Co je stomie – základní stomické pomůcky a péče o vývod střeva

CO JE STOMIE – ZÁKLADNÍ STOMICKÉ POMŮCKY A PÉČE O VÝVOD STŘEVA

Petra Večeřová

Petra Večeřová

V Česku podle odhadů žije více než 14 000 lidí, jejichž zdravotní stav vyžadoval chirurgický zákrok vedoucí k vytvoření umělého vývodu střeva (stomie). Po operaci se tito pacienti musí se stomií sžít a osvojit si její ošetřování. Neodmyslitelnou součástí jejich života se stanou zdravotní pomůcky pro stomiky, díky kterým se při správném používání mohou vrátit do společnosti, zaměstnání a ke svým koníčkům. V našem stručném přehledu o stomické problematice se dozvíte, která onemocnění vedou k vytvoření stomie, jaké jsou typy stomií, co hrozí za komplikace i jak se může pacient s umělým vývodem vrátit k běžnému životu, aniž by pro něj byla stomie handicap.

 • Články o zdraví
 • Zažívání
 • eRecept a ePoukaz

7 minut čtení


Kdy je nutný umělý vývod střeva neboli stomie Kdy je nutný umělý vývod střeva neboli stomie

Jako stomii (od latinského stoma znamenající ústa) lze označit jakékoliv operativně vytvořené vyústění například z močových cest, žaludku nebo dýchacích cest. Nejčastěji se ale stomií rozumí umělý vývod ze střeva. K vytvoření stomie lékaři musejí přistoupit při zneprůchodnění střeva (ileus), kdy hrozí jeho protrhnutí a vznik rozsáhlé břišní infekce. Dalšími důvody mohou být zánětlivá onemocnění střev, kdy vytvořením stomie dojde k obejití poškozené části střeva, která se díky tomu může zregenerovat.

Obvyklé zdravotní důvody pro vytvoření stomie:

 • nádor v oblasti střeva
 • úraz v dutině břišní
 • vrozená střevní neprůchodnost
 • akutní ileus (neprůchodnost střeva z různých příčin jako uskřinutí kýly, nedokrvení části střeva, porucha inervace střeva, zánět)
 • Crohnova choroba
 • ulcerózní kolitida
 • závažná divertikulóza
 • endometrióza
 • závažná inkontinence stolice
Endometrióza a stomie

Při endometrióze dochází u žen k růstu endometria (děložní sliznice) jinde v břišní dutině než v děloze. Tento stav může komplikovat chronická bolest a zánět, vznik srůstů a v případě postižení střev i jejich obstrukce vyžadující vytvoření stomie. Umělý vývod z důvodu endometriózy je ale vždy až posledním řešením, pokud konzervativní léčba nedostačuje.

Druhy stomií Druhy stomií

Jak vypadá umělý vývod? Na těle pacienta je pozorovatelné jen zakončení střeva, které má červenou barvu podobnou barvě sliznice v ústech, i to je ale zpravidla zakryté stomickou pomůckou. Střevo je zpravidla vyvedeno 1–2 cm nad povrch břicha. Protože střevo nemá senzitivní nervová zakončení, je umělý vývod zcela bezbolestný. Odchod tráveniny skrze stomii není možné ovládat vůlí. Nejčastějším typem stomie je vývod tlustého střeva, který se dle konkrétního místa vytvoření stomie dělí ještě na několik poddruhů.

Kolostomie – vývod z tlustého střeva

V tlustém střevě probíhají zásadní procesy spojené s trávením. Vstřebává se zde velké množství vody, minerálů, vitamínů, bohatě ho osidluje střevní mikroflóra. Obzvláště v koncové části střeva je proto stolice už tužší a formovaná. Podle toho, ve které části je stomie tlustého střeva provedena, rozlišujeme u stomie druhy jako:

 • Sigmoideostomie je stomie na samotném konci tlustého střeva v tzv. esovité kličce. Jde o nejčastější typ kolostomie. Vývod z břicha má pacient v tomto případě umístěn na levé straně spodní části břicha.
 • Descendentostomie se vytváří před esovitou kličkou rovněž na levé straně břicha v části tlustého střeva zvané sestupný tračník.
 • Transversostomie je umělý vývod z příčného tračníku.
 • Ascendentostomie je vývodem z první části tlustého střeva tzv. vzestupného tračníku.
 • Cékostomie je vývod na samém začátku tlustého střeva.

