Černý kašel – příznaky, léčba a očkování. Co byste měli vědět?

ČERNÝ KAŠEL – PŘÍZNAKY, LÉČBA A OČKOVÁNÍ. CO BYSTE MĚLI VĚDĚT?

Ivana Stašová

Ivana Stašová

Pertuse, dávivý kašel nebo i křečovitý kašel a záducha, to jsou všechno další názvy černého kašle. V minulosti byla infekce černým kašlem velmi závažná a u náchylných skupin potenciálně smrtelná. Antibiotická léčba a především zavedení očkování ho ale dokázali odsunout do pozadí. Přesto černý kašel nikdy úplně nezmizel, četnost jeho výskytu dokonce dlouhodobě stoupá. Proč tomu tak je a jaká jsou rizika černého kašle v dnešní době?

 • Články o zdraví
 • Děti a maminky
 • Dýchání
 • Nemoci

7 minut čtení


Co je černý kašel Co je černý kašel

Černý kašel je vysoce infekční respirační onemocnění vyvolané bakteriemi Bordetella pertusis nebo Bordetella parapertusis. Tyto bakterie napadají výhradně člověka. Pokud se u něj začnou množit na sliznici dýchacích cest, produkují pertusový toxin, který respirační systém poškozuje a vyvolává závažné příznaky.

Závažný průběh černého kašle může vést k velmi nebezpečným komplikacím jako jsou zápal plic nebo dušnost. Především infekce u velmi malých dětí, ale i u seniorů nebo lidí s chronickými plicními nemocemi, mohou končit až fatálně. Malé epidemie černého kašle se mají tendenci opakovat v přibližně 3-5letých cyklech.

Jak se šíří černý kašel? Jak se šíří černý kašel?

Pertusí se lze nakazit výhradně od jiného člověka. Přenos bakterií, které nemoc vyvolávají, probíhá kapénkami při kýchání, kašlání a mluvení nebo přímým kontaktem. V případě černého kašle inkubační doba trvá průměrně 10 dnů, někdy se ale příznaky dostaví už po 7 nebo dokonce až po 21 dnech.

Bakterie vyvolávající černý kašel nejsou příliš odolné vnějším vlivům, riziko přenosu infekce tak můžou snižovat běžné hygienické návyky – časté mytí rukou, pravidelné větrání, a především vyhýbání se kontaktu s nemocnou osobou. Záludnost původce černého kašle spočívá v něčem úplně jiném.

Lze se černým kašlem nakazit od očkovaného člověka?

Odpověď je ano. Lidé, kteří mají z dřívějška proti černému kašli očkováni nebo přímo prodělali černý kašel, nejsou proti reinfekci imunní do konce života. Po několika letech ochrana aktivní imunizací oslabuje, a i oni se mohou černým kašlem nakazit. Průběh nemoci je u nich ale méně závažný, obzvláště u dříve očkovaných dospělých pertuse může proběhnout mírně a nemusí být vůbec diagnostikována. Přechozený černý kašel považovaný za běžnou infekci tyto lidi nějak zásadně neohrožuje. Avšak oni mohou být zdrojem nákazy pro citlivé skupiny lidí, pro které je černý kašel velkým nebezpečím.

Příznaky černého kašle Příznaky černého kašle

Z hlediska projevů černý kašel není jen černým, ale skutečným chameleonem. Symptomy se proměňují podle toho, kdo je pacientem, zda byl dříve očkovaný nebo zda trpí současně nějakým chronickým onemocněním. Typický průběh černého kašle má 3 fáze:

1. Katarální fáze černého kašle

 • Délka fáze: Od prvního projevu příznaků 1-2 týdny
 • Projevy: Na začátku černý kašel vypadá jako katar dýchacích cest neboli běžné respirační onemocnění. V této fázi má totiž černý kašel příznaky jako kýchání, rýma, mírné pokašlávání. Pacient mívá zvýšenou teplotu, ale rozhodně nejsou běžné vysoké horečky.
 • Infekčnost: Právě počáteční období černého kašle s mírnými příznaky je tím, kdy je nemocný nejnakažlivější pro další lidi ve svém okolí. Velmi často v této fázi nemocný ale netuší nic o závažnosti svého onemocnění.

