Fobie není obyčejný strach – lze se jí zbavit?

FOBIE NENÍ OBYČEJNÝ STRACH – LZE SE JÍ ZBAVIT?

Petra Večeřová

Petra Večeřová

Přichází vždy připraven upozornit nás na hrozící nebezpečí. I těmito slovy by se dal popsat strach. Zkušenosti, které od dětství sbíráme, díky němu hrají v náš prospěch. Strach nám totiž nedovolí vydat se všanc bezprostřednímu nebezpečí. Co když ale strach přichází v nevhodnou dobu nebo v nevhodné míře? Pak se může projevit jako patologický strach – fobie. Proč fobie vznikají a dají se nějak řešit?

 • Články o zdraví
 • Spánek a nálada
 • Péče

7 minut čtení


Strachy, úzkosti a fobie Strachy, úzkosti a fobie

Fobie není to stejné jako úzkost nebo strach. Už původ slova fobie z řeckého phobos znamená hrůzu nebo děs. I když definice fobie vznikla až někdy v 19. století, popisy stavů hrůzy lze stopovat až do starých antických textů. Představme si ale, jak rozdíly mezi strachem, úzkostí a fobií vnímáme dnes.

 • strach – přirozená emoce vyvolaná vnímáním konkrétní hrozby nebo nebezpečí
 • úzkost – neklid a napětí vyvolávané nekonkrétním podnětem
 • fobie – nepřiměřený strach vyvolávaný konkrétním objektem nebo situací

Znaky fobie

Fobie je onemocnění, které se řadí mezi úzkostné poruchy (neurózy). Představuje velký a náhle vzniklý strach z určitého objektu nebo situace. Osoba postižená fobií dobře ví, že takový strach je nesmyslný nebo minimálně velmi nepřiměřený, avšak nedokáže ho vůlí ovládnout. Fobie proto dokáží ovlivňovat život a rozhodování člověka, který někdy i velmi kreativně dělá vše proto, aby se se spouštěčem fobie nesetká. To ale v případě některých fobií může značně omezovat jeho život.

Jak se projevuje fobie

Setkání se spouštěčem fobie vyvolá velmi silnou stresovou reakci. Do krve se vyplaví stresové hormony v čele s adrenalinem, které mají jediný cíl – připravit k boji nebo na útěk. Projevy panické reakce typicky zahrnují:

 • bušení srdce
 • zvýšení krevního tlaku
 • pocit tíhy nebo bolesti na hrudi
 • potíže s dýcháním, zrychlený ale mělký dech
 • třes, zvýšení svalového napětí
 • pocení
 • pocit horka nebo naopak chladu
 • nervozita
 • tunelové vidění
 • nevolnost – typicky pocit na zvracení, křeče v břiše
 • zrudnutí tváří
 • omdlení (synkopa)
Separační úzkost

Vnímání strachu a ohrožení se od dětství vyvíjí. Jeden ze zásadních předělů v tomto vývoji nastává okolo 8 měsíce věku dítěte. Batole v tomto období začíná lépe chápat svoji individualitu v kontrastu s okolím. V tomto období se proto objevuje také specifická forma dětského strachu tzv. separační úzkost. Dítě si už dokáže uvědomit, že se jeho matka vzdálila a chápe to jako potenciální ohrožení. Na odloučení od maminky proto reaguje usedavým pláčem a často ji nepustí ani do sprchy nebo na toaletu.

Příčiny vzniku fobií Příčiny vzniku fobií

 • Psychologické faktory – například předchozí špatná zkušenost, kterou si dotyčný pamatuje, nebo zůstává v jeho podvědomí. Může jít o nejrůznější traumata z dětství (například rizikovým faktorem vzniku sociální fobie je šikana v dětství). Roli může ale hrát i vysoká úroveň stresu nebo potlačování emocí.
 • Dědičné vlivy – fobie mají často rodinný výskyt, podílí se na tom pravděpodobně geny. Fobiemi mohou také častěji trpět lidé se sklonem k dalším úzkostným diagnózám.
 • Behaviorální faktory – naučené chování, typicky vzorce převzaté od rodičů, mají na vznik fobií pravděpodobně významný vliv.

Pravdou je, že u většiny fobií pacient vůbec nedokáže pojmenovat vyvolávající příčinu. Fobie vznikají asi 2x častěji u žen než u mužů. Specifické izolované fobie se mohou rozvinout už od 4 let věku. U některých běžných fobií jako jsou panický strach z hadů nebo z pohledu na krev se předpokládá, že mohou mít souvislost s obrannými reakcemi těla. Hadi například pro lidský druh znamenají nebezpečí uštknutí. Krev je zase alarmujícím znakem zranění. Společenské fobie pak vznikají častěji až v dospívání.