Ileostomie – vývod z tenkého střeva

V tenkém střevě probíhá intenzivní trávení živin. Náplň tenkého střeva tak obsahuje agresivní trávicí šťávy s trávicími enzymy a kvůli velkému obsahu vody je tekutá. Za den z tenkého střeva stomií odchází skoro 1 litr tráveniny. Ileostomici proto ztráty tekutin stomií musí kompenzovat pitným režimem. Pokud by se trávenina dostala ze stomie na povrch kůže, vyvolala by podráždění a eroze. Nutností je proto správné ošetřování vývodu. Umělý vývod bokem z tenkého střeva je obvykle umístěn na pravé straně břišní stěny. Může jít o dvouhlavňovou stomii (dvouotvorovou) nebo jednohlavňovou stomii (jednootvorovou).

Urostomie – umělý vývod moči

Urostomie mezi druhy umělých střevních vývodů samozřejmě nepatří, jelikož jde o vývod z močových cest. Nejde ani o tak častý druh stomie. Využívá se u pacientů, kterým lékař například musel odstranit močový měchýř kvůli rakovině. I urostomičtí pacienti jsou odkázáni na používání speciálních pomůcek.

Trvalé a dočasné stomie

Kromě místa vyvedení orgánu na povrch těla je možné stomie dělit i dle toho, zda jde o dočasnou nebo trvalou stomii. V případě dočasných stomií je možné reoperací znova obnovit přirozenou funkci orgánu. U trvalých stomií již návrat stomie do původního stavu není možný a pacient bude do konce života potřebovat stomické pomůcky. Například v případě urostomií jde vždy o tento trvalý vývod.

Zanoření stomie

Chirurgický zákrok, při kterém se zavře dočasná stomie, se označuje jako zanoření stomie. Aby stolice po zanoření stomie mohla opět normálně odcházet, je třeba se na tento zákrok dobře připravit posilováním svalů pánevního dna a být před operací v dobré zdravotní kondici. Strava po zanoření stomie musí být stejně jako při jejím vytvoření určitou dobu bezezbytková. Postupně se ale pacient může vracet k běžnému jídelníčku jako před vytvořením stomie. Protože jde o operaci v oblasti břicha, může se v průběhu hojení objevovat bolest po zanoření stomie a po výkonu zůstává jizva. Alespoň jeden rok od operace v břišní stěně by si měl pacient dávat pozor na velkou námahu břišních svalů a zvedání břemen, protože je zde vyšší riziko vzniku břišní kýly. Rekonvalescence po zanoření stomie zahrnuje i posílení břišní stěny, na kterém je možné začít pracovat po zacelení jizvy.

Život se stomií a jeho omezení Život se stomií a jeho omezení

Umělý vývod z břicha pro pacienta znamená zásadní životní změnu. Po operaci si musí osvojit použití stomických pomůcek a péči o vývod střeva. Potýkat se ale bude i s otázkami ohledně návratu do společnosti, proto o tyto pacienty současně pečuje nejen lékař, ale i speciálně vyškolená stomická sestra a psycholog. V České republice působí také pacientské organizace pro stomiky, na které se pacienti rovněž mohou obracet například pokud hledají validní informace. Příkladem může být nezisková organizace ILCO.

