Crohnova choroba – příznaky, dieta a proč je stále častější

CROHNOVA CHOROBA – PŘÍZNAKY, DIETA A PROČ JE STÁLE ČASTĚJŠÍ

Petra Večeřová

Petra Večeřová

Neurčité zažívací potíže, časté průjmy a zvýšená teplota, únava, ale i riziko závažných komplikací. To vše může mít společný jmenovatel – Crohnovu nemoc. Ta byla popsána až v roce 1932 doktorem Crohnem a jeho spolupracovníky. Zatím se nepodařilo najít pro Crohnovu chorobu test, který by snadno a jednoznačně nemoc identifikoval, proto může trvat měsíce, než pacient s konečnou platností dostane tuto diagnózu. Přesto dnes jen v České republice trpí Crohnovou chorobou přes 60 tisíc lidí. Jaké má Crohnova choroba příznaky, jakou roli v jejím rozvoji sehrává dědičnost nebo jestli ovlivňuje Crohnova choroba délku života se pokusíme odpovědět v našem článku.

 • Články o zdraví
 • Zažívání
 • Nemoci

7 minut čtení


Co je Crohnova choroba Co je Crohnova choroba

Crohnova nemoc (čteno kronova nemoc) patří mezi zánětlivá onemocnění střev. Zánět postihuje sliznici i hlubší vrstvy střevní stěny, což zde vede ke tvorbě vředů. Je-li tento stav dlouhodobý, může vést ke „zjizvení“ střeva a nevratnému poškození jeho funkce. Nejčastěji Crohnova nemoc zachvátí tenké střevo, ještě konkrétněji jde o konec tenkého střeva před napojením na střevo tlusté. Nicméně postiženy mohou být i jiné části zažívacího traktu, někdy Crohnovu nemoc dokonce doprovází i mimostřevní projevy.

Kromě Crohnovy choroby se mezi chronické střevní záněty řadí ještě ulcerózní kolitida neboli zánět tlustého střeva. Společně jsou tato onemocnění označována jako idiopatické střevní záněty nebo i jako IBD (z anglického Inflammatory Bowel Disease).

Vznik a dědičnost Crohnovy nemoci Vznik a dědičnost Crohnovy nemoci

Proč vzniká Crohnova choroba se přesně neví. S jistotou jde pouze pojmenovat některé rizikové faktory, které mohou rozvoj podpořit nebo spustit. Samotný zánět ve střevech vzniká na autoimunitním podkladu. To znamená, že střevo napadá imunitní systém pacienta, jako by střevní sliznici považoval za něco cizorodého a nebezpečného.

Crohnova nemoc se nejčastěji poprvé projeví u mladých dospělých tedy mezi 20–30 rokem věku. Není to však striktní pravidlo. Více diagnóz pak bývá ještě stanoveno lidem okolo 50. roku věku, lze se ale setkat i s Crohnovou chorobou u dětí, nemoc může propuknout v libovolném věku.

Crohnova choroba a (plánování) otcovství a mateřství

Těhotenství v bezpříznakovém období (remisi) probíhá u pacientek s Crohnovou chorobou úplně stejně jako u zdravých žen. Během těhotenství někdy dokonce dochází ke zlepšení příznaků onemocnění. Plánujete-li miminko, poraďte se se svým lékařem. Před početím je někdy nutné změnit léčbu, protože některá imunosupresiva (například methotrexát) by mohla miminku ublížit. Konzultovat léčbu by měl se svým lékařem i muž, který by se chtěl stát otcem. Některé léky totiž mohou mít vliv na plodnost, také již zmíněný methotrexát se u muže doporučuje vysadit s 3měsíčním předstihem před tím, než se začne pár snažit o miminko.

Rizikové faktory rozvoje Crohnovy nemoci:

 • Geny – velký vliv hraje u Crohnovy choroby dědičnost. Dle některých odhadů má až 20 % pacientů s Crohnovou nemocí v nejbližší rodině někoho se stejnou diagnózou. Genů spojovaných s touto diagnózou je známých okolo 200. Na druhou stranu, pokud se Crohnova nemoc projeví u jednoho z jednovaječných dvojčat, u druhého se stejná diagnóza může, ale nemusí objevit. Je proto zřejmé, že to nejsou jen vrozené geny, ale velkou měrou i námi ovlivnitelné faktory vnějšího prostředí, které za onemocněním Crohnovou chorobou stojí.
 • Kouření – druhý zcela jasný rizikový faktor Crohnovy choroby je kouření, které může přispět k rozvoji, ale dokáže i výrazně zhoršovat závažnost průběhu diagnostikované nemoci.
 • Mikrobiom – konkrétně nerovnováha mezi bakteriemi, které přirozeně osidlují střevo. Některé hypotézy o vzniku Crohnovy nemoci dokonce uvádějí, že tuto nerovnováhu může vyvolat i chybná reakce imunitního systému pacienta proti vlastním prospěšným střevním bakteriím.
 • Znečištěné prostředí – se řadí mezi rizikové faktory na základě pozorování, že ve velkým průmyslových městech je frekvence výskytu Crohnovy choroby vyšší než na venkově.
 • Stres – pokud si pacient prochází psychicky náročným obdobím, může dojít ke vzplanutí Crohnovy nemoci.
 • Nadužívání nesteroidních protizánětlivých léčiv – přestože jde o běžné léky na bolest, mohou dráždit zažívací trakt a nejsou proto vhodné pro dlouhodobé podávání. Mnoho pacientů ale toto omezení nerespektuje.
 • Odstranění slepého střeva – při akutním zánětu jde o život zachraňující operaci. U lidí po apendektomii je podle statistik riziko rozvoje Crohnovy choroby mírně vyšší.
Etnická příslušnost a Crohnova nemoc

Častější výskyt Crohnovy nemoci je možné sledovat i v určitých etnicích. Více postižených je například mezi lidmi kavkazské rasy, tedy lidmi bílé barvy pleti. Etnickou skupinou s výrazně zvýšeným výskytem Crohnovy choroby jsou Aškenázští židé.

Proč pacientů s Crohnovou chorobou přibývá?

Celosvětově incidence Crohnovy nemoci roste. Na otázku proč zatím není jednoznačná odpověď, stejně jako není přesně známé, proč tato nemoc vlastně vůbec vzniká. Okolo rozvoje Crohnovy nemoci se ale točí několik hypotéz. Ani jedna zatím nevysvětluje růst počtu pacientů úplně, mohou ale poukazovat na spojitost Crohnovy nemoci a určitých rizikových faktorů:

 • Znečištění životního prostředí – hypotéza, že by za častějším výskytem Crohnovy nemoci mohlo stát znečištěné životní prostředí vychází z pozorování, že větší frekvence této nemoci je v průmyslových oblastech ve srovnání s venkovem.
 • Hygienická hypotéza – stejně jako u jiných autoimunitně podmíněných onemocnění se spekuluje o tom, zda se u dětí, které vyrůstají ve velmi čistém prostředí, imunita „nenudí“ a nezískává tak špatné naprogramování vedoucí k chybným autoimunitním reakcím proti vlastním buňkám.
 • Západní styl stravování – na jídelníček obsahující velké množství průmyslově zpracovaných potravin a tuků a naopak nedostatek zdrojů vlákniny z ovoce a zeleniny je pohlíženo jako na rizikový faktor.
 • Nerovnováha ve střevní mikroflóře – u lidí s Crohnovou chorobou se spektrum střevních bakterií liší ve srovnání se zdravými lidmi.

Příznaky Crohnovy nemoci Příznaky Crohnovy nemoci

V průměru trvá okolo 10 měsíců, než se podaří stanovit diagnózu Crohnovy nemoci. Důvodem je to, že projevy nejsou příliš specifické, a proto je nutné nejprve vyloučit velké množství jiných příčin, které by za nimi mohly stát. Rovněž není žádný jednoduchý domácí test na Crohnovu chorobu, ale je zpravidla nutné podstoupit několik vyšetření z krve, endoskopické a histologické vyšetření a zobrazovací vyšetření jako sonografii, CT nebo magnetickou rezonanci.

Typické projevy Crohnovy nemoci zahrnují:

 • chronické průjmy – někdy se objevují i průjmy v noci, což je pro Crohnovu chorobu velmi specifické,
 • krev ve stolici, případně i příměs hlenu,
 • bolesti břicha,
 • mírně zvýšená teplota nebo i horečka,
 • nutkání na stolici (tenesmy),
 • únavu,
 • ztrátu chuti k jídlu.

Mnoho zdravotních stavů jako třeba syndrom dráždivého tračníku, infekční průjmy nebo například potravinové intolerance mají s Crohnovou nemocí mnoho podobných příznaků. Při dlouhodobých zažívacích potížích, zvýšených teplotách nebo pokud se objeví krev ve stolici, je vhodné vyhledat lékaře kvůli vyšetření.