2. Paroxysmální fáze

 • Délka fáze: následujících 2–6 týdnů, může se ale prodloužit až na 8 týdnů
 • Projevy: Paroxysmální čili záchvatovitá fáze černého kašle – přichází silné záchvaty dráždivého kašle obvykle nejprve v noci a následně i během dne. Pacient se po záchvatu kašle často zajíká kvůli potížím nadechnout se. To vyvolává typický kokrhavý zvuk na konci kašlání, který je často ukazatelem černého kašle u dětí. Zajíkání při záchvatu kašle někdy vyvolává až zvracení (v tom je souvislost s pojmenováním dávivý kašel).

  Při těžkém průběhu záchvaty černého kašle doprovází krátké apnoe (neschopnost se nadechnout). Komplikací kašlacích záchvatů může být až zlomení žebra, prasknutí plíce (pneumotorax), kýla.

3. Rekonvalescence: minimálně další 2 týdny

 • Délka fáze: minimálně další 2 týdny
 • Projevy: Během období zotavování se z černého kašle pomalu klesá síla záchvatů a jejich četnost. Někdy projevy i zcela vymizí, ale vyléčený pacient stále zůstává velmi náchylní k jiným respiračním onemocněním. V případě infekce dýchacích cest se pak u něj mohou záchvaty kašle ještě dlouho vracet.

  Pro svou délku černý kašel bývá označován i jako kašel sto dní, doba do úplného zotavení totiž může být opravdu velmi dlouhá. Pro lepší přehlednost následující schéma zobrazuje, jak dlouho trvá černý kašel:

Schéma průběhu černého kašle

Jak se liší černý kašel od běžného kašle Jak se liší černý kašel od běžného kašle

Že by mohlo jít o černý kašel někdy napoví tyto projevy:

 • Kašel se zhoršuje v noci,
 • běžné léky na kašel nezabírají,
 • kašel může vyvolávat zvracení.

Typický kokrhavý kašel a zajíkavé nadechování dětského lékaře rychle upozorní, že jde o něco vážnějšího než běžné nachlazení. Avšak ne každý nemocný takové příznaky má. Dříve očkovaní dospělí nebo děti, kteří jsou proti rozvoji pertuse stále alespoň částečně chráněni, nemusí typické projevy vůbec mít. Černý kašel u nich proběhne mírně, aniž by se přišlo na to, že nejde o nachlazení nebo chřipku. Suchý kašel mohou také považovat za infekci Covidem-19 nebo například i za projev dlouhotrvajícího postcovidového syndromu. Pouze dle projevů onemocnění u těchto lidí prakticky není možné černý kašel odhalit, přesto i oni mohou být zdrojem infekce pro ostatní.

Dále existuje ještě jedna skupina pacientů, u kterých černý kašel probíhá velmi atypicky. Jde o nejmenší děti, které zároveň ze všech věkových skupin černý kašel nejvíce ohrožuje.

Příměry kašle ze zvířecího světa

Typický sípavý zvuk po záchvatu kašle při pertusi se přirovnává ke kohoutímu kokrhání. Není to jediný však jediný druh kašle, pro jehož popis saháme do repertoáru zvířecích zvuků. Například pro laryngitidu (zánět hrtanu) je typický štěkavý kašel. Štěkavý kašel u dětí vzniká kvůli zúžení dýchacích cest a je proto pro pediatra i pro zkušeného rodiče signálem, že je třeba podat dítěti léky. V dospělosti nejsou dýchací cesty již tak úzké, proto s laryngitidou, a tedy i štěkavým kašlem u dospělých, se zpravidla nesetkáváme.