Dieta u stomických pacientů

Po operaci do zhojení stomie musí pacient dočasně přejít na bezezbytkovou stravu. Postupně se ale většině lidí podaří přejít na běžný, zdravý jídelníček složený z lehce stravitelných potravin. Stravou musí stomici předcházet vzniku průjmu a zácpy, omezit musí nadýmavé potraviny. Současně každý pacient s umělým vývodem musí dbát na pestrost jídelníčku, aby kompenzoval snížené vstřebávání živin způsobené zkráceným průchodem tráveniny střevem. V neposlední řadě u kolostomie a především ileostomie dieta musí kompenzovat i ztráty tekutin.

Zápach a těsnost stomie

Častou obavou je u pacientů se stomií zápach. Každého přirozeně napadají obavy jako: „Co když se stomická pomůcka někde ve společnosti uvolní?“ a „Co když budou ostatní vývod cítit?“ Pomůcky pro stomiky jsou dnes ale na takové úrovni, že i v tomto ohledu dokážou svým pacientům zajistit bezpečí a pohodlí. Kromě kvalitně držící, diskrétní pomůcky, existují i „aktivní“ prvky (stomické sáčky s uhlíkovými filtry, přípravky proti zápachu do stomického sáčku), které stomiky před zápachem chrání nebo zlepšují přilnutí stomického sáčku.

Ošetřování stomie

Přestože samotná tkáň střeva ve vývodu stomie není bolestivá, je velmi křehká. Nešetrné zacházení snadno končí krvácením. Zanedbání péče o pokožku v okolí stomie snadno vede zase k zánětu a podráždění, obzvláště pokud se na kůži dostane dráždivý střevní obsah.

Komplikace stomií

Pacienti s umělým střevním vývodem se někdy setkávají s některými ryze stomickými potížemi:

 • Prolaps stomie čili její vyhřeznutí je stav, kdy se nad břišní stěnu dostane delší část střeva. Neopatrným zacházením by zde mohlo hrozit jeho uskřinutí a nekróza. Prolaps vývodu střeva má pacient konzultovat se svým lékařem.
 • Retrakce představuje u stomie komplikaci, kdy dojde k jejímu vtažení za břišní stěnu. Střevo tedy nevyčnívá nad pokožku, jak je u stomií obvyklé. U retrahované stomie stomasestra doporučí konvexní pomůcky, které mají kónický tvar a zanoření stomie kompenzují, společně s vyrovnávacími pomůckami.
 • Stenóza neboli zúžení stomie je do jisté míry obranným mechanismem těla, které se nepřirozené vyústění snaží zacelit. Zúžení stomie je ale nežádoucí, protože může bránit vyprazdňování. V tomto případě stomická sestra naučí pacienta stomii „protahovat“ a bránit tak jejímu zužování.
 • Parastomální kýla je častou komplikací, kdy se kýla (vyhřeznutí střevní kličky nad blánu pobřišnici) vytvoří v okolí stomie, kde je břišní stěna oslabená. Častější je u pacientů s obezitou, může ale snáze vzniknout i pokud pacient nárazově rychle zhubne, dále při nadměrné námaze břicha zvedáním těžkých břemen nebo při silném kašli. Malou kýlu zpevní břišní pás, závažnější kýla vyžaduje chirurgický zákrok.

Stomické sáčka a další pomůcky k péči o vývod střeva Stomické sáčka a další pomůcky k péči o vývod střeva

Základní pomůckou pro stomika je samozřejmě stomický sáček. K němu ale pacienti využívají další příslušenství a přípravky na péči o pokožku v okolí stomie:

Přejít na kategorii: Stomické pomůcky

 • Jednodílné stomické sáčky (také jednodílné systémy, 1D systémy) jsou takové stomické sáčky, kdy je adhesivní podložka s jímacím sáčkem v jednom kuse. Jednodílný sáček se proto vždy přelepuje celý. Tyto 1D systémy mohou být uzavřené (po naplnění je třeba sáček vyměnit) i výpustné (po naplnění sáčky umožňují vypouštění stomie bez přelepování a výměny sáčku). Sáčky se mezi sebou liší také velikostí, u některých je možnost vystřihnout si otvor do adhezivní podložky na míru velikosti stomie nebo otvor natvarovat.
 • Dvoudílné stomické sáčky (také dvoudílné systémy, 2D systémy) jsou stomické sáčky, u kterých se samostatně lepí podložka, ke které se následně připevní samotný sáček. Při výměně může podložka zůstávat na kůži, stačí k ní připevnit nový sáček. Pacient tak má například možnost, měnit velikost sáčku dle potřeby. I zde mohou být sáčky uzavřené nebo výpustné.
 • Podložka je součást dvoudílného systému. Díky adhezivní hmotě přilne ke kůži, následně se na ni připevňuje stomický sáček.
 • Vyrovnávací přípravky jako adhezivní pasty nebo pásky slouží ke spolehlivému upevnění stomického sáčku i v případě, že se vývod stomie nachází například v nerovném kožním záhybu.
 • Odstraňovače podložky a stomických sáčků pomáhají bezpečně a bezbolestně sundat stomickou pomůcku tak, aby nedošlo k poranění velmi namáhané pokožky v okolí stomie.
 • Čisticí přípravky na kůži pro stomiky jsou vyvinuté pro péči o okolí stomie a udržení hygienické čistoty pokožky.
 • Ochranné přípravky na kůži v okolí stomie jako zásypy nebo filmotvorné přípravky pokožku v okolí stomie chrání, aniž by zhoršovali přilnutí stomické pomůcky.
 • Neutralizátory pachů jsou deodorační přípravky přidávané do stomického sáčku, které nad rámec běžných filtrů stomických sáčků zabraňují šíření zápachu ze stomické pomůcky.
 • Gelující přípravky jsou další pomůckou aplikovanou do stomického sáčku především u ileostomiků, u kterých je obsah střeva nezahuštěný. Gelující prostředek totiž sníží jeho tekutost.
 • Krytka stomie slouží pacientovi ke krátkodobému uzavření stomie například při určité společenské události.
 • Přidržovací pásky upevňují stomii pro lepší komfort při jejím nošení.
 • Kýlní pás využijí stomici, u kterých se objeví komplikace v podobě parastomální kýly. Břišní pás na podporu kýly může mít přímo otvor na stomii nebo může jít o typ břišního pásu, který umožňuje vystřihnutí takového otvoru.

Finanční limity a úhrada stomických pomůcek Finanční limity a úhrada stomických pomůcek

Pacienti se stomií mají nárok na plnou úhradu stomických pomůcek až do množstevního měsíčního limitu:

 • Kolostomie: 60 jednodílných sáčků nebo 60 sáčků k dvoudílnému systému s 10 podložkami
 • Ileostomie a urostomie: 30 jednodílných sáčků nebo 30 sáčků k dvoudílnému systému a 15 podložek

U dětí do 6 let jsou měsíční limity na počet hrazených stomických pomůcek dvojnásobné. Existují také pacienti, kteří mají současně 2 vývody, i u nich je samozřejmě hrazen dvojnásobek pomůcek.

Lékař může stomikovi předepsat pomůcky až na 3 měsíce. Ne vždy tomu tak ale je ze zcela praktického důvodu. Tvar stomie se totiž může různými pochody změnit a pacienti pak musí vyměnit i typ pomůcky.

Kromě sáčků na vývod hradí stomikům pojišťovny i další pomůcky. Úhrada tohoto stomického příslušenství má své měsíční finanční a kusové limity. Kterých pomůcek se týká?

