárok na inkontinenční pleny pro seniory naopak aktivní a stále pohybliví lidé raději čerpají v podobě natahovacích kalhotek nebo vložných plen v kombinaci s fixačními kalhotkami.

Jak probíhá diagnostika a jak stanovit stupeň inkontinence?

Základem rozpoznání patologické inkontinence je podrobná anamnéza, při které se vás váš lékař vyptá na všechny okolnosti potíží s úniky moči. Můžete být také požádáni o vedení mikčního deníku, ve kterém budete zaznamenávat příjem tekutin, frekvenci močení i případné úniky moče a jejich okolnosti.

Z běžných vyšetření bude provedeno vyšetření močového měchýře pohmatem (u mužů rovněž vyšetření prostaty). Dalšími faktory jsou BMI, pohyblivost pacienta a výsledky laboratorních testů krve a moči. Využít může lékař i ultrazvuk nebo další specializovaná vyšetření.

Inkontinence a obezita

Potíže s inkontinencí postihují všechny váhové kategorie lidí. Avšak u lidí s kily navíc riziko jejího vzniku roste. Proč je tomu tak? Nadměrné ukládání tuků v oblasti břicha znamená zvyšování tlaku na svaly pánevního dna, jejichž správná funkce je v prevenci potíží s inkontinencí klíčová. Dlouhodobá nadváha, nedostatek pohybu nebo nezdravý životní styl jsou navíc všechno příčiny rozvoje cukrovky 2. typu provázené hyperglykémií a zvýšeným močením, a proto i častějšími potížemi s inkontinencí.

Jak se předepisují inkontinenční pomůcky? Jak se předepisují inkontinenční pomůcky?

Inkontinenční pomůcky jsou zdravotnické prostředky. Nelze je proto předepsat na recept jako léky. Lékař pro jejich předepsání použije tzv. Poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku. Tento poukaz může předepsat na papírový formulář nebo ho vystavit elektronicky jako ePoukaz. V obou případech platí poukaz 30 dní. Na základě opodstatněných důvodů lékař může platnost poukazu prodloužit až na rok.

Elektronický poukaz poznáte podle identifikátoru, kterým je kód z 9 písmen nebo číslic, může u něj být i QR kód nebo čárový kód. ePoukaz někdy obdržíte i vytištěný na papíře (tištěná forma ePoukazu se označuje jako průvodka), ale můžete ho dostat také čistě elektronicky například v SMS. Svůj identifikátor ePoukazu získáte rovněž v aplikaci Státního ústavu pro kontrolu léčiv (www.pacient.erecept.sukl.cz) po přihlášení identitou občana nebo při předložení občanského průkazu na výdejním místě například v lékárně.

Co může být předepsáno na poukaz?

Předepsat na poukaz lze jen registrovaný zdravotnický prostředek. Dohled nad nimi a jejich úhradami provádí Státní ústav pro kontrolu léčiv. Na klasickém poukazu i ePoukazu je vždy předepsán jeden druh pomůcky. V případě potřeby vám ale lékař může vystavit více poukazů s různými typy pomůcek.

ukázka epoukazu

Kdo předepisuje inkontinenční pomůcky? Kdo předepisuje inkontinenční pomůcky?

Nejnovějšími odbornými pracovníky předepisujícími inkontinenční pomůcky na poukaz jsou sestra v domácí péči a sestra v lékařských oborech. Tyto odbornosti dostaly právo pro předepisování pomůcek od roku 2022. Dalšími předepisujícími jsou samozřejmě lékaři a to konkrétně v těchto odbornostech:

 • všeobecný praktický lékař
 • praktický lékař pro děti a dorost
 • geriatr
 • gynekolog
 • chirurg
 • nefrolog
 • neurolog
 • urolog

Jaký je nárok na inkontinenční pomůcky?

Naráz může lékař předepsat na poukaz pomůcky na 1-3 měsíce podle toho, zda je pacientova inkontinence přechodná či dlouhodobá. Množství pomůcek, na které vám zdravotní pojišťovna přispěje, se ale řídí dvěma limity: kusovým a finančním.