Zdravotní komplikace spojené s Crohnovu chorobou

Kvůli uvedeným příznakům a zánětlivému postižení střeva u pacientů s Crohnovou chorobou rovněž hrozí některé komplikace:

 • hubnutí v důsledku nechutenství i poškození střeva, které má kvůli zánětu menší absorpční kapacitu, u dětí může dojít až ke zpomalení růstu,
 • poruchy mobility až ileus neboli střevní neprůchodnost, což je akutní stav, kdy hrozí prasknutí střeva a otrava krve,
 • rozvoj laktózové intolerance,
 • nedostatek železa a v důsledku toho rozvoj anemie,
 • dehydratace kvůli ztrátám tekutin v důsledku průjmů a zvýšeného pocení při teplotách,
 • nedostatek vitamínů (zejména v tucích rozpustných vitamínů D a K a kyseliny listové),
 • nedostatek hořčíku, vápníku a draslíku,
 • vznik píštělí neboli vznik srůstů a „průchodů“ ze střeva do jiných orgánů nebo na povrch kůže,
 • inkontinence stolice, pokud dojde i k postižení sliznice konečníku,
 • zvýšené riziko nádoru střeva.
Markery Crohnovy nemoci

Jednoznačný důkaz Crohnovy choroby neposkytují ani běžné laboratorní markery. Například hladina CRP, která dokáže poukázat na zánět v těle, nemusí být až u pětiny pacientů vůbec zvýšená. O míře zánětu ve střevě více dokáže prozradit kalprotectin, který je možné vyšetřit ze stolice.

​ Mimostřevní projevy Crohnovy choroby ​ Mimostřevní projevy Crohnovy choroby

O Crohnově chorobě mluvíme jako o střevním zánětu, ale její příznaky se mohou hlavně při závažnějším průběhu projevovat i na jiných částech těla. Pacienta tak mohou postihnout při Crohnově chorobě kožní projevy a další:

 • záněty kloubů v důsledku zánětlivých procesů,
 • zarudlé nebo hnisavé kožní vyrážky,
 • neinfekční záněty očí,
 • boláky v ústech,
 • častější výskyt močových kamenů,
 • vyšší riziko zánětu žlučníku.

​ Léčba Crohnovy choroby ​ Léčba Crohnovy choroby

Pacienti s Crohnovou nemocí potřebují dobrou lékařskou péči. Konzervativní léčbu představuje podávání protizánětlivých léků, imunosupresiv nebo biologických léčiv k potlačení zánětu ve střevě. Doplňují je zpravidla symptomatické léky proti průjmu a bolesti nebo antibiotika. Podpůrnou roli při vzplanutí Crohnovy nemoci hraje enterální výživa. Tekutá bezezbytková strava totiž „ulehčuje“ střevu trávení a to má pak prostor se lépe zhojit. Při závažných komplikacích spojených s Crohnovou chorobou – například při neprůchodnosti střeva nebo tvorbě píštělí – může být nutný i chirurgický zákrok, při které je část střeva odstraněna nebo je vytvořen umělý střevní vývod neboli stomie. Problematice stomií a stomických pomůcek se hlouběji věnuje náš článek:

Přejít na článek: Co je stomie – základní stomické pomůcky a péče o vývod střeva

Přestože léčba dokáže potlačovat akutní projevy, Crohnova nemoc není vyléčitelná. U pacientů se zpravidla střídají období bez příznaků (remise), které ale může přerušit nové vzplanutí zánětu ve střevech. Nemocní tváří v tvář tomuto faktu i vracejícím se zdravotním komplikacím mohou propadat bezmoci a dokonce depresi. Neodmyslitelnou součástí léčby Crohnovy nemoci proto je i psychologická podpora.

Crohnova choroba a zaměstnání

Projevy Crohnovy nemoci a opakované zdravotní potíže mohou někdy přinést komplikace nejen do osobního, ale i do pracovního života. Mnoho léčených pacientů dokáže ve svém zaměstnání fungovat bez omezení, avšak pacienti se závažnějším průběhem se mohou potýkat se sníženou pracovní schopností o více než 35 %. V těchto případech středně závažného nebo těžkého průběhu nemoci může být pacientovi přiznána invalidita prvního, druhého nebo i třetího stupně.