 • odstraňovače stomických podložek
 • ochranné prostředky (ochranné krémy, pudry, protektivní kroužky)
 • čisticí přípravky (čisticí pěny, roztoky, ubrousky)
 • vyrovnávací prostředky (adhesivní pasty a gely, těsnicí manžety, vyrovnávací pásky)
 • prostředky proti zápachu a zahušťovací přípravky
 • přídržné pásky pro stomiky
 • stomické břišní pásy

Několik vychytávek pro stomiky Několik vychytávek pro stomiky

Člověk se stomií nebo osoba, která o něj pečuje, si za pomoci a asistence stomické sestry rychle zacházení se stomií osvojí. Pacient by se neměl nikdy ostýchat klást ohledně údržby stomie otázky. Může se tak od odborníků dozvědět i vychytávky, které mu zacházení se stomií značně usnadní. Také my jich pro stomické pacienty pár nastřádali:

 • Používáte-li jednodílný systém s vystřihovacím otvorem na stomii, pořiďte si kvalitní zahnuté nůžky s tupou špičkou, které při troše nepozornosti pytlík na vývod hned nepoškodí.
 • Jestli patříte k těm, kteří otvor na stomii nevystřihují, ale tvarují, mějte doma zásobu čistých rukavic. Na adhezivní vrstvu, která bude v kontaktu s kůží a stomií nesahejte jen rukama, aby se na ni nedostaly nečistoty a bakterie nebo mastnota z pokožky.
 • Stomické sáčky mají dnes zpravidla filtry s uhlíkem, kterými ze sáčku mohou unikat plyny zbavené zápachu díky absorpční uhlíkové složce. Pokud ale jdete do sprchy, nikdy nezapomeňte filtr přelepit, aby se nenamočil.
 • Stomické pomůcky skladujte na chladném, temném a suchém místě, adhezivní materiály špatným skladováním vysychají a ztrácejí přilnavé vlastnosti.
 • Podložka stomického sáčku nebude dobře držet na ochlupené kůži, může tedy být potřeba pokožku oholit. Dejte při tom ale velký pozor, aby v okolí stomie nevzniklo žádné poranění, hojení by mohlo být velmi komplikované. Ideální je bezpečně se zbavovat chloupků elektrickým zastřihovačem.
 • Vytékání tráveniny ze stomie není možné ovlivňovat vůlí. Pokud si zrovna měníte pomůcku a ošetřujete okolní pokožku, můžete si u ústí stomie přidržet hygienický tampon, a tak zabránit potřísnění kůže v okolí stomie dráždivým střevním obsahem.
 • Nenechávejte u stomie vyprazdňování pomůcky na poslední chvíli. Nečekejte na to, až bude stomický sáček plný, při naplnění pytlíku z více než dvou třetin hrozí, že by se pomůcka mohla nechtěně uvolnit nebo by obsah ze sáčku mohl začít podtékat pod přilnavou podložkou.

ZDROJE

 • Limity pomůcek a příslušenství. Online. Dostupné z: https://www.ilco.cz/vse-o-stomii/pomucky/limity-pomucek-a-prislusenstvi/. [cit. 2024-05-13].
 • Ošetřovatelská péče o pacienta se stomií. Online. PUPÍKOVÁ, Blanka. FAKULTNÍ NEMOCNICE OSTRAVA. Dostupné z: https://www.fno.cz/documents/anesteziologie/pdf/08_osetrovatelska_pece_stomie.pdf. [cit. 2024-05-13].
 • Příslušenství k ošetřování stomie. Online. Convatec. Dostupné z: https://www.convatec.cz/pece-o-stomie/informace-o-stomickych-pomuckach/prislusenstvi-k-osetrovani-stomie/. [cit. 2024-05-13].
 • Stomie: co to je? Online. Nzip. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/1191-stomie-co-to-je. [cit. 2024-05-13].
 • VRANÍKOVÁ, Barbora; KOVÁČIK, Andrej a SVAČINOVÁ, Petra. Zdravotnické prostředky pro stomické pacienty I.: 1D systémy, 2D systémy a adhezní technologie. Online. Farmacie pro praxi. Dostupné z: https://farmaciepropraxi.cz/pdfs/lek/2020/03/06.pdf. [cit. 2024-05-13].

Stomické pomůcky Trávení, zažívání a hubnutí

Nabídka BENU lékárny

Nabídka BENU lékárny

Pharmedis Tekuté mýdlo s nanostříbrem a kaolinem 500 ml

 • Zdravotnický prostředek
 • Péče o tělo

Skladem na e‑shopu

238 Kč

PODLOŽKA 2D NATURA FLEXIBILNÍ 57/13-45 MM, 5 KS

 • Zdravotnický prostředek
 • Zdravotnické potřeby
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

1 169 Kč

SÁČEK 1D ESTEEM+ UZAVŘENÝ 20-70 MM, BÉŽOVÝ, STANDARD, FILTR, 30 KS

 • Zdravotnický prostředek
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

2 489 Kč

B. BRAUN ADHESIVE REMOVER ODSTRAŇOVAČ STOMICKÉ PODLOŽKY, SPRAY, 50 ML, 1 KS

 • Zdravotnický prostředek
 • Zdravotnické potřeby

Skladem na e‑shopu

289 Kč

STOMODOR DROPS (35ML)

 • Zdravotnický prostředek
 • Zdravotnické potřeby

Skladem na e‑shopu

199 Kč

SÁČKY GELUJICÍ DIAMONDS 100 KS

 • Zdravotnické potřeby
 • Intimita
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

1 229 Kč


Dotazy z BENU poradny

Dotazy z BENU poradny

  • Dotaz pro lékárníka
  • Imunita
  • Zažívání
  21. 03. 2021

  Co doporučíte na imunitu střeva?

  Dobrý den,prosím o doporučení produktu na imunitu střev,děkuji.

  Dobrý den, 

  na posílení imunity a správné funkce střev mohu doporučit třeba Probiolact, který kromě laktobacilů také obsahuje fruktooligosacharidy (prebiotika - látky, které podporují růst zdravých bakrérií), užívá se 1-2 tablety denně před jídlem. 

  Druhou možností je třeba Hylak forte.   Dokončuje proces trávení, brání množení choroboplodných zárodků, upravuje bakteriální mikrofloru, a taky působí prebioticky. Užívá se 3x denně 1-2ml, je možné ho zaímíchat i do pití. 

  Favea ProbioLact tob.30

  HYLAK FORTE perorální SOL 100ML

   

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  PharmDr. Zuzana Kuncová
  lékárnik, OC Albert, Brno
   

  šipka PharmDr. Zuzana Kuncová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Zuzana Kuncová , Brno, OC Albert, Vídeňská zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Zažívání
  30. 08. 2021

  Plynatost po chemoterapii

  Dobrý den:potřebuju prosím poradit.Manžel chodí na chemoterapie kvůli rakovině tlustého střeva a trpí velkou plynatostí a bolestem břicha.Můžete mi prosím poradit nějaký lek případně bylinky? Děku

  Dobrý den.

  Není na škodu zkusit Iberogast. Je to bylinné léčivo na řadu problémů se zažíváním, včetně plynatosti.  Velikost vyberte podle potíží, nejmenší balení se spotřebuje za týden.
  Pak už jen aktivní uhlí.Tam se však musí podávat větší množství tablet (3-3-3), takže to pak vychází dost nákladně.

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Olomouc

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Vitamíny a minerály
  • Zažívání
  20. 05. 2022

  Doplnění vitamínů a minerálů při střevních chřipkách

  Dobrý den,

  prosím, napište mi, jaké vitamíny a minerály tělo ztrácí při střevních chřipkách a co je vhodné doplnit.

  Děkuji

  Dobrý den,

  při průjmu dochází ke ztrátám elektrolytů (sodík, draslík, chloridy). Pro účely rehydratace jsou vhodné orální rehydratační roztoky (Oral Rehydratation Solution - ORS) s přesně definovaným složením, které odpovídá požadavkům současné medicíny. Pro děti i dospělé mohu doporučit například Enhydrol. Obsah sáčku se rozmíchá ve 200 ml pitné vody (pro kojence v převařené vychlazené kojenecké vodě). Množství tekutiny, ve které je obsah sáčku rozpuštěn, musí být dodrženo, aby bylo dosaženo optimálního množství solí, cukrů a tekutin v roztoku. Tento roztok se podává chlazený na 4 - 8 °C. Podává se po lžičkách. Připravený roztok je nutné hned spotřebovat.

  S pozdravem

  PharmDr. Veronika Orendášová
  vedoucí lékárník, BENU Jungmannova, Jičín

   

  šipka PharmDr. Veronika Orendášová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Veronika Orendášová , Jičín, Jungmannova zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Zažívání
  01. 10. 2022

  Co užívat na zácpu po kýle ?

  Dobrý den mám dotaz, měla jsem prasklé tlusté střevo, 3 měsíce kolostomii. Pak byla operace kýly v jizvě po operaci břišní. Pak následovala operace kvůli skřípnutému střevo a do půl roku opět revidivujici kýly a operace. Pořád mám problémy se zácpou. Můžu používat psyllium. Nebo co byste doporučili? Děkuji za odpověď.

  Dobrý den,

  mechanismem účinku Psyllia je zvětšení objemu látky v trávicích cestách vlivem užití sklenice vody. Vláknina tlačí na střevo a tím se ho snaží rozpohybovat, aby došlo k defekaci - potřebě na stolici. S Vaší diagnozou bych se obávala, abyste neměla při užívání vlákniny bolestivé a citlivé břicho.

  Pokud mohu doporučit zaměřila bych se na užívání probiotik, která upravují zažívání a zároveň posilují imunitu. Probiotika by měla upravit zažívání cca po měsíci užívání.

  Dále bych doporučila užívání laktulózy, která upravuje zažívání postupně, lze ji užívat dlouhodobě a je šetrná k zažívání, je vhodná jak pro dospělé, tak i děti.

  Probiotika i laktulozu můžete užívat současně.

   

  S pozdravem
  PharmDr. Barbora Kuthanová
  vedoucí lékárník OC LBC Liberec

  šipka PharmDr. Barbora Kuthanová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Barbora Kuthanová , Liberec, OC LBC, Fügnerova zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Dotaz do lékárny
  • Dotaz na produkt
  • Zažívání
  13. 06. 2023

  Užívání chagy při ulcerozni kolitidě

  Dobrý den, narazila jsem na zprávy o účinku čagy sibiřské na zlepšení stavu ulcerozni kolitidy. Ve vaší nabídce jsem našla více různých produktů, a chtěla bych se proto zeptat, který z nich by podle Vás byl nejúčinnější - zda zvolit spíše biomasu či extrakt - od společnosti nupreme.
  Děkuji za odpověď a přeji hezký den.

  Dobrý den,

  vzhledem k tomu, že chagu chcete užívat doplňkově při léčbě ulcerózní kolitidy určitě bych doporučila zakoupit přípravek BIOMASA, který je jemnější v působení jak i píše výrobce vizte níže:

  Existují dva rozdílné způsoby zpracování a každý má však svůj smysl. Zatímco extrakty jsou vlastně výtažky, které jsou koncentrované a obsahují vysoké množství polysacharidů, glukanů a dalších tělu prospěšných látek, tak prášek či biomasa obsahuje všechny látky a enzymy, které se při extrakci ztrácejí. Prášková forma z biomasy má oproti extraktu také jemnější působení. 

  Prosila bych vás ještě zkonzultovat užívání chagy s Vaším gastroenterologem.

  S pozdravem
  PharmDr. Barbora Kuthanová
  vedoucí lékárník OC LBC Liberec

  šipka PharmDr. Barbora Kuthanová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Barbora Kuthanová , Liberec, OC LBC, Fügnerova zobrazit odpověď skrýt odpověď

Všechny dotazy


Další články o zdraví

Další články o zdraví

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.