Kusový limit – na 1 měsíc je možné pacientovi předepsat maximálně 150 ks inkontinenčních pomůcek. Těm se 3. stupněm inkontinence pak vzniká nárok ještě na 30 inkontinenčních podložek.

Finanční limit – liší se dle stupně inkontinence a může se měnit. Od 1.1.2024 zdravotní pojišťovna přispěje pacientům s inkontinencí:

 • 1. stupně za svůj díl ceny až 437,92 Kč měsíčně.
 • U pacientů s 2. stupněm až 876,79 Kč.
 • Pacientům se 3. stupněm inkontinence až 1 655,36 Kč na pomůcky a až 213,92 Kč na podložky.

Celkové množství a cenový limit na inkontinenční pomůcky hlídá každému pacientovi jeho praktický lékař. Reálně pacient může potřebovat více, než se vejde do finančního nebo množstevního limitu preskripce, v takovém případě již nárok na úhradu od pojišťovny nemá, ale může si pomůcky volně koupit v lékárně nebo specializovaných prodejnách.

Kde a jak si vyzvednout inkontinenční pomůcky Kde a jak si vyzvednout inkontinenční pomůcky

Váš poukaz na léčebnou a ortopedickou pomůcku s předepsanými inkontinenčními pomůckami uplatněte v kamenných lékárnách nebo prodejnách zdravotnických potřeb.

Uplatnění papírového poukazu

Když přijdete do lékárny s papírovým poukazem na inkontinenční pomůcky, po jeho předložení vám lékárník předepsané pomůcky vydá nebo objedná, pokud nejsou aktuálně na skladě. Při výdeji je nutné zaplatit doplatek v podobě spoluúčasti na ceně předepsaných inkontinenčních pomůcek, jejíž výše závisí na stupni inkontinence. Převzetí pomůcek nakonec stvrdíte podpisem na zadní straně poukazu.

Vyzvednutí ePoukazu

Elektronický poukaz poznáte podle identifikátoru. Nejčastěji půjde přímo o 9místný alfanumerický kód, který často bývá doprovázen QR kódem nebo čárovým kódem. Po předložení identifikátoru ePoukazu v lékárně vydávající otevře váš ePoukaz od lékaře. Následně předepsanou pomůcku vydá nebo doobjedná.

Nemáte-li u sebe identifikátor ePoukazu nebo jste ho omylem smazali či ztratili, může vám být stále vydán na základě předložení vašeho občanského průkazu.


ZDROJE

 • Hospodárně se Seni. seni [online]. 2020 [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://seni.cz/cs_CZ/blog/hospodarne-se-seni
 • Jak spolu souvisí obezita a inkontinence? TENA [online]. [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://www.tenacz.cz/muzi/jak-mit-vse-pod-kontrolou/novinky_cz/29men_jak_spolu_ souvisi_obezita_a_inkontinence
 • Léčba močové inkontinence. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2023 [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/aktuality/lecba-mocove-inkontinence
 • Poukaz na zdravotnické prostředky. NZIP [online]. [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/300-poukaz-na-zdravotnicke-prostredky
 • Zdravotnické prostředky pro inkontinenční pacienty. VŠEOBECNÁ ZDRAVOTNÍ POJIŠŤOVNA ČESKÉ REPUBLIKY [online]. 2022 [cit. 2024-04-03]. Dostupné z: https://www.vzp.cz/o-nas/tiskove-centrum/otazky-tydne/zdravotnicke-prostredky-pro-inkontinencni-pacienty