​ Dieta při Crohnově chorobě ​ Dieta při Crohnově chorobě

Při Crohnově chorobě dieta sehrává důležitou roli v podpoře léčby a udržování střevního zánětu v remisi. Při akutním vzplanutí je někdy nutné přejít na tekutou enterální bezezbytkovou výživu. Stav může být dokonce tak akutní, že je nutné podávat pacientovi výživu jen parenterálně (infuzí do žíly).

V období bez příznaků by jídelníček měl být velmi pestrý a vyvážený. Doporučuje se, aby obsahoval hodně rozpustné vlákniny a snížené množství tuků. Jídelníček by neměl obsahovat vysoce zpracované potraviny a aditiva jako umělá barviva a sladidla. Pomyslný seznam potravin „Crohnova choroba co nejíst“ by se tak měl postupně omezit na minimum.

Nevhodné potraviny

Za nevhodná jídla při probíhající Crohnově chorobě se dají označit:

 • smažené potraviny,
 • tučná jídla,
 • kořeněná jídla,
 • nadýmavé pokrmy a jídla s vysokým obsahem nerozpustné vlákniny (například syrové zelí, jablečné slupky, slunečnicová semínka)
 • cukrem doslazované potraviny a pochutiny, sladké nápoje,
 • mléko kvůli riziku rozvoje laktózové intolerance,
 • kofein a alkohol.

Doporučované potraviny

Které potraviny by si pacient naopak měl vybírat?

 • ryby (důležitý zdroj omega 3 a vitamínu D)
 • dietní maso
 • ovoce,
 • rýži, brambory,
 • zeleninu připravovanou v páře,
 • zakysané mléčné výrobky (při laktózové intoleranci bezlaktózové),
 • vejce v menším množství,
 • probiotika,
 • dostatečný pitný režim nahrazující ztráty tekutin.

Snášenlivost potravin je u pacientů velmi individuální, proto by si každý měl vést svůj jídelní deník, kde si jednotlivá jídla zapisuje. Díky němu pak může odhalit některé pro sebe nevhodné potraviny. Ideální je, aby si pacient jídla během dne rozdělil do 6-7 menších porcí, protože jeho střevo může mít nižší vstřebávací kapacitu, kterou by velká porce „zahltila.“


ZDROJE

 • BOROWITZ, Stephen. The epidemiology of inflammatory bowel disease: Clues to pathogenesis? Online. Frontiers. 2023. Dostupné z: https://www.frontiersin.org/journals/pediatrics/articles/10.3389/fped.2022.1103713/full. [cit. 2024-06-28].
 • Crohn's Disease. Online. Cleveland Clinic. 2023. Dostupné z: https://my.clevelandclinic.org/health/diseases/9357-crohns-disease. [cit. 2024-06-28].
 • Crohn's Disease and Pregnancy. Online. WEBMD. 2022. Dostupné z: https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/crohns-disease/managing-the-effects-of-crohns-disease-during-pregnancy. [cit. 2024-06-28].
 • Dieta při střevních zánětech. Online. NZIP. Dostupné z: https://www.nzip.cz/clanek/514-dieta-pri-strevnich-zanetech. [cit. 2024-06-28].
 • DOUDA, Tomáš. Idiopatické střevní záněty z pohledu praktických lékařů. Online. Medicína pro praxi. 2022. Dostupné z: https://www.solen.cz/pdfs/med/2022/04/04.pdf. [cit. 2024-06-28].
 • GARDNER, Amanada a KHATRI, Minesh. Who Gets Crohn’s Disease? Online. WebMD. 2024. Dostupné z: https://www.webmd.com/ibd-crohns-disease/crohns-disease/crohns-disease-who-gets-it. [cit. 2024-06-28].
 • Overview of Crohn's Disease. Online. CROHN´S&COLITIS FOUNDATION. Dostupné z: https://www.crohnscolitisfoundation.org/patientsandcaregivers/what-is-crohns-disease/overview. [cit. 2024-06-28].
 • ZA JAKÝCH PODMÍNEK SI MŮŽE PACIENT S IBD POŽÁDAT O INVALIDNÍ DŮCHOD? Online. PACIENTI IBD. 2014. Dostupné z: https://www.crohn.cz/dotaz/za-jakych-podminek-si-muze-pacient-ibd-pozadat-invalidni-duchod. [cit. 2024-06-28].