 

Pro koho je černý kašel nebezpečný? Pro koho je černý kašel nebezpečný?

Závažný až život ohrožující průběh černého kašle hrozí u novorozenců a malých kojenců do jednoho roku. Dalšími ohroženými skupinami jsou senioři a lidé s chronickými chorobami dýchacích cest jako CHOPN nebo astma bronchiale.

Průběh černého kašle u novorozenců a kojenců

Nejmenší miminka černý kašel zásadně ohrožuje, protože ještě neumí odkašlávat. Hlavně u kojenců do 6 měsíců se tak kašel vůbec nemusí objevovat. U miminka ale může docházet ke krátkým zástavám dechu, které pro ně mohou být až život ohrožující. Další častou potenciálně život ohrožující komplikací je rozvoj zápalu plic. Dalšími symptomy černého kašle u nejmenších dětí mohou být křeče nebo poškození mozku (encefalopatie).

Hlavní ochranou novorozenců v prvních měsících života před černým kašlem je očkování maminky v těhotenství, protože miminko chrání její protilátky. Později už začíná nastupovat ochrana po očkování dítěte, s nedokončeným očkovacím schématem ale riziko nákazy a těžkého průběhu černého kašle dítěti stále hrozí. I z toho důvodu je další důležitou ochranou dítěte to, aby se jeho nejbližší rodinní příslušníci nechali přeočkovat. Samozřejmě by rodinu s miminkem neměl navštěvovat nikdo s respiračním onemocněním, a to ani když vypadá banálně.

Pertuse u pacientů s chronickými onemocněními

Pacienti s dlouhodobými dýchacími potížemi se po prodělání černého kašle zpravidla nevrátí ke svému „výchozímu“ zdravotnímu stavu, ale i po vyléčení pertuse se jejich základní onemocnění zpravidla zhoršuje. Navíc jsou právě oni ve větším riziku rozvoji následných komplikací, zejména závažného zápalu plic nebo pravostranného srdečního selhání. Ochranu před černým kašlem tito ohrožení pacienti mohou získat díky přeočkovávání v dospělosti.

Léčba černého kašle Léčba černého kašle

Stejně jako jiné bakteriální infekce je pro léčbu černého kašle nezbytné nasadit antibiotika. Důležité je začít s podáváním antibiotik co nejdříve. V různých fázích černého kašle mají totiž jinou účinnost:

 • V 1. fázi černého kašle, kdy jsou projevy zatím mírné, mají antibiotika vysokou účinnost a významně urychlí celou léčbu a zotavení.
 • Ve 2. fázi černého kašle antibiotika nemají schopnost tlumit záchvaty kašle, dokážou ale snížit nakažlivost onemocnění. I když je zahájena u černého kašle léčba antibiotiky, je nutné alespoň 5 dní nemocného izolovat. V případě černého kašle karanténa tohoto typu chrání ostatní v době, kdy ještě není infekčnost dostatečně potlačena. V případě neléčené infekce by nemocný mohl černý kašel šířit několik týdnů.

Antibiotika na černý kašel lékař volí zpravidla ze skupiny makrolidů. Bakterie Bordetella pertusis naštěstí nevytváří proti těmto antibiotikům rychle rezistenci. Avšak v zahraničí je možné se rezistentními kmeny bakterií černého kašle nakazit, léčba pak může být obtížnější.

Odhalí stanovení CRP černý kašel?

Hladina C-reaktivního proteinu je jednoduchý a efektivní marker bakteriálních infekcí. Dokáže proto dát odpověď na otázku, zda je nutné nasadit antibiotika či nikoliv. CRP test na černý kašel ale není dostatečně vypovídající, lékař pro určení diagnózy proto využívá kultivaci bakterie Bordetella pertusis ze stěru od pacienta, určení bakterie pomocí PCR nebo stanovení protilátek proti tomuto původci v krvi pacienta. Vysoké CRP při černém kašli ale může varovat o tom, že se v oslabeném těle rozvíjí další sekundární infekce.