Pomůcky při inkontinenci Dětské krémy a masti na opruzeniny

Nabídka BENU lékárny

Nabídka BENU lékárny

TENA LADY MAXI NIGHT VLOŽKY ABSORPČNÍ,1020ML,12KS

 • Inkontinence
 • Intimita

Skladem na e‑shopu

147 Kč

ABENA MAN PREMIUM FORMULA 0 VLOŽKY ABSORPČNÍ, PRO MUŽE, 300ML, 14KS

Nedostupné

55 Kč

Depend Super inkontinenční kalhotky vyšší pas ženy vel.S/M 10 ks

 • Zdravotnický prostředek
 • Inkontinence

Skladem na e‑shopu

211 Kč

Seni Soft BASIC podložka absorpční 90x60cm 30ks

 • Inkontinence
 • Intimita

Skladem na e‑shopu

319 Kč

KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 5 KAPEK L BOKY 100-150CM,1198ML,14KS

 • Zdravotnický prostředek
 • Inkontinence

Skladem na e‑shopu

280 Kč

Dailee Slip Premium SUPER inkontinenční kalhotky M, 30ks

 • Zdravotnický prostředek
 • Inkontinence

Skladem na e‑shopu

460 Kč


Dotazy z BENU poradny

Dotazy z BENU poradny

  • Dotaz pro lékárníka
  • Zdravotní prostředky
  18. 12. 2019

  TENA - Inkontinenční podložka na lůžko, úhrada

  Přeji příjemné dny a chci se zeptat, zda na tyto podložky přispívá VZP. Děkuji za odpověď

  Dobrý den,
  inkontinenční podložky Tena 60x90cm 20ks mají stanovenou úhradu pojišťovny přesně 150,92 Kč. SUKL kód pro případné předepsání těchto podložek na poukaz, tak aby mohly být částečně hrazené pojišťovnou, je: 5007671. Upozorňuji, že podle nové legislativy platné od 1.12.2019 je úhrada u podložek přiznána pouze u osob se 3. stupněm inkontinence. 

  Zdraví,
  PharmDr. Matyáš Palan
  lékárník BENU Beroun

  šipka Matyáš Palan

  Na dotaz odpověděl Matyáš Palan , Praha 5 zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Zdravotní prostředky
  14. 10. 2020

  Pleny na inkontinenci

  Dobrý den, babička (95 let) má v poslední době opakované problémy s únikem stolice. Mohli byste mi prosím doporučit, jaký typ plen jí pořídit ? Děkuji předem za odpověď.

  Dobrý den, 

  na inkontinenci stolice máte na výběr hned z několika možností. Dle potřeby je možné zvolit buď vložky, nebo rovnou kalhotky. Kalhotky se dělají buď zalepovací na bocích, nebo natahovací. a používají se rovněž i jako spodní prádlo, a mohou se použít pro únik moče i stolice.  Pro maximální pohodlí a diskrétnost je možné vybrat  tělovou barvu.  Níže posílám odkazy na některé druhy, nebo navštivte zdravotnicke potřeby, kde Vám taky nabínou široký výběr.  Je možné vybrat na míru dle velikosti a savosti.  Pro menší únik by mohli stačit pleny se 2 kapkami, pro větší potíže  volte balení s více kapkami.  Pokud nevíte odhadnout, je možné poskytnout vzorky na  vyzkoušení.  Doporučuji zkonzultovat i s lékařem, je možné že babičce vystaví poukaz, kde pleny budou alespoň částečně hrazeny zdravotní pojišťovnou. 

   

  Depend Active-Fit inkont.kalh.ženy vel.M 8ks

  KALHOTKY NAVLÉKACÍ MOLICARE MOBILE 6 KAPEK M BOKY 80-120CM,1662ML,14KS

  TENA Lady Extra - Inkontinenční vložky (20 ks)

   

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  PharmDr. Zuzana Kuncová
  lékárnik, OC Albert, Brno
   

  šipka PharmDr. Zuzana Kuncová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Zuzana Kuncová , Brno, OC Albert, Vídeňská zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Děti
  • Dotaz na produkt
  06. 11. 2020

  Plenkové kalhotky natahovací pro děti nad 3 roky

  Dobrý den, mám syna, 3,5roku, má přiznán 3.stupeň inkontinence, celodenně plenován, váha 17 kg, aktuálně nosíme Huggies pants nebo Pampers pants vel. 6 a máme si vybrat ty které nám bude psát doktorka na recept. Mohla bych se zeptat z jakých máme na výběr? Jenom pantsy, klasické plenky si rozepíná. Děkuji.