Probiotika Trávení, zažívání a hubnutí

Nabídka BENU lékárny

Nabídka BENU lékárny

Prima Home test FOB 1ks

 • Zdravotnický prostředek
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

249 Kč

NUTRIDRINK COMPACT PROTEIN S PŘÍCHUTÍ BROSKEV A MANGO perorální roztok 4X125ML

 • PZLÚ
 • Výživa
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

279 Kč

VITAMIN STATION Rychlotest Střevní zánět

 • Zdravotnický prostředek
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

355 Kč

Bio-Kult Everyday 14 probiotických kmenů cps.60

 • Imunita
 • Doplněk stravy
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

419 Kč

FRESUBIN 2 KCAL DRINK PŘÍCHUŤ NEUTRÁLNÍ perorální roztok 4X200ML

 • PZLÚ
 • Výživa
 • Doprava zdarma

Skladem na e‑shopu

299 Kč

LIVSANE Omega 3 + Vitamin E vysoká dávka 60ks

 • Doplněk stravy
 • Krevní oběh
 • Akce 3+1

Skladem na e‑shopu

199 Kč


Dotazy z BENU poradny

Dotazy z BENU poradny

  • Dotaz pro lékárníka
  • Dotaz na produkt
  24. 06. 2024

  probiotika a psyllium při Crohnově chorobě

  Dobry den ,zajimaji me tablety Psyllium Probiotic cps.100.Mohu tyto probiotika objednat pokud ma Cronovu chorobu?jsou mu doporuceny denne probiotika.K tomu mu beru urinal ci podobne jelikoz diky Cronu zrejme ma problemy pri curani a po sexu .Caste paleni.Dekuji

     Dobrý den,
   Doplňek stravy Psyllium Probiotic je kombinace vlákniny a probiotických bakterií . V případě Crohnovy choroby, pokud není diagnostikováno zúžení střeva, je přijímání vyššího množství vlákniny spolu s probiotiky určitě prospěšné. Vláknina čistí střevo, při průchodu trávicím traktem odstraňuje toxické látky, probiotické bakterie podporují trávení a udržují vhodné složení střevní mikroflóry.
   Pálení při močení může souviset s Crohnovou chorobou, určitě doporučuji vyšší příjem tekutin, ideálně bylinkových čajů a čisté vody, měly by se omezit sladké nápoje, perlivé nápoje a nápoje s umělými barvivy, cukr podporuje zánětlivé procesy. Urinal je vhodný jako podpora normálního vylučování moči, pomáhá udržovat zdravý močový měchýř a dolní močové cesty.

  S pozdravem
  Mgr. Nesrstová Kristýna
  vedoucí lékárník BENU Šternberk

  šipka Mgr. Kristýna Nesrstová

  Na dotaz odpověděla Mgr. Kristýna Nesrstová , Šternberk, Nádražní zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Dotaz na produkt
  • Klouby a kosti
  24. 06. 2024

  výběr kloubní výživy, když mám Crohnovu nemoc

  Dobrý den, mám diagnostikovanou Crohnovu chorobu (už 10 let, jsem po ileocékální resekci kvůli stenóze tenkého střeva, nyní beru mesalazin), a chtěla bych zkusit nějaký jednoduchý doplněk stravy na klouby. Přemýšlela jsem o Colafitu, ale nejsem si jistá, jestli je to pro mě dobrý nápad, - aby mi ten kolagen místo do kloubů nešel do zánětu ve střevě, který by se pak hojil lépe/více tím kolagenem, tedy jizvou a pak bych z toho měla akorát další stenózu a další nutnou operaci.
  Děkuji

  Dobrý den,

  kontraindikaci jsem nenašla. myslím si, že pokud je vaše onemocnění stabilizované, tak to po poradě s lékařem vyzkoušet můžete. Stejně tak jsem nenašla kontraindikaci u registrovaného léku https://www.benu.cz/condrosulf-400-peroralni-tvrde-tobolky-180x400mg

  S pozdravem hezkého odpoledne Mgr. Naďa Spratková
  Vedoucí lékárník Benu lékárna OC Frýda

  šipka Mgr. Naďa Spratková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Naďa Spratková , Frýdek-Místek, OC Frýda, Na Příkopě zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Zažívání
  19. 11. 2019

  S. boulardie

  Dobrý den, chtěla bych se zeptat na dlouhodobé užívání kvasinky s. boulardii v případě Crohnovy choroby. Bylo mi doporučeno udělat pauzu v užívání. Cca rok jsem brala biopron forte s enterolem, teď jsem nasadila biopron premium. Je nutná pauza v užívání? Momentálně jsem bez potíží.  Děkuji za odpověď

  Dobrý den,

  probiotika se dají užívat dlouhodobě, včetně Enterolu. Já osobně zastávám názor, že je dobré přípravky střídat, nedržet se jednoho přípavku. Každý výrobce používá jiné kmeny bakterií a z této variability můžete profitovat. Můžete dělat v užívání pauzy, ale co nevynechávejte, to je vláknina (prebiotika). Doporučuji např. čekankový sirup, který obsahuje 70% vlákniny. Dále přípravky s obsahem inulínu, psyllium...