Očkování proti černému kašli – historie a současnost Očkování proti černému kašli – historie a současnost

Bez antibiotické léčby a vakcinace u ohrožených skupin pacientů v minulosti hrozilo udušení. Dnes už černý kašel mnohdy považujeme za onemocnění minulosti. Ve skutečnosti ale nikdy úplně nevymizelo.

Lidé, kteří mají aktivní očkování na černý kašel, mohou prodělat toto onemocnění s mírným průběhem a často zcela nepozorovaně. Takto v uvozovkách přechozený černý kašel můžeme prodělat několikrát za život.

Očkování dětí proti černému kašli

Očkování proti černému kašli u nás patří mezi povinná očkování. Základní očkovací schéma zahrnuje 3 dávky očkovací látky, kterou dostávají děti v rámci hexavakcíny přibližně do konce 1. roku věku:

 • první dávka se podává od 9. týdne,
 • druhá dávka přibližně ve 4. měsíci a
 • třetí dávka okolo 12. měsíce.

Následné přeočkování děti pak čeká ještě mezi 5.–6. rokem a druhé přeočkování mezi 10.–11. rokem. Toto druhé přeočkování v ČR bylo zavedeno od roku 2009 na základě dlouhodobého sledování nemocnosti pertusí. Proti černému kašli se přeočkovává jednou dávkou vakcíny.

Očkování dospělých proti černému kašli

Svůj očkovací kalendář si dospělí musí hlídat sami. Někdy se proto na nějaké to přeočkování zapomene. Posilující dávka očkování na pertusi je doporučena každému dospělému minimálně 1x za život. Výhodné pro dospělé může být přeočkování společnou vakcínou proti černému kašli a tetanu. Ideálním z hlediska načasování je pak období, kdy se člověk plánuje stát rodičem.

Kromě rodičů je přeočkování na černý kašel rovněž doporučováno lidem, kteří v rámci své profese pracují s nejmenšími dětmi. Obvykle se v takovém případě doporučuje přeočkovat pravidelně po 10 letech.

Očkování těhotných proti černému kašli

Důležitosti přeočkování proti černému kašli v těhotenství jsme již naznačili. Očkovat se může nechat těhotná žena mezi 27.-36. týdnem těhotenství. Protilátky, které si díky aktivní imunizaci vytvoří, pak budou proti pertusi chránit novorozence několik prvních měsíců. Znamená to pro něj ochranu v období, kdy je černým kašlem nejohroženější a zároveň nemůže sám ještě dostat vakcínu.

Vakcíny proti černému kašli

V dnešní době se proti černému kašli používají acelulární vakcíny. Jde o velmi šetrný typ vakcíny, který má 85% účinnost. Poprvé se u nás acelulární vakcíny proti pertusi začaly používat v roce 2003.

Dříve v minulosti byly na černý kašel dostupné i celulární vakcíny, postupně se od nich ale přešlo právě na acelulární vakcíny, které jsou velmi šetrné a to i za cenu toho, že dříve používané očkování proti černému kašli mělo vyšší účinnost a získaná imunita po očkování vydržela déle. Celulární vakcína u nás není registrovaná od roku 2009.

Od kdy se plošně očkuje na černý kašel?

Plošné očkování proti černému kašli u nás začalo v roce 1958. Očkovaly se v té době všechny děti až do 6 let, proto očkováni byli i lidé narození v roce 1953 a později. Dopad očkování na výskyt černého kašle byl obrovský. Zatímco v roce 1956 bylo 520,5 případů černého kašle na 100 000 obyvatel (v absolutních číslech šlo o více než 49 000 nemocných a započítávány byly pouze případy s tehdy potvrzenými nákazami bez možnosti PCR stanovení!), v 80. letech 20. století už bylo na 100 000 obyvatel hlášeno 0,1-0,3 těchto diagnóz.

