MINERÁLNÍ VODY Z PŘÍRODNÍCH LÉČIVÝCH ZDROJŮ

Lázeňství je část medicíny, která využívá přírodní léčivé zdroje. Evropský typ lázeňství je postaven na římském vzoru vodního lázeňství, rozšířeného o užívání velmi specificky mineralizovaných pramenů. Cílem lázeňské péče je prevence a léčení lidských chorob, regenerace sil a relaxace a je spojeno s využitím síly přírodních léčivých zdrojů. Kromě lázeňských koupelí, takzvané vnější balneace, je pro naše lázeňství typické i pití pramenů označované jako vnitřní balneace.

Pitné kúry využívají síly přírody

Lázeňské léčivé prameny určené k pitným kúrám jsou považovány za vůbec první léčiva, která lidé na základě empirického přístupu užívali ještě před vývojem jiných terapeutických přípravků. Působení na jednotlivé orgánové soustavy je dáno obsahem rozpuštěných látek, specifickou mineralizací a poměrem hlavních iontů. Užívání léčivých pramenitých vod není schopno samo o sobě léčit nemoci či předcházet jejich vzniku, ale přisuzují se mu určité specifické blahodárné účinky na lidský organismus.

Léčivá minerálka versus minerální voda

Tyto specifické léčivé prameny se historicky nazývaly „minerální vody“ (lidově „minerálky“), ale podle nové legislativy se ty skutečně léčivé nazývají „výtěžek z přírodního léčivého zdroje“. Název „minerální voda“ nyní přísluší kategorii dříve nazývané „stolní voda“.

Rudolfův pramen, poklad českého lázeňství z Mariánských Lázní

Z terapeutického hlediska se u Rudolfova pramene jeví být důležitý vzájemný poměr hlavních iontů, ze kterého se odvozuje příznivé působení na močový systém, respektive žádoucí vliv na navození zvýšeného vylučování moči (diurézy) v případě potřeby. Dále se má za to, že alkalické pH Rudolfova pramene ovlivňuje pH moči a hodnoty urolithiázy (tvorba močových kamenů). Využití též může nalézt jako zdroj přírodního železa a vápníku (kalcia) při jeho nedostatku v těle.

Rudolfův pramen je základní pramen místního lázeňství a užívá se ke koupelovým i pitným kúrám. Léčivé účinky Rudolfova pramene jsou tedy shodné s lázeňskými indikacemi Mariánských Lázní, ke kterým patří léčba ledvin, léčba močových cest, doplňková léčba osteoporózy.

Doporučené denní množství činí 200–500 ml. Ideální dávka Rudolfova pramene při navozování diurézy při zánětech močových cest nebo vyplavování močových kaménků tvoří až tři litry denně.

Sedimentace není na závadu.
Vzhledem k vysoké mineralizaci pramene vápníkem a železem je u Rudolfova pramene možný vznik typického okrového sedimentu, který je tvořen právě těmito prvky.
Tento sediment tedy není na závadu a je naopak projevem kvality pramene.

Text připravila firma: BOHEMIA HEALING MARIENBAD WATERS a. s.
na její výlučnou odpovědnost.

BHMW-Logo

Nabídka BENU lékárny

Naše lékárny

PřihlásitKošík

Nákupní košík je prázdný.

Kontaktní formulář