Dělení fobií Dělení fobií

Na fobie je možné nahlížet z různých hledisek. Nejjednodušeji lze fobie dělit na specifické a složité.

Specifické fobie

Specifické nebo také jednoduché fobie jsou nepřiměřené iracionální strachy z konkrétní věci, činnosti nebo situace. Objektem vyvolávajícím fobií může být téměř cokoliv. Některé spouštěče se ale u mnoha lidí opakují. Obvyklé jsou fobie ze zvířat nebo hmyzu, fobie ze zranění nebo krve nebo fobie v návaznosti na okolní prostředí (výšky, uzavřené prostory, blesky). Můžete se sami zkusit zamyslet, zda máte ve svém okolí někoho, kdo trpí některou z těchto častých fobií:

 • Akrofobie – strach z výšek
 • Arachnofobie – strach z pavouků
 • Batofobie – strach z hluboké vody, strach z hloubky
 • Hematofobie – strach z krve
 • Klaustrofobie – strach z malých uzavřených prostorů
 • Mysofobie – strach ze špíny nebo bakterií
 • Nyktofobie – strach ze tmy
 • Ofidiofobie – strach z hadů
 • Ornitofobie – strach z ptáků

Fobie jsou v populaci velice běžné. Dle různých odhadů příznaky fobie na vlastní kůži zná 10–20 % lidí.

Koktavost a sociální fobie

Bylo první vejce nebo slepice? Stejně záludnou otázku může vyvolávat vztah mezi koktavostí a sociální fobií. Koktání u lidí totiž spouští přítomnost dalších osob. Koktající člověk se nezakoktá, pokud si bude říkat něco sám pro sebe. Vztah mezi koktavostí u dospělých či koktavostí u dětí a sociální fobií je ale nejasný. Koktající člověk se ale ve společnosti dostává častěji nekomfortní situací. Není tedy divu, že sklon k sociální úzkosti je u těchto osob vyšší. Aktivní přístup k tomu, jak se zbavit koktání, proto samozřejmě může přispět i k větší pohodě v sociálních interakcích.

Složité fobie

Složité nebo také společenské fobie jsou o něco méně časté než fobie specifické. Na druhou stranu tyto komplexní fobie dokáží významně ovlivnit život postiženého:

 • Sociální fobie
 • Agorafobie

Sociální fobie Sociální fobie

Sociální fobii nejde jednoduše popsat jako fobii z lidí nebo strach ze společnosti. Člověk trpící sociální fobií se nepřiměřeně obává různých situacích, ve kterých by se mohl stát středem pozornosti lidí nebo cílem jejich pohledů. Běžný je strach, že se člověk ztrapní, bude od ostatních negativně posuzován nebo na něm strach bude viditelný.

Sociální fobie patří mezi společenské fobie. Zahrnuje mnoho faktorů a může se silně promítat do života postiženého člověka. Vede k vyhýbání se společnosti, neschopnosti promluvit na veřejnosti nebo s nadřízeným, strachu z telefonování nebo třeba potížím s běžnými činnostmi jako nakupování a samozřejmě navazováním vztahů. U lidí se sociální fobií častěji dochází k rozvoji závislosti na alkoholu nebo návykových látkách či poruchám příjmu potravy, hlavně pokud fobie není podchycena a adekvátně řešena.

Agorafobie Agorafobie

Agorafobie čili strach z otevřených prostranství nebo také z veřejných prostor je další složitou fobií, který může významně omezit život postižené osoby. Má mnoho různých projevů, které z ní dělají jednu z nejvíce paralyzujících fobií. Při agorafobii má pacient panickou hrůzu například z neznámých míst nebo situací, ze kterých nedokáže utéct v případě záchvatu paniky. Agorafobie může zneschopnit člověka cestovat, nakupovat i vůbec opustit domov.

Proč se lidé rádi bojí?

Určitě by nebylo tak oblíbené sledování hororů nebo slavení stále populárnějšího původně keltského svátku Halloween, kdyby se lidé nebáli rádi. Tedy alespoň za určitých okolností. I vystavení čistě potenciálnímu strachu dokáže velmi dobře vyplavit do krve vlnu adrenalinu. Napětí proto dokáže být velmi vzrušující a vyvolávat silné emoce. Příliv silných emocí pak určití jedinci využívají k rozptýlení a odpoutání se od každodenního stresu.