Vývoj počtu nákaz černým kašlem v ČR od roku 2008 po současnost ukazuje následující graf. V letošním roce jen do 19.4.2024 bylo zaznamenáno už 7 888 případů černého kašle, což je více, než v ostatních případech za celý rok! Kromě toho je možné si v grafu povšimnout i nižšího počtu případů pertuse během koronavirových roků, kdy počet infekcí černým kašlem poklesl jako vedlejší účinek protikovidových restrikcí. 

 

cerny_kasel_pripady

* pouze případy do 19.4. 2024

Proč z dlouhodobého hlediska množství případů černého kašle roste? Proč z dlouhodobého hlediska množství případů černého kašle roste?

Počet nemocných černým kašlem u nás nikdy neklesl na 0. Je to dáno průběhem tohoto onemocnění i vakcínou. Protože nemocný v případě černého kašle nemusí vědět o své diagnóze, může infekci dlouho šířit. Vakcína proti černému kašli má pak 85% účinnost a ani ona, ani prodělání nemoci, neposkytuje doživotní imunitu.

Proč jsou tedy počty nákaz černým kašlem rok od roku vyšší? Pravděpodobně jde o kombinaci více faktorů:

 • Díky globalizaci (cestování, migrace) relativně klesá proočkovanost populace proti černému kašli. Na snížení proočkovanosti se podílí i odmítání očkování, přestože se očkuje výhradně šetrnými acelulárními typy vakcín.
 • V minulosti se přešlo na velmi šetrný typ acelulárních vakcín, které oproti dříve používanému očkování mají o něco nižší účinnost a kratší dobu chrání před infekcí.
 • Bakterie Bordetella umí díky adaptaci lépe překonat ochranu před infekcí, kterou poskytuje očkování. Doba vyvanutí ochranného účinku vakcíny proti černému kašli se tak dnes pohybuje odhadem mezi 3–12 lety.

Na větším skoku v nárůstu počtu případů černého kašle se podepsaly i roky pandemie koronaviru. Díky protiepidemickým opatřením se totiž povedlo snížit kromě nemoci Covid-19 i počty nákaz černým kašlem. Došlo tak i k oddálení obvyklého cyklu zvýšeného výskytu pertuse, které se opakují po přibližně 5 letech.


ZDROJE

 • BLECHOVÁ, Zuzana. Černý kašel nejen v černobílých souvislostech. Pediatrie pro praxi [online]. 2019 [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/ped/2019/06/03.pdf
 • ČERNOCH, Viktor. Černý kašel je v Česku na vzestupu, je třeba lepší očkování. Akademie věd České republiky [online]. 2020 [cit. 2024-03-25]. Dostupné z: https://www.avcr.cz/cs/veda-a-vyzkum/biologie-a-lekarske-vedy/Cerny-kasel-je-v-Cesku-na-vzestupu-je-treba-lepsi-ockovani/
 • Černý kašel (dávivý kašel, pertuse). NZIP [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/36-cerny-kasel-davivy-kasel
 • Dávivý kašel (černý kašel, pertuse). STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/davivy-kasel-pertuse/
 • Očkovací kalendář pro dospělé - podle věku [online]. 2019 [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.vakcinace.eu/data/files /downloads/ockovaci_kalendar_dospsdatem.pdf
 • Očkování těhotných proti černému kašli. NZIP [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/30-ockovani-tehotnych-proti-cernemu-kasli
 • PERTUSSE (černý kašel, dávivý kašel). KRAJSKÁ HYGIENICKÁ STANICE STŘEDOČESKÉHO KRAJE SE SÍDLEM V PRAZE [online]. 2024 [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://khsstc.cz/pertusse-cerny-kasel-davivy-kasel/
 • Pertussis (Whooping Cough). Centres for Disease Control and Prevention [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.cdc.gov/pertussis/about/signs-symptoms.html
 • Surveillance dávivého kašle, pertuse a parapertuse, v České republice. STÁTNÍ ZDRAVOTNÍ ÚSTAV [online]. [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://szu.cz/temata-zdravi-a-bezpecnosti/a-z-infekce/d/davivy-kasel-pertuse/surveillance-daviveho-kasle-pertuse-a-parapertuse-v-ceske-republice/
 • VAVERKOVÁ, Renata. Černý kašel není nemocí minulosti. Pediatrie pro praxi [online]. 2013 [cit. 2024-03-20]. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/med/2013/11/02.pdf

