Omikron – příznaky, reinfekce a očkování u nových variant Covidu-19

OMIKRON – PŘÍZNAKY, REINFEKCE A OČKOVÁNÍ U NOVÝCH VARIANT COVIDU-19

Petra Večeřová

Petra Večeřová

Omikron jako varianta onemocnění Covid-19 už se mezi námi nějakou dobu vyskytuje. Poprvé byl zachycen v listopadu 2021 a ještě v témže měsíci ho WHO zařadila mezi varianty vyvolávající obavy (VOC, variants of concern). V dnešní době se nejvíce šíří subvarianta omikronu BA.5. Jaké má omikron příznaky a jak se liší od jiných mutací Covidu-19?

 • Nemoci

5 minut čtení


Varianty onemocnění Covid-19 Varianty onemocnění Covid-19

Jak vznikají nové varianty koronaviru? Důvodem jsou mutace viru. Koronavirus vyvolávájící Covid-19 se množí uvnitř lidských buněk. Během tohoto procesu může docházet k náhodným chybám – mutacím, které mohou vyústit ke vznik viru s pozměněnými vlastnostmi oproti původnímu koronaviru. Mění se jeho nakažlivost, závažnost průběhu onemocnění i odolnost proti infekci a reinfekci. U onemocnění Covid-19 takto vzniklo již několik mutací, které “vytlačily” původní verzi viru. Které to jsou?

 • Alfa

Původní název této varianty byl Britská mutace. Označovat ji lze také jako variantu B.1.1.7. Alfa varianta koronaviru byla objevena v září 2020, byla nakažlivější než původní vir, a proto se šířila rychleji. Tato varianta koronaviru byla vytlačena především variantou delta, jde tedy o deeskalovanou variantu.

 • Beta

Původně byla nazývaná jako Jihoafrická mutace B1.351. Stejně jako varianta alfa byla popsána v září 2020 a rovněž tak jako varianta alfa byla také v březnu 2022 prohlášena Světovou zdravotnickou organizací (WHO) za deeskalovanou. Varianta beta postihovala i mladší ročníky a způsobovala závažnější průběh onemocnění.

 • Gama

Varianta gama známá i jako Brazilská mutace P.1 byla nakažlivější než původní varianta koronaviru a častěji vyvolávala reinfekce. I v tomto případě jde o deeskalovanou variantu Covidu-19.

 • Delta

Delta varianta byla popsána v prosinci 2020. Kromě 2x snadnějšího přenosu infekce oproti variantě alfa tato delta varianta způsobovala těžší průběh onemocnění Covid-19. Od června 2022 je i tato varianta prohlášena za deeskalovanou.

Existovaly také další varianty koronaviru jako zeta, epsilon, theta, lambda nebo kappa, které WHO sledovala jako varianty vzbuzující zájem (VOI, variants of interest). Ve všech těchto případech jde o již deeskalované varianty.

Omikron Omikron

V dnešní době rozšířený omikron se mezi variantami koronaviru nejvíce liší od původního viru. Původní varianta omikronu byla popsána v listopadu 2021 jako B1.1.529. Světová zdravotnická organizace v současnosti sleduje 4 kmeny omikronu jako mutace vzbuzující obavy (VOC, variants of concerns). Konkrétně jde o varianty BA.2.12.1; BA.2.75; BA.4; BA.5. Pro omikron je typické, že se rychle šíří a dokáže “obcházet” imunitu získanou po prodělaném onemocnění. Proto se omicronem a jeho novými variantami často nakazí i lidé, kteří Covid-19 již prodělali.

Jak se projevuje nákaza omikronem?

Stejně jako předchozí varianty onemocnění Covid-19 se i omikron projevuje jako respirační onemocnění. Přesto se u této varianty typické příznaky trochu mění. Zatímco dříve nejběžnějším projevem onemocnění Covid-19 byl suchý kašel, u omikronu je to bolest v krku. Dále často pozorujeme u omikronu projevy jako ucpaný nos a kašel – a to jak suchý tak i vlhký kašel s tvorbou hlenů. Dále rýmu nebo chrapot. Objevují se také únava a bolest svalů. Méně časté jsou vysoké horečky nebo pro koronavirus typická ztráta čichu a chuti.