Léčba fobií Léčba fobií

Máte fobii? Pak je důležité si zodpovědět otázku, zda vás fobie ve vašem životě nějak limituje či nikoliv. Fobie jsou přece jen velice běžné. Například taková velice častá fobie z hadů zpravidla v běžném životě nikoho neomezuje a není nutné ji řešit. Naproti tomu společenské fobie dokáží člověku pěkně komplikovat život a jejich léčba je zcela na místě. Jaké existují metody léčby fobií?

 • Psychoterapie – fobie jsou léčeny nejčastěji s využitím kognitivně–behaviorální terapie pod vedením zkušeného psychoterapeuta.
 • Expoziční terapie – jde o metodu, kdy je pacient dobrovolně vystavován podnětům vyvolávajícím fobii. Terapie může začínat pod vedením odborníka a vést pacienta k postupnému osvojení metod pro zvládání zátěžových situací.
 • Farmakoterapie – léčba pomocí léčivých přípravků zahrnuje podání léků proti úzkosti, ale především podávání antidepresiv, která projevy fobií pomáhají zvládnout.

Jednotlivé postupy pro řešení fobií se často používají současně. Například podávání léků může podpořit průběh psychoterapie.

Podivné a nejpodivnější fobie Podivné a nejpodivnější fobie

Již bylo výše popsáno a jistě vás nepřekvapí, že spouštěči fobií mohou být i zcela běžné nebo neočekávané věci. Podívejme se proto na závěr na některé druhy fobií, které jsou přinejmenším podivné.

 • Anatidaefobie – strach z kachen. Už vám někdo tvrdil, že tímto zvláštním strachem trpí? Strach z toho, že člověka sleduje divoká kachna, není ve skutečnosti žádnou diagnózou. Pravděpodobně se vás tedy někdo snažil tahat za nos.
 • Cenosillicafobie – strach z prázdných pivních sklenic v zemích s bohatou historickou tradicí vaření piva je poměrně častý. I v tomto případě se ale (k úlevě všech zaměstnanců center pro léčbu závislostí) jedná jen o humorný termín.
 • Dysmorfofobie – u dalšího příkladu fobie jde veškerá legrace stranou. Dysmorfofobie nebo také zrcadlová porucha není fobií v pravém slova smyslu. Nicméně jde o diagnózu z balíčku obsedantně kompulzivních poruch, kdy nemocný trpí úzkostmi z vlastního vzhledu, které mohou vést až k sociální izolaci a depresi.
 • Ereutofobie – strach z červenání. Ano, pokud se cítíme trapně nebo nekomfortně, není ruměnec ve tvářích zrovna příjemný. I tato obava z červenání může být u některých lidí vystupňovaná až do chorobného strachu – fobie.
 • Ergofobie – strach z práce nebo také obecně strach z jednání. Fobie z práce je kontroverzní koncept hlavně z hlediska “morbidizace” lenosti. I v tomto případě diagnóza jako ergofobie neexistuje. Nepopiratelné ale je, že projevy strachu ze zaměstnání, pocitu přetížení a emočního vyčerpání z práce se mohou objevit jako známky syndromu vyhoření.
 • Hipopotomonstroseskvipedaliofobie – strach z dlouhých slov. Je ironií osudu, že chorobný strach z dlouhých slov je současně i fobie s nejdelším názvem. I v tomto případě jde ale pouze o smyšlený termín. Fobii z dlouhých slov v seznamech psychiatrických diagnóz nenajdete.
 • Chromofobie – strach z barev nebo z určité konkrétní barvy. Je obecně známo, že různé barvy dokáží vyvolat různé emoce. Fobie z barev jako diagnóza ale opět neexistuje. Nicméně se s pojmem chromofobie se můžete setkat jako s uměleckým termínem.
 • Koumpounofobie – strach z knoflíků. Máte strach, že se vám utrhne knoflík nebo bytostně nesnášíte jejich zdlouhavé zapínání? Možná někdo, kdo je s vámi na stejné vlně, vymyslel pojem koumpounofobie. Jak už jistě tušíte, v tomto případě nejde o opravdovou fobickou poruchu.
 • Pagofobie – strach ze sněhu a mrazu. Také se nazývá fobie z ledu. V tomto případě jde o specifickou fobii, která může postiženého významně omezovat ve venkovních aktivitách v zimních měsících. Dokonce někdy vede až k odporu ke chlazeným jídlům či nápojům s ledem.
 • Trypofobie – strach z děr či odpor k malým otvorům. Ani v tomto případě nejde o uznanou diagnózu fobie. Pravdou ale je, že děrované nebo vzorované povrchy působí vizuálně neobvykle a poměrně často vyvolávají pocit odporu. I díky tomu se pojem trypofobie velmi rozšířil na internetu a stále je předmětem vědeckého zkoumání.