Jak na kašel u dětí Jak se zbavit suchého a dráždivého kašle


Dotazy z BENU poradny

Dotazy z BENU poradny

  • Dotaz pro lékárníka
  • Děti
  08. 11. 2020

  Co na dětský kašel v noci?

  Dobry den. Syn 2,5roku uz pres tyden ma kasel. Pres den jestli zakasle 1x - 2x ale hodne kasle v noci. Davala jsem mu Stopkasel a pred spanim stoptussin a Fenistil. Ma podlozenou hlavu a kolem postylky davam mokre osusky. Nejak se to nezlepsovalo, tak jsem zkusila Bromhexin a na noc Fenistil a taky nic. Premyslela jsem o ACC sirupu nebo Robitusinu na suchy kasel. Co myslite? Prosim o radu. Mucosolvan mi nepolkne. Diky

    Dobrý den,
   Je důležité vědět , jaký kašel Váš syn má - pokud je vlhký a potřebuje odkašlat hlen, potom je dobré přes den dávat sirup na ředění hlenů - Bromhexin, nebo ACC sirup, hlen se naředí, lépe se odkašle a nebude ho dráždit v noci. Na noc kašel tlumit, ať se vyspí - to můžete použít Fenistil kapky, nebo Robitussin sirup. Pokud se jedná o suchý neproduktivní kašel a jen ho to dráždí, tak stačí kašel jen tlumit na noc . Je dobré, že synovi zvlhčujete kolem postýlky vzduch a dáváte mu výš hlavičku. Robitussin na suchý kašel můžete kombinovat s Fenistilem kapkami, zesílí se tím tlumivý účinek.
   Stopkašel sirup můžete podávat pořád, je určen jak na vlhký tak suchý kašel , pomáhá při nachlazení a zlepšuje obranyschopnost. Je důležité podávat dostatek tekutin ve formě čajů , aby se dařilo odkašlávání.

  BROMHEXIN
  ACC SIRUP
  FENISTIL
  ROBITUSSIN
  STOPKAŠEL
  Dětské čaje
   

  S pozdravem
  Mgr.Nesrstová Kristýna
  vedoucí lékárník Benu Šternberk

  šipka Mgr. Kristýna Nesrstová

  Na dotaz odpověděla Mgr. Kristýna Nesrstová , Šternberk, Nádražní zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Děti
  16. 11. 2019

  Horečka po očkování

  Dobrý den vnučce jsou 2 měsíce má 4,5kg a čeká ji očkování. Co nám doporučíte na případnou horečku.

  Dobrý den.

  Na horečku by byly ideální Paralen čípky, podávají se při teplotě vyšší než 38°C po očkování. Je nutno je podélně rozříznout na polovinu. Pokud nejsou dostupné,  je možnost podat Paralen susp., dávkování má od 3.měs/5kg a jeho použití musí tedy schválit lékař.

  Paralen susp.