Průběh omikronu

Pro omikron je typický lehčí průběh onemocnění než například u předchozí varianty delta. U omikronu inkubační doba trvá asi 3 dny, je tedy kratší než u předchozích variant koronaviru. Znamená to, že je kratší doba, za jak dlouho se projeví omikron po nákaze. Pokud jde o to, jak dlouho trvá omikron, tak ve srovnání s dřívějšími variantami Covidu-19 je u omikronu průběh celého onemocnění kratší. U některých lidí je nákaza omikronem zcela asymptomatická.

Průběh omikronu u dětí

Ani dětem se šíření omikronu nevyhýbá, není však pravdou, že by pro děti byl nakažlivější. Že se zpočátku omikron hodně šířil mezi dětmi, mohlo být ovlivněno tím, že se v té době děti ještě neočkovaly a jen málo jich prodělalo některou z předchozích variant.

Při onemocnění vyvolá omikron příznaky u dětí jako při zánětu horních dýchacích cest, rýmu, horečku, kašel a bolest v krku. V důsledku onemocnění může dojít k otoku dýchacích cest, což se projeví ztíženým dýcháním. V takovém případě je nutné rychle vyhledat lékařskou péči. Avšak podobně jako u předchozích variant také u omikronu mnoho dětí prodělá onemocnění asymptomaticky tedy zcela bez příznaků.

Omikron u těhotných žen

U nastávajících maminek probíhá nákaza omikronem podobně jako u jiných dospělých. Ženy, které mají na covid očkování, chrání vakcinace proti těžšímu průběhu nemoci. Nákaza omikronem v těhotenství není spojená s rizikem vzniku vrozených vývojových vad u miminka.

V případě podezření na nákazu koronavirem by těhotná žena měla kontaktovat lékaře. Pokud by se dostavila horečka, je nutné ji srážet pomocí léků s účinnou látkou paracetamol.

Očkování proti omikronu

Již zmiňovanou vlastností varianty omikron je, že dokáže obcházet imunitu vzniklou po předchozím prodělání koronaviru. Přesto předchozí prodělání Covidu-19 poskytuje výhodu před závažnějším průběhem onemocnění a hospitalizací při nákaze omikronem. Ze statistik už dnes víme, že stejně tak i očkování dokáže chránit před závažnějším průběhem a komplikacemi při onemocnění omikronem. Účinnost ochrany se zvyšuje s podáním posilujících dávek vakcíny. 
covid očkování

Od 18.7.2022 je i v České republice dostupná 2. posilující dávka očkování pro dospělé. Vakcinace je plně hrazená ze zdravotního pojištění. 2. posilující dávku mohou dostat lidé, u kterých uběhly 4 měsíce od podání 1. posilující dávky vakcíny. Pokud pacient prodělal nákazu koronavirem, doporučuje se aplikace vakcíny po 3–6 měsících. 1. posilující dávka očkování je dostupná také pro děti od 12 let.

Pro koho především je aplikace očkování a posilujících dávek vhodná?

 • lidé starší 60 let
 • lidé s poruchou imunity
 • chronicky nemocní pacienti
 • lidé přicházející do styku se seniory nebo nemocnými (zdravotníci, pracovníci v sociálních službách)

V současné době probíhá testování nových vakcín přizpůsobených na variantu omikron, které by se měly začít vyrábět v říjnu letošního roku.

Testování omikronu

Dokáží odhalit omikron antigenní testy, když může obcházet imunitu? Ano. Antigenní testy prokazují přítomnost specifického proteinu N, který má omikron stejně jako předchozí varianty původců onemocnění Covid-19. K tomuto závěru došli letos v červnu vědci z německého Paul–Ehrlich–Institut.

Co se týče doporučení u omikronu, kdy na test dojít nebo se otestovat samotestem, je nejvhodnější testovat se 2 dny po kontaktu s nakaženým a do té doby se chovat jako potenciálně pozitivní. Pokud máte příznaky, doporučuje se udělat si jeden test hned, a v případě negativního výsledku antigenní test zopakovat ještě za 2 dny. Jestliže pozorujete příznak specifický pro onemocnění Covid-19 kontaktujte bez prodlení svého lékaře.