Nervy a stres Spánek


ZDROJE

 • Strach, úzkost nebo fobie. Česká průmyslová zdravotní pojišťovna [online]. [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://www.cpzp.cz/clanek/1408-0-strach-uzkost-nebo-fobie.html
 • Phobias. Cleveland Clinic [online]. 2023-2-22 [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/24757-phobias
 • Fobie. ŠTEFÁNEK, Jiří. Medicína, nemoci, studium na 1. LF UK [online]. [cit. 2023-10-30]. Dostupné z: https://www.stefajir.cz/fobie
Nabídka BENU lékárny

Nabídka BENU lékárny

BodyTip dárková kazeta relaxační Levandule

 • Péče o tělo

Skladem na e‑shopu

289 Kč

GS Anxiolan tbl.30

 • Doplněk stravy

Skladem na e‑shopu

179 Kč

Puressentiel Roll-on proti bolesti hlavy 5 ml

 • Nervová soustava
 • Přírodní kosmetika
 • Dárek k nákupu nad 490Kč

Skladem na e‑shopu

269 Kč

Dr.Popov Maca při únavě a stresu cps.60

 • Energie a vitalita
 • Doplněk stravy

Skladem na e‑shopu

309 Kč

Viprolan hadí krém s chladivým účinkem 50ml

 • Kosmetika
 • Pohybová soustava

Skladem na e‑shopu

279 Kč

STADLER FORM Zoe Black difuzér

 • Domácnost
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

1 039 Kč


Dotazy z BENU poradny

Dotazy z BENU poradny

  • Dotaz pro lékárníka
  • Dotaz na produkt
  • Spánek a stres
  21. 10. 2020

  Výbušnost, neklid, stres

  Dobrý den chtěl bych se zeptat jestli je nějaký lék bez předpisu na výbušnost ? Příklad : celý týden jsem v pořádku a z ničeho nic se ráno proberu a jsem hnusný na rodiné příslušníky a ostatní a potom za dva dny už zase v pohodě

  Dobrý den,

  určitě v lékárně najdete vhodné léky a doplňky stravy, které Vám mohou nápomoci lépe zvládat vaše stavy. Za zvážení stojí, ale především návštěva psychoterapeuta, který Vám může pomoci, za použití různých technik, zvládat Vaše potíže.

  Z léků Vám ráda doporučím Novo-Passit roztok. Jedná se o směs bylin a guaifenesinu. Užívá se 3krát denně 5-10 ml. Lze s ním zmírnit nervozitu, neklid, stres. 

  Guaifenesin lze užívat i samostatně - Guajacuran (bere se 3krát denně 1 tableta)

  Z bylinek, které mohou zmírnit Vaše potíže bych jmenovala: meduňku, kozlík, mučenku, levanduli... Nezapomínejte doplňovat hořčík a vitamíny skupiny B.

  Přeji klidnou neděli.
  Mgr. Naďa Spratková
  vedoucí lékárník Benu lékárna Frýdek Místek

  Novo-passit roztok

  Guajacuran

  Persen forte

  šipka Mgr. Naďa Spratková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Naďa Spratková , Frýdek-Místek, OC Frýda, Na Příkopě zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Spánek a stres
  • Zažívání
  01. 11. 2020

  Uzkost, stres a bolesti žaludku

  Dobrý vecir mám velkou prosbu trpím psychikou úzkosti a stres ale bohužel nechci brát antidepresiva tak beru na to tryptofan ale někdy to nezabírá myslíte si ze mohu brát k tomu i sedativ PC a prosím bolí mě i z psychiky břicho dali mi na to helicid každý ráno na lacno ale bohužel mě žaludek bolí myslíte si ze mohu nasadit prosím iberogast kapky a mohu je brát dlouhodobě ? Dokud se mi vše nezlepší děkuji za radu a pomoc nevím kudy kam já radši bilinky nežli normální léky 

  Dobrý den, 

  tryptofán je v podstatě překurzorem serotonínu, kterého nízke hladiny v mozku mohou způsobit spomínané stavy úzkosti či deprese.  Tryptofán je tedy slabším antidepresívem taky. Sedatif PC můžete zkusit, je to homeopatikum, a neuškodí. 