  Čekankový sirup Originál 350g
  Inulin (100% sypká směs) 250g
  Psyllium 100g Topnatur

  S pozdravem
  Mgr. Petra Rezková
  lékárník BENU, Praha 9 CČM

  šipka Mgr. Petra Rezková

  Na dotaz odpověděla Mgr. Petra Rezková , Praha 9, OC Černý most, naproti Globusu zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Bolest
  • Dotaz na produkt
  23. 09. 2021

  Test crp na odhalení zánětu střeva

  Dobrý den
  Lze tento test použití k prokázání zánětu slepého střeva? Poboliva mne břicho na pravé straně.
  Dekuji

  Dobrý den, 

  crp testy se používají k rozlišení virové a bakteriální infekce, a díky nim lékař může s jistotou rozhodnout, zda je potřeba léčit antibiotiky. U lékaře je samozřejmě mnohem citlivější, než tento domácí. Možno by při akutním stavu určitou hladinu crp zachytil, důrazne by ale doporučila konzultaci s lékařem.  I kdyby to byl zánět slepého střeva, bolesti by byli uporné, stupňující, a nejspíš by to skončilo jeho odstraněním.  Jeho prasknutí by mohlo být životu nebezpečné. 

  S pozdravem a přáním hezkého dne

  PharmDr. Zuzana Kuncová
  lékárnik, OC Albert, Brno
   

  šipka PharmDr. Zuzana Kuncová

  Na dotaz odpověděla PharmDr. Zuzana Kuncová , Brno, OC Albert, Vídeňská zobrazit odpověď skrýt odpověď

  • Dotaz pro lékárníka
  • Vitamíny a minerály
  • Zažívání
  24. 06. 2024

  Léky a doplňky stravy při podezření na Crohnovu chorobu

  Dobrý den, chtěla bych Vás požádala o radu ohledně vhodných doplňků stravy k užívaným lékům. Diagnóza je podezření na Crohnovu chorobu. Užívám již třetím rokem léky na GERD, teď léky na střevní zánět. Poslední 3 týdny mám problém s opakovaným zánětem průdušek, je možné, že by mohl souviset se sníženou imunitou po užívání léků na tlumení zánětu ve střevě? Mohla bych se Vás zeptat, čím bych mohla svoji imunitu zvýšit, aniž bych tak ovlivnila léčbu? Snažím se aktivně sportovat, ale aktuálně mě každá větší aktivita vyřadí z provozu. Nový lék mám předepsaný na půl roku. Předem děkuji za Vaši odpověď a přeji příjemný den.

  Dobrý den.

  Léčivé přípravky na střevní záněty mají speciální formu uvolňování, díky které působí zejména lokálně ve střevech. Vedlejší účinky podobné jiným kortikoidům, včetně únavy a snížené obranyschopnosti, by měly být málo patrné. Pravděpodobnější je, že vás vyčerpává samo onemocnění. U autoimunitních onemocnění je nevhodné užívat přípravky, které cíleně stimulují imunitu (echinacea, hlíva). Podávat můžete kombinaci vitamín C, D zinek. A jelikož je většina imunity skryta ve střevech, je vhodné při vašem stavu podávat pravidelně probiotika. Třeba Biopron např. variantu Biopron9 Immunity s vitamínem D. Kombinace dvou přípravků s vit. D se nebojte - dnes je optimální dávka pro dospělého cca 800IU - v obou přípravcích je 1200IU.

  S pozdravem.
  Mgr. Václav Navrátil
  vedoucí lékárník Olomouc

  šipka Mgr. Václav Navrátil

  Na dotaz odpověděl Mgr. Václav Navrátil , Olomouc, OC Galerie Moritz, 8. května zobrazit odpověď skrýt odpověď

Všechny dotazy


Další články o zdraví

Další články o zdraví

Všechny články


Hodnocení

Hodnocení

Buďte první, kdo vloží hodnocení k tomuto článku.