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Prostějov

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Chřipka a nachlazení
  17. 04. 2021

  Déletrvající kašel

  Dobrý den, před 14 dny jsem byla lehce nachlazená (bolest v hrdle, rýma, začínající kašel) zároveň druhý den, kdy se objevily příznaky, jsem podstoupila druhou dávku očkování proti Covid 19.
  Tři dny jsem proležela v posteli (teplota, bolest kloubů, rýma a kašel). Užívala jsem paralen, na suchý kašel Robitussin sirup a poté na vlhký kašel Ambrobene sirup. Pro jistotu jsem provedla PCR test na Covid, byl negativní.
  Vše vcelku rychle ustopilo, ovšem za tři dny se kašel vrátil znova. Jedná se o dráždivý dusivý kašel, kašlu v podstatě nonstop.
  Můžete mi prosím poradit jaký další vhodný sirup mohu vyzkoušet? Děkuji za odpověď
  Hezký den

  Dobrý den.

  Kašel ze všech symptomů nachlazení trvá nejdéle, není vyjímkou, když pokračuje měsíc. Zkuste Sinecod sirup, případně Levopront. u těchto sirupů je možná i kombinace. 

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Olomouc

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Chřipka a nachlazení
  05. 08. 2021

  Kašel v těhotenství

  Dobrý den můžete mi prosím doporučit Něco na dráždivý spíše sušší kašel pro těhotnou ve třetím trimestru? Homeopatika moc nezabírají a teď jsem dobrala Stopkašel sirup a myslím že moje doktorka říkala že mohu i Mucosolvan? Popřípadě i něco zvlášť na utlumení kašle na noc a ještě jsem se chtěla zeptat zda mohu smectu? Dekuji

  Dobrý den,

  Smectu těhotná můžete užívat v doporučeném dávkování 3x denně 1 sáček.
  S kašlem to bude trochu složitější. Co se týká zklidnění suchého kašle, navštivte lékaře, ať zhodnotí léčbu. Případně dále užívejte Stopkašel. Mucosolvan sice jako těhotná můžete, ale ne na suchý kašel. Ten podporuje vykašlávání vlhkého kašle. Ale dle mého názoru není třeba užívat přípravky tohoto druhu. Zaměřte se na příjem tekutin a vykašlávání podpořte jitrocelovým, či mateřídouškovým nebo čajem z černého bezu.

  S pozdravem
  Mgr. Petra Rezková
  lékárník BENU, Praha 9 CČM

  šipka Mgr. Petra Rezková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Petra Rezková , Praha 9, OC Černý most, naproti Globusu zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Chřipka a nachlazení
  • Děti
  01. 03. 2022

  Co na kašel a zahlenění u dítěte

  Dobrý den, potřebovala bych poradit, syn má rýmu, potřebovala bych mu ulevit. Používám nosní sprej vincentku, ale chtěla bych něco, co mi víc pomůže k uvolnění a dýchání, hlavně večer, aby mohl pře spaním se pořádně vysmrkat a večer dýchat a sopel ho nedráždil ke kašli. Jsou mu čtyři.

  Dobrý den, 

  Nos uvolníte klasickými nosními spreji s účinnými látkami, pro děti 1-8 let je vhodný třeba Nasivin pro děti (davkovani 3x denně, max. 5 dní vkuse), Pro děti od 6 let je vhodný i MUCONASAL PLUS, nebo OLYNTH PLUS. Hleny, které se v nosu vytvoří, přirozeně stékají do průdušek tzv. zadní rýma. Ty se musí vykašlat ven, jinak by tam mohl vzniknout zánět. K podpoře vykašlávání můžete použít ROBITUSSIN EXPECTORANS, může se podávat každé 4hodiny, a užívá se přes den. Na večer a na moc, aby si syn odpočinul a vyspal se, můžete dát SINECOD 1,5MG/ML sirup 200ML - utlumí dráždění na kašel.  

  Léky na rýmu – pro děti

  Více také v článku: Jak na kašel u dětí

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  PharmDr. Zuzana Kuncová
  lékárník, OC Albert, Brno
   

  šipka PharmDr. Zuzana Kuncová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Zuzana Kuncová , Brno, OC Albert, Vídeňská zobrazit odpověď skrýt odpověď

Všechny dotazy


Další články o zdraví

Další články o zdraví

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.