K potvrzení nákazy omikronem již dnes není nutné podstoupit PCR test. Pokud má nemocný příznaky koronavirové nákazy, postačuje provedení antigenního testu. PCR test indikuje lékař, pokud je nutný k prokázání původce nákazy nebo u rizikových pacientů, kterým by mohla být doporučena specifická antivirová léčba.

​ Varianta omikronu BA.5 ​Varianta omikronu BA.5

V současné době nejrozšířenější varianta omikronu BA.5 převážila z né zcela objasněných důvodů nad její velice podobnou variantou BA.4. Od května 2022 ji považujeme za nejrozšířenější variantu covidu. Pro mutaci BA.5 jsou typické příznaky jako pro omikron. V souvislosti s covid variantou BA.5 bývá také jako příznak onemocnění popisováno silné noční pocení. Stejně jako u jiných variant omikronu ani u varianty BA.5 nebývá typická ztráta chuti a čichu častým projevem onemocnění.

Omikron BA.5 se velmi rychle šíří. Svou nakažlivostí bývá přirovnáván třeba k extrémně nakažilivým spalničkám. Průběh onemocnění u varianty BA.5 ale stále zůstává mírný. Stejně jako předchozích variant omikronu také BA.5 dokáže “obcházet” imunitu po prodělaném covidu i imunitu po omikronu. Nakazit se touto novou variantou mohou tedy i lidé, kteří Covid-19 dříve prodělali a to včetně těch, kteří prodělali varianty omikronu BA.1 nebo BA.2.

Reinfekce omikronem

V případě varianty omikron nedochází tak často k rozvoji dlouhodobých následků onemocnění Covid-19 (long–COVID-19, post-COVID syndrom). K long COVIDU se řadí projevy onemocnění přetrvávající až 3 měsíce (ale v některých případech i výrazně déle) po prodělání onemocnění Covid-19. Často pacienti trpí silnou únavou, zhoršeným dýcháním, bolestmi hlavy, špatným soustředěním i zažívacími potížemi.

Ke vzniku long COVIDU přispívají opakované infekce koronavirem. A protože omikron BA.5 způsobuje reinfekce i u lidí, kteří prodělali předchozí varianty covidu včetně omikrou BA.1 nebo BA.2, je stále nutné se chránit před infekcí dodržováním důsledné hygieny včetně správného mytí rukou a vyhýbání se zdrojům nákazy. Před nákazou omikronem chrání také správné nošení respirátorů FFP2 a FFP3.

Z jakého důvodu souvisí u omikronu reinfekce s long COVIDEM? Předpokládá se, že tělo oslabené předchozími onemocněními je ke vzniku long COVIDU náchylnější než při 1. infekci. Pokud trpíte dlouhodobými příznaky po prodělání koronaviru, vyhledejte lékařskou pomoc.

​ Co dělat, při podezření na nákazu koronavirem ​ Co dělat, při podezření na nákazu koronavirem

Pozorujete na sobě příznaky koronavirového onemocnění nebo vám vyšel pozitivní samotest na Covid-19? V takovém případě kontaktujte svého lékaře, který vám doporučí další postup. Pokud to považuje za nutné, může vám dát žádanku na antigenní test ve zdravotnickém zařízení nebo na PCR test.

Rizikovým pacientům lékař může předepsat antivirotika. U ostatních se podobně jako u jiných virových onemocnění doporučuje klidový režim a symptomy nemoci jako zvýšená teplota nebo horečka, kašel, rýma aj. se tlumí pomocí volně prodejných léků. Pokud si nejste jistí, co na omikron užívat, nechte si od lékaře poradit. Lékaře také kontaktujte, pokud by se váš stav zhoršil.

V jakých případech během samoléčby kontaktovat lékaře?

 • Nemocnému se obtížně dýchá.
 • Horečka vyšší než 38 °C doprovází suchý kašel.
 • Horečka trvá déle než 2 dny.
 • Suchý kašel bez horečky trvá déle než 2 dny.

V současné době se karanténa při Covidu-19 neuplatňuje. Nezaměňujte ale, jak dlouho trvá karanténa a jak dlouho trvá izolace. Pokud se u pacienta potvrdí nákaza koronavirem, musí podstoupit 7 denní izolaci, ale lidé v jeho okolí nemusí do karantény. Pacienti v izolaci by se měli separovat od ostatních členů domácnosti a ve sdílených prostorách chránit ostatní před šířením nákazy nošením obličejových roušek, důležité je také správné mytí nebo dezinfekce rukou. Nemocný by měl přebývat v dobře větratelné místnosti, s nikým by neměl sdílet nádobí nebo jiné domácí potřeby a měl by používat samostatnou toaletu nebo ji po použití dezinfikovat.