  Na úzkostné stavy a stres můžete zkusit sirup Novo-passit. Je to sirup na bázi třezalky, vylepšuje náladu, zbavuje uzkosti.  Plného účinku dosáhnete za 2-3 týdny užívání. Uklidnit by Vás mohl i čaj Nervinae, nebo Magne B6 Stress control.  Dobrý účinek mají i tablety Guajacuran - uvolňuje fyzické i psychické napětí, a tedy i stres. Užívá se 1-2 tablety naráz, krátkodobě.

  Potíže se žaludkem si myslím jsou spojeny s psychickými potížemi.  Někdo při stresu trpí nechtenstvím, někdo porád jí,  někdo reaguje sevřeným žaludkem nebo průjmem.  Doporučuju zapracovat na psychické oblasti, a žaludek by se měl upravit. Pokud pociťujete při stresu sevřenym žaludkem, křeči, nechutenstvím, Iberogast je dobrou volbou. Stačí užívat dle potřeby, ale delší užívání by taky neměl být problém. Helicid se používá na ochranu stěn žaludku, při pálení žáhy, nebo jako prevence žaludečních vředů, které také mohou být zapříčiněné i stresem, 

   

  NOVO-PASSIT 77,5MG/ML+40MG/ML perorální SOL 200ML

  SPECIES NERVINAE PLANTA léčivý čaj 20

  Magne B6 Stress Control tbl. 30

  GUAJACURAN 200MG obalené tablety 30

  IBEROGAST perorální GTT SOL 20ML

   

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  PharmDr. Zuzana Kuncová
  lékárnik, OC Albert, Brno
   

  šipka PharmDr. Zuzana Kuncová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Zuzana Kuncová , Brno, OC Albert, Vídeňská zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Interakce
  • Spánek a stres
  15. 04. 2021

  L-tryptofan B6 + melatonin - kombinace, užívání

  Dobrý den,
  koupila jsem si na doporučení lékárnice L-tryptofan B6 proti únavě a ke zlepšení nálady a melatonin pro lepší usínání. Bylo mi doporučeno užívat oba přípravky současně před spaním. Je to tak správně? Logicky mi z toho vyplývá, že dobrou náladu po L - tryptofanu zaspím, a to mi přijde škoda :-).

  Děkuji za odpověď a přeji vám pěkné dny.

  Dobrý den.

  Klidně podávajte obojí před spaním. Z tryptofanu se mj tvoří melatonin a ten vás bude uspávat (a pomůže tělo zregenerovat). Druhý efekt v těle tedy zvýšení tvorby serotoninu má dlouhodobý účinek, který se projeví až v řádu týdnů a vede ke stabilizaci nálady. Ta vám pak vydrží celý den ;).  

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Prostějov

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Spánek a stres
  17. 06. 2021

  Magnesium na zvládání stresu

  Dobrý den,

  mohli byste mi prosím doporučit Magnesium nebo Magne B6, které maji vysokou dávku a dají se užívat dlouhodoběji? Z důvodu extremního stresu.

  K čemu prosím přesně slouží GUAJACURAN? Dalo by se také brát v nervovém vypětí? Trpím bolestmi svalů a bolestmi po celém těle, kde však všechny výsledky na neurologii byly v pořádku a v tomto stresovém období se mi to mírně zhoršilo.

  Děkuji

  Dobrý den.

  Přímo magne B6 (forte) je dobrý přípravek. Má také v portfoliu přímo speciality na zvládání stresu (stress control). 

  Guajacuran je léčivo na zmírnění stresu a též na uvolnění svalového napětí. Má mírně sedativní účinek a poměrně benevolentní dávkování (až 12tbl denně).

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Olomouc

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Koronavirus
  • Spánek a stres
  03. 01. 2022

  Stres a postcovid

  Dobrý den, potřebovala bych poradit před měsícem jsem prodělala covid, mám od té doby bolesti, padání vlasů a motani hlavy, před týdnem se objevila i úzkost. Můžete mi poradit nějaké vitaminy na zotavení a něco proti té úzkosti? Děkuji

  Dobrý den.

  Doporučil bych POST-Covidový syndrom řešit přímo s centry post covidové péče.

  Ve stavech vyčerpání organismu lze podat dětem i dospělým Multi-sanostol sir. Na úzkosti budou nejlépe zabírat léky na předpis. Můžete zkusit ale i ty bylinné, volně prodejné. Vhodný by byl např. Persen. Ještě vhodnější je Novo-Passit, nelze jej však podávat souběžně s některými léky. 

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Olomouc

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

Všechny dotazy


Související články

Související články

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.