  Dobrý den,

  zkušenost mám s firmou Abena, která vyrábí Bambo nature Pants 6 (ty jsou od 18 kg-kód VZP 5011926) nebo s Bambo dreamy Nightpants boy 4-7 let (kód VZP 5011930). Na stránkách výrobce můžete požádat i o vzoreček.

  Další možnosti plenkových kalhotek jsou Huggies dry nites boys M 4- 7 let (kód VZP 0088000).

  Na e-shopu jsou sice nedostupné, ale v kamenné Benu lékárně si je můžete objednat.

  Přeji hezký večer.

  Mgr. Naďa Spratková
  Benu lékárna Frýdek Místek

  šipka Mgr. Naďa Spratková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Naďa Spratková , Frýdek-Místek, OC Frýda, Na Příkopě zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Dotaz na produkt
  04. 04. 2021

  Co na opruzeninu při inkontinenci?

  Dobrý den, prosím, mám doma babičku po mrtvici, špatně chodící, jen pár kroků s chodítkem, plná inkontinence 3. stupeň. Má velký problém s opruzeninami v oblasti genitálií a mezi nohama i na hýždích. Používala jsem na očištění čistící pěnu UNIXDERMA a pak zinkový krém stejné značky. Stále se to horšilo, teď používám Imazol krémpasta. Prosím, co mi ještě můžete poradit, aby se ty opruzeniny nedělaly? Nebo, alespoň se trochu zatáhly? Pleny měníme opravdu často a také samozřejmě často čistíme a mažeme. děkuji za radu

  Dobrý den,

  pleny by se měly vyměňovat cca co 6 hodin. Na omývání používejte pouze vodu. Mýdlo pro citlivou pokožku je vhodné  jen po stolici (např. Neocide mycí gel či Alfasilver tekuté mýdlo). Po omytí jen lehce vysušit. Příliš netřít. Dobré zkušenosti mám i s čistícími pěnami- buď vámi zmiňovaná Unixderma či Molicare skin čistící pěna

  Zinkové krémy lze natírat ve velmi tenké vrstvě při každé výměně plen. Pozor na nedostatečné odstranění krému a silnou vrstvu. Pod ní pak může docházet k přemnožení kvasinek, bakterií... Imazol krémpasta může být dobrou volbou.

  V poslední době se využívá i pozitivních protimikróbních vlastností stříbra - např. Silvertan pasta

  Pokud by se stav Vaší maminky nelepšil, tak lékař může předepsat přípravky s obsahem kortikoidu či antibiotika.

  Přeji hezký den.
  Mgr. Naďa Spratková
  Vedoucí lékárník Benu lékárna Frýdek Místek

   

   

  šipka Mgr. Naďa Spratková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Naďa Spratková , Frýdek-Místek, OC Frýda, Na Příkopě zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Močové cesty
  • Zdravotní prostředky
  17. 02. 2023

  hradí pojišťovna inkontinenční kalhotky?

  Dobrý den,
  zajímalo by mě, jestli inkontinenční kalhotky platí pojišťovna? (na poukaz od lékaře). Děkuji

  Dobrý den,

  inkontinenční kalhotky mohou mít úhradu od zdravotní pojišťovny. Výše úhrady při předepsání na poukaz závisí na stupni inkontinence pacienta. Při nejvyšším stupni inkontinence platí, že pacient doplácí 2 % z ceny kalhotek, měsíční úhrada za inkontinenční kalhotky má limit - v současnosti 1699 Kč (toto pravidlo platí obecně pro předepisované inkontinenční kalhotky). 

  Inkontinence: Jak bojovat s únikem moči

  S pozdravem
  Mgr. Petra Večeřová
  Lékárník BENU, Vinohradská Brno

  šipka Petra Večeřová

  Na dotaz odpověděl Petra Večeřová zobrazit odpověď skrýt odpověď

Všechny dotazy


Další články o zdraví

Další články o zdraví

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.