Pravidla karantény a izolace se mohou měnit a aktuální informace lze dohledat na stránkách Ministerstva zdravotnictví ČR.

COVID testyVolně prodejné lékyDětské roušky a respirátory

Nabídka BENU lékárny

Nabídka BENU lékárny

TrueLife Pulzní oxymetr X5 BT

 • Zdravotnické potřeby
 • Krevní oběh

Skladem na e‑shopu

799 Kč

NANO M.ON nanovlákenná maska prémiová 10ks

Skladem na e‑shopu

299 Kč

VIROSTOP dezinfekční sprej 50ml

 • Domácnost

Skladem na e‑shopu

69 Kč

desprej Sensitive 500ml schülke

 • Zdravotnický prostředek

Nedostupné

139 Kč

ZINKOROT 25MG neobalené tablety 50

 • Volně prodejný lék
 • Imunita

Skladem na e‑shopu

259 Kč

Flowflex SARS-CoV-2 Antigen Rapid Test 1ks

 • Zdravotnický prostředek

Skladem na e‑shopu

79 Kč


Dotazy z BENU poradny

Dotazy z BENU poradny

  • Dotaz pro lékárníka
  • Imunita
  21. 04. 2020

  Jak podpořit imunitu při onemocnění koronavirem?

  Dobry den,rada bych vas pozadala o radu,jak podporit imunitu,prip.jake dalsi produkty uzivat pri onemocneni koronavirem.A take pro dite 8 let.Moc dekuji

  Dobrý den,

  teplotu snižujte Paralenem. V počátku onemocnění neužívejte protizánětlivé přípravky jako Ibalgin, lichořeřišnice, grepové kapky. Mohu doporučit užívat reishi nebo coriolus, který není v naší nabídce. Jako prevenci i léčbu. Jde o virozu, kterou musí zdolat imunitní systém. Ale jelikož jde o nové onemocnění, nejsou velké zkušenosti s podporou léčby.
  Toto všechno může i 8-letý syn.

  Reishi Ganoderma Lucidum tbl.90

   

  S pozdravem
  Mgr. Petra Rezková
  lékárník BENU, Praha 9 CČM

  šipka Mgr. Petra Rezková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Petra Rezková , Praha 9, OC Černý most, naproti Globusu zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Dotaz na produkt
  • Koronavirus
  11. 03. 2021

  Oxymetr a rozmezí hodnot saturace

  Dobrý den,
  Zakoupil jsem oxymetr
  Jaké jsou prosim normalni hodnoty a jake kd y uz by mel clovek zpozornet,Jake rozmezi?
  Dekuji

   

  Dobrý den, 

  nasycení krve kyslíkem udávané v procentech (%) se nazývá saturace. Při zjišťování saturace metodou pulsní oxymetrie pomocí oxymetru je normální hodnota 95-98 %. Saturace je závislá zejména na tlaku kyslíku v krvi, jehož normální hodnota je 90-100 mmHg.
  Hodnoty saturace:
  99-95%               normální
  94-90%               je třeba obezřetnost, stav pacienta by měl být bedlivě sledován
  méně než 90%   je na místě kontaktovat záchrannou službu
  méně než 80%   kritický stav, který se projeví během několika desítek minut
  Při hodnotách menších než 60 % hrozí bezprostřední kritická desaturace a ztráta vědomí. 

   

  S pozdravem
  Mgr. Simona Mrázková
  Vedoucí lékárník, Benu- Horní Počernice

  šipka Mgr. Simona Mrázková

  Na dotaz odpověděl Mgr. Simona Mrázková zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Koronavirus
  05. 12. 2021

  Může děti bolet hlava po Covidu ?

  Dobry den, potřebovala bych prosím poradit. Dcera měla před třemi týdny potvrzeny covid. Průběh měla míry bez nějakých velkých potizi(velký kašel a rýma, teplota, ztráta čichu a chuti). Ted ale mívá opakovaně bolest hlavy , a proto bych prosím potřebovala poradit, zda to máme řešit více a nebo jestli je to po covidu normální?
  Předem dekuji za odpověď

  Dobrý den,

  dcerka prodělává tzv. postcovidový syndrom. Jedná se o soubor příznaků po prodělaném Covid onemocnění, které mohou přetrvávat týdny, jedná se právě o bolest hlavy, únavu, vyrážku, dušnost a nespavost. Covid 19 není zcela probádaná nemoc a je zapotřebí určitě pečlivě kontrolovat zejména dětské pacienty. Bolest hlavy patří mezi typické příznaky postcovidového syndromu, ale je potřeba ji monitorovat. Svůj problém určitě komunikujte s pediatrem.

   

  S pozdravem
  PharmDr. Barbora Kuthanová
  vedoucí lékárník OC LBC Liberec

  šipka PharmDr. Barbora Kuthanová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Barbora Kuthanová , Liberec, OC LBC, Fügnerova zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Koronavirus
  • Spánek a stres
  03. 01. 2022

  Stres a postcovid

  Dobrý den, potřebovala bych poradit před měsícem jsem prodělala covid, mám od té doby bolesti, padání vlasů a motani hlavy, před týdnem se objevila i úzkost. Můžete mi poradit nějaké vitaminy na zotavení a něco proti té úzkosti? Děkuji

  Dobrý den.

  Doporučil bych POST-Covidový syndrom řešit přímo s centry post covidové péče.

  Ve stavech vyčerpání organismu lze podat dětem i dospělým Multi-sanostol sir. Na úzkosti budou nejlépe zabírat léky na předpis. Můžete zkusit ale i ty bylinné, volně prodejné. Vhodný by byl např. Persen. Ještě vhodnější je Novo-Passit, nelze jej však podávat souběžně s některými léky. 

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Olomouc

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Chřipka a nachlazení
  • Koronavirus
  • Těhotenství a kojení
  05. 01. 2022

  Co doporučíte na suchý kašel v těhotenství?

  Dobrý den, chtěla bych se poradit ohledně suchého dráždivého kašle v 34. týdnu těhotenství. První týden covidu jsem užívala Stopkašel pastilky, druhý týden pastilky Jitrocel + mateřídouška a mazala hrudník a záda Psím sádlem. Covidový kašel je o trochu lepší, ale stále mě v noci budí a brání mi v každodenních činnostech. Doporučili byste mi ještě něco, nebo mám jen pokračovat v užívání jitrocelových pastilek?

  Dobrý den, 

  doporučuji kombinovat jitrocelové pastilky se sirupem z islandského lišejníku (dospělí užívají 6x denně 5 ml), který působí uklidňujícím účinkem na dýchací cesty a zmírňuje dráždění ke kašli, můžete také doplnit pastilkami s islandským lišejníkem (1-2 pastilky několikrát denně). 

  S přáním pěkného dne
  Mgr. Martina Bránková
  lékárník BENU Makovského nám., Brno

  šipka Mgr. Martina Bránková

  Na dotaz odpověděl Mgr. Martina Bránková zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Chřipka a nachlazení
  • Koronavirus
  20. 03. 2022

  Kašel po covidu

  Dobrý den, co doporučíte pro dospělého na kašel který začal po covidu, kašlu celý den vždy když mě jakoby něco dráždí v krku, je to suchý kašel(pokašlávání). Ale zároveň mě tak 3x denně přepadne až záchvat kašle až třeba na půl hodiny když slyším vykašlávání a podaří se mi vyplivat i spoustu hlenů, které bývají až krvavé. Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  kašel, při kterém se vykašlávají hleny s příměsí krve, není vhodný pro samoléčbu. Doporučila bych návštěvu lékaře co nejdříve. Zatím můžete užívat sirup na zklidnění kašle z léků na suchý kašel a cumlat pastilky s obsahem lišejníku, které zmírňují dráždění ke kašli. 

  Léky na suchý kašel – butamirát

  pastilky s lišejníkem

  S pozdravem

  PharmDr. Veronika Orendášová
  vedoucí lékárník, BENU Jungmannova, Jičín

  šipka PharmDr. Veronika Orendášová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Veronika Orendášová , Jičín, Jungmannova zobrazit odpověď skrýt odpověď

Všechny dotazy


Související články

